Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

abstract
*

abstract /"æbstrækt/ tính từ trừu tượng khó khăn hiểu triết lý không thực tếabstract number (toán học) số hư danh từ phiên bản tóm tắt (cuốn sách, luận án, bài bác diễn văn...) vật dụng trừu tượngin the abstract: trừu tượng, lý thuyết ngoại hễ từ trừu tượng hoá làm đãng trí rút ra, phân tách ra, bóc rato abstract butter from milk: bóc bơ thoát khỏi sữa mang trộm, nạp năng lượng cắp cầm tắt, trích yếu
bản cầm tắtencoded abstract: phiên bản tóm tắt mã hóachiết rangâm chiếtrút raLĩnh vực: xây dựngbảng thành quảtrừu tượng hóaLĩnh vực: toán và tinđoạn bắt tắtGiải mê thích VN: Trong nghành xử lý tin tức và kỹ thuật thư viện, một đoạn tóm tắt, thường có một đoạn hoặc một ít đoạn trên đầu một tư liệu điều tra, như tờ báo kỹ thuật chẳng hạn. Trong những hệ dìm dạng cam kết tự, abstract là 1 tính từ diễn tả một kiểu cam kết tự (khác với vần âm hoặc chữ số) không sở hữu một ý nghĩa sâu sắc nội tại và đề nghị được định nghĩa thì mới có thể diễn dịch được. Trong nghành lập trình, abstract là một trong những tính từ bỏ ám duy nhất kiểu tài liệu được khái niệm bởi các phép tính cơ mà ta rất có thể thi hành được trên các đối tượng của kiểu tài liệu đó, thay vì chưng được định nghĩa vì chưng các tính chất của chính các đối tượng.Lĩnh vực: điệntrích raabstract algebrađại số trừu tượngabstract automatonôtômat trừu tượngabstract categoryphạm trù trừu tượngabstract classlớp trừu tượngabstract datadữ liệu trừu tượngabstract data typeấn mẫu tài liệu trừu tượngabstract data typekiểu tài liệu trừu tượngabstract data typeloại dữ liệu trừu tượngabstract declaratorbộ khai báo trừu tượngabstract gametrò chơi trừu tượngabstract informationthông tin tóm tắtabstract interpretationsự suy diễn trừu tượngabstract machinemáy trừu tượngabstract mathematicstoán học tập thuần túyabstract mathematicstoán học tập trừu tượngabstract modelmô hình trừu tượngabstract numberhư sốabstract numbersố hưabstract numbersố trừu tượngbản bắt tắtbản trích yếuabstract of title: bản trích yếu tài sảnmarked abstract: phiên bản trích yếu gồm thêm lời chúrút ratoát yếutóm tắttrích yếuabstract book: sổ trích yếu đuối (thu chi)abstract invoice: hóa đối chọi trích yếuabstract of title: bản trích yếu ớt tài sảnmarked abstract: bạn dạng trích yếu có thêm lời chústatistical abstract: trích yếu đuối thống kêabstract human laboursức lao động trừu tượngabstract labour timethời gian lao cồn trừu tượngabstract naturetính trừu tượngabstract of accountbản sao kê tài sảnabstract of accountbản trích tài khoảnabstract of titlebản sao kê quyền sở hữuabstract of titlehồ sơ thiếu ví dụ về quyền sở hữuabstract political economicskinh tế chính trị học tập trừu tượngmaterial abstractbản lược kê thứ tưmaterial abstracthóa đối chọi vật tứ <"æbstrækt> tính từ o trừu tượng, cực nhọc hiểu o lý thuyết, không thực tế § abstract number : (toán học) số hư § abstract noun : danh từ trừu tượng danh từ o bản bắt tắt (cuốn sách, luận án, bài bác diễn văn...) o ý niệm trừu tượng, tác phẩm nghệ thuật trừu tượng § in the abstract : về mặt lý thuyết, về khía cạnh lý thuyết ngoại động từ o trừu tượng hoá o có tác dụng đãng trí o rút ra, chiết ra, tách bóc ra § lớn abstract butter from milk : bóc bơ ra khỏi sữa o lấy trộm, ăn cắp
*

*

*

abstract

Từ điển Collocation

abstract adj.

VERBS be

ADV. highly, very | entirely, purely purely abstract drawing | increasingly | fairly, rather, somewhat

Từ điển WordNet


n.

Bạn đang xem: Abstract là gì

v.

consider a concept without thinking of a specific example; consider abstractly or theoreticallyconsider apart from a particular case or instance

Let"s abstract away from this particular example

give an abstract (of)

adj.

Xem thêm: Ngôn Ngữ Định Nghĩa Dữ Liệu ( Ddl Là Gì ? Sự Khác Biệt Giữa Ddl Và Dml Là Gì

existing only in the mind; separated from embodiment

abstract words lượt thích `truth" and `justice"

dealing with a subject in the abstract without practical purpose or intention

abstract reasoning

abstract science


Microsoft Computer Dictionary

adj. 1.In character recognition systems, of, pertaining to, or being a type of symbol that, unlike a letter or numeral, has no intrinsic meaning và must be defined before it can be interpreted. 2.In programming, of, pertaining to, or being a data type defined by the operations that can be performed on objects of that type rather than by the properties of the objects themselves. See also abstract data type.n. In information processing and library science, a summary typically consisting of a paragraph or a few paragraphs at the beginning of an investigative document, such as a scientific paper.

English Synonym and Antonym Dictionary

abstracts|abstracted|abstractingsyn.: difficult remove take away