Định nghĩa về vectơ, độ lâu năm của vectơ, thế như thế nào là 2 vectơ cùng phương, 2 vectơ bằng nhau, 2 vectơ đối nhau trong Hình học 10.

Bạn đang xem: 2 vecto cùng phương khi nào

Bắt đầu vào lớp 10 những em được học về vectơ, vectơ gồm ý nghĩa quan lại trọng vào môn Hình học nói riêng cùng trong Toán học nói chung.

Vectơ là gì?

– Vectơ là một đoạn thẳng định hướng.

– Mỗi vectơ có một điểm đầu cùng một điểm cuối.

Vectơ có điểm là A cùng điểm cuối là B được kí hiệu là

Quy ước: Vectơ gồm điểm đầu cùng điểm cuối trùng nhau là vectơ không. Kí hiệu:

*
.

Độ lâu năm vectơ

Độ dài của vectơ là độ lâu năm của đoạn thẳng gồm hai đâù mút là điểm đầu cùng điểm cuối của vectơ đó.

Độ lâu năm của kí hiệu:

*
.

Hai vectơ thuộc phương

– hai vectơ cùng phương nếu chúng cùng nằm bên trên một đường thẳng hoặc nằm trên nhì đường thẳng song song.

– nhì vectơ cùng phương tất cả thể thuộc hướng hoặc ngược hướng:

+ nhị vectơ , cùng hướng , kí hiệu:

*
. + hai vectơ ngược hướng, kí hiệu:
*
.

Hai vectơ bằng nhau

Hai vectơ , bằng nhau, kí hiệu:

*
.

Xem thêm: Cách Khai Triển Nhị Thức Niu Tơn, Lý Thuyết Nhị Thức Niu

*

Hai vectơ đối nhau

Hai vectơ , đối nhau, kí hiệu:

*
.