Các thuật ngữ, những chức danh,… trong nghề y tế bằng giờ đồng hồ Anh không chỉ việc thiết, nên biết với những người trong ngành mà toàn bộ mọi người trong họ đều cần biết.Bạn vẫn xem: bác bỏ sĩ trưởng khoa giờ anh là gì

đang chẳng còn rụt rè gì với từ vựng giờ đồng hồ Anh sau đây khi vào dịch viện.
Bạn đang xem: Bác sĩ tiếng anh là gì

*

1. Các siêng khoa

- Allergy: không thích hợp học

- An(a)esthesiology: chuyên khoa khiến mê

- Andrology: nam giới khoa

- Cardiology: khoa tim

- Dermatology: siêng khoa domain authority liễu

- Dietetics (and nutrition): khoa dinh dưỡng

- Endocrinology: y khoa nội tiết

- Epidemiology: khoa dịch tễ học

- Gastroenterology: khoa tiêu hóa

- Geriatrics: lão khoa. đn. Gerontology

- Gyn(a)ecology: phụ khoa

- H(a)ematology: khoa huyết học

- Immunology: miễn dịch học

- Inpatient department: khoa người bị bệnh ngoại trú

- Internal medicine: nội khoa

- Nephrology: thận học

- Neurology: khoa thần kinh

- Neurosurgery: ngoại thần kinh

- Nuclear medicine: y học phân tử nhân

- Odontology: khoa răng

- Oncology: ung thư học

- Ophthalmology: khoa mắt

- Orthop(a)edics: khoa chỉnh hình

- Orthopedic surgery: ngoại chỉnh hình. đn. Orthopedics

- Outpatient department: khoa bệnh nhân ngoại trú

- Plastic surgery: phẫu thuật chế tạo ra hình

- Preventative/preventive medicine: y học dự phòng

- Surgery: ngoại khoa

- Thoracic surgery: nước ngoài lồng ngực

- Traumatology: khoa chấn thương

- Urology: niệu khoa

Note: – Tên các chuyên khoa hay tận cùng bằng những hậu tố sau:

- -logy

- -iatry

- -iatrics

- -ics

 

2. Chưng sĩ siêng khoa

- Allergist: bác bỏ sĩ siêng khoa dị ứng

- An(a)esthesiologist: bác bỏ sĩ khiến mê

- Andrologist: bác sĩ nam khoa

- Cardiologist: bác bỏ sĩ tim mạch

- Dermatologist: bác bỏ sĩ domain authority liễu

- Endocrinologist: bác bỏ sĩ nội tiết. đn. Hormone doctor

- Epidemiologist: bác sĩ dịch tễ học

- Gastroenterologist: bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa

- Gyn(a)ecologist: bác sĩ phụ khoa

- H(a)ematologist: bác bỏ sĩ tiết học

- Hepatologist: chưng sĩ chuyên khoa gan

- Immunologist: bác sĩ chuyên khoa miễn dịch

- Nephrologist: bác bỏ sĩ chuyên khoa thận

- Neurologist: bác sĩ chăm khoa thần kinh

- Obstetrician: bác sĩ sản khoa

- Oncologist: chưng sĩ chuyên khoa ung thư

- Ophthalmologist: chưng sĩ mắt. đn. Oculist

- Orthopedist: bác sĩ ngoại chỉnh hình

- Otorhinolaryngologist/otolaryngologist: chưng sĩ tai mũi họng. đn. ENT doctor/specialist

- Paeditrician: bác bỏ sĩ nhi khoa

- Pathologist: bác sĩ bệnh lý học

- Proctologist: bác bỏ sĩ chuyên khoa đít – trực tràng

- Psychiatrist: bác bỏ sĩ siêng khoa trung ương thần

- Radiologist: bác sĩ X-quang

- Rheumatologist: chưng sĩ chuyên khoa bệnh dịch thấp

- Traumatologist: chưng sĩ chăm khoa chấn thương

Note: Tên của bác sĩ chuyên khoa hay tận cùng bởi hậu tố sau:

-logist

-logist

-ian

-iatrist

-ist

-logy > -logist. Ví dụ, cardiology > cardiologist

-ics > -ician. Ví dụ, obstetrics > obstetrician

-iatry > -iatrist. Ví dụ, psychiatry > psychiatrist

3. Các Bác sĩ 

- Acupuncture practitioner: chưng sĩ châm cứu. đn. Acupuncturist

đn. Shrink

- Attending doctor: bác bỏ sĩ điều trị

- Consultant in cardiology: bác bỏ sĩ tham vấn/hội chẩn về tim. đn. Consultant cardiologist

- Consultant: chưng sĩ tham vấn; chưng sĩ hội chẩn. đn. Consulting doctor

- Consulting doctor: bác sĩ hội chẩn; chưng sĩ tham vấn. đn. Consultant

- Dietician: bác bỏ sĩ chuyên khoa dinh dưỡng

- Duty doctor: chưng sĩ trực. đn. Doctor on duty

- Emergency doctor: bác bỏ sĩ cấp cho cứu

- ENT doctor: chưng sĩ tai mũi họng

- Eye/heart/cancer specialist: bác bỏ sĩ chuyên khoa mắt/chuyên khoa tim/chuyên khoa ung thư

- Family doctor: chưng sĩ gia đình

- Fertility specialist: chưng sĩ siêng khoa thảng hoặc muộn và vô sinh. đn. Reproductive endocrinologist

- General practitioner: bác bỏ sĩ đa khoa

- Herb doctor: bác sĩ đông y, lương y. đn. Herbalist

- Infectious disease specialist: chưng sĩ chuyên khoa lây

- Internist: bác bỏ sĩ khoa nội. đn. Physician

- Medical examiner: bác bỏ sĩ pháp y

- Medical practitioner: chưng sĩ (Anh)

- Neurosurgeon: bác sĩ ngoại thần kinh

- Oral maxillofacial surgeon: bác bỏ sĩ ngoại răng hàm mặt

- Practitioner: người hành nghề y tế

- Quack: thầy lang, lang băm, lang vườn. đn. Charlatan

- Specialist doctor: bác bỏ sĩ siêng khoa

- Specialist in heart: bác sĩ chăm khoa tim.

Xem thêm: Công Thức Tính Độ Dài Dây Cung Của Hình Tròn, Cách Để Tính Độ Dài Cung

đn. Cardiac/heart specialist

- Specialist in plastic surgery: bác bỏ sĩ chuyên khoa phẫu thuật tạo nên hình

- Specialist: bác sĩ siêng khoa

- Surgeon: bác bỏ sĩ khoa ngoại

- Thoracic surgeon: bác bỏ sĩ ngoại lồng ngực

- Vet/veterinarian: bác sĩ thú y

Note: Tính từ (medical, herbal…)/danh tự (eye/heart…) + doctor/specialist/surgeon/practitioner.