Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người tình Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Abusive là gì

*
*
*

abuse
*

abuse /ə"bju:s/ danh từ sự lạm dụng, sự lộng hànhabuse of power: sự lân quyềnto remedy abuses: sửa chữa thay thế thói lấn dụng thói xấu, hủ tục sự lăng mạ, sự sỉ nhục, sự chửi rủa, sự xỉ vả sự nói xấu, sự gièm pha pha (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ cổ,nghĩa cổ) sự ngược đãi, sự hành hạan abuse of animals: sự hành hạ và quấy rầy súc vật ngoại hễ từ sử dụng (quyền hành...) lăng mạ, sỉ nhục, chửi rủa nói xấu, sàm phato abuse somebody behind his bock: nói xấu sau lưng ai (từ cổ,nghĩa cổ) lừa dối, lừa gạt (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ cổ,nghĩa cổ) ngược đãi, hành hạ
lạm dụngcomputer abuse: lấn dụng sản phẩm công nghệ tínhdrug abuse: sự lạm dụng thuốcinformation system abuse: lấn dụng hệ thống thông tinsự lạm dụngdrug abuse: sự sử dụng quá thuốcsự lấn dụngabuse of dominant position: sự lấn dụng vị thế cao hơnabuse of power: sự lạm dụng quá quyền lựcabuse of trust: sự lạm dụng quá lòng tinabuse of processlạm quyền tố tụngabuse of rightssự lân quyềnabuse of taxationsự thu thuế quá mức
*

*

*

Tra câu | Đọc báo giờ đồng hồ Anh

abuse

Từ điển Collocation

abuse noun

1 wrong/bad use of sth

ADJ. alcohol, drug, solvent, substance (= drugs or solvents)

VERB + ABUSE be xuất hiện to The legal system is open to abuse.

PHRASES the abuse of power nguồn

2 bad, usually violent treatment of sb

ADJ. emotional, physical, sex/sexual | child, elder victims of child abuse | human rights ~s allegations of human rights abuses | alleged, suspected

QUANT. case six cases of suspected child abuse

VERB + ABUSE carry out, subject sb to She was subjected lớn regular sexual abuse. | suffer, take The child had taken a lot of emotional abuse. | suspect sb of

ABUSE + VERB happen, occur, take place

PHRASES an allegation of abuse, a perpetrator of abuse, a victim of abuse

3 insulting words

ADJ. verbal | personal, racial

QUANT. stream, torrent He was subjected khổng lồ a torrent of abuse.

VERB + ABUSE hurl, scream, shout, shower sb with, subject sb to, yell | endure They had to endure continual racial abuse.

PHRASES heap abuse on sb/sth Abuse và scorn were heaped on the proposals. | a target for/of abuse The team who lost became a target of abuse for angry fans. | a term of abuse Calling someone stupid is definitely a term of abuse.

Từ điển WordNet


n.

v.

use wrongly or improperly or excessively

Her husband often abuses alcohol

while she was pregnant, she abused drugs
Xem thêm: Nghĩa Của Từ Police Officer Là Gì Trong Tiếng Việt? Police Officer Tiếng Anh Là Gì

English Synonym & Antonym Dictionary

abuses|abused|abusingsyn.: damage ill-use injure mistreat