Bài tập ôn tập chương V đại số lớp 10

5.18

Cho các số liệu thống kê ghi làm việc bảng sau

Số tín đồ xem vào 60 buổi chiếu phim của một địa điểm giải trí rạp chiếu phim phim nhỏ


a) Lập bảng phân bổ tần số và gia tốc ghép lớp, với các lớp

<0 ; 10); <10 ; 20); <20 ; 30); <30 ; 40) ; <40 ; 50) ; <50 ; 60> ;

b) Vẽ biểu đồ gia tốc hình cột (mô tả bảng phân bố gia tốc ghép lớp) ;

c) Nêu dấn xét về số fan xem trong 60 buổi chiếu phim nhắc trên ;

d) Tính số trung bình, phương sai và độ lệch chuẩn chỉnh của những số liệu thống kê sẽ cho.

Bạn đang xem: Bài tập chương thống kê lớp 10 có đáp án

⇒ Xem lời giải tại đây.

5.19

Cho bảng phân bổ tần số

Số lượng 30 trái trứng kê của một rổ trứng gà

a) Tính số trung bình, số trung vị, mốt:

b) hãy lựa chọn giá trị đại diện thay mặt cho các số liệu thống kê lại đã mang đến về quy mô với độ béo ;

c) đưa sử bao gồm rổ trứng gà thứ hai tất cả

*
 = 36,5 g,
*
 = 10 g, hãy xét xem trứng con gà ở rổ như thế nào có trọng lượng đều hơn.

⇒ Xem giải đáp tại đây.

5.20

Cho bảng phân bố tần số ghép lớp

Cân nặng trĩu của các học sinh lớp 10A với 10B, ngôi trường Trung học rộng rãi L

a) Lập bảng phân bố gia tốc ghép lớp, với các lớp như sinh hoạt bảng

b) Vẽ bên trên cung một hệ trục toạ độ hai tuyến phố gấp khúc gia tốc về cân nặng nề của học sinh lớp 1 OA, lớp 10B.

Từ đó, so sánh trọng lượng của học sinh lớp 10A với cân nặng nặng của học sinh lớp 10B ngôi trường Trung học phổ thông L.

c) Số học sinh nặng không dưới 42 kg ờ lớp 10A, lớp 10B chỉ chiếm bao nhiêu tỷ lệ ?

d)Tính số trung bình, độ lệch chuẩn của những số liệu thống kê sinh sống lớp 10A, lớp 10B.

Học sinh sinh hoạt lớp 10A giỏi lớp 10B có cân nặng lớn rộng ?

⇒ Xem đáp án tại đây.

Bài tập trắc nghiệm

5.21. Dựa vào bảng 8 mang đến ở bập số 5,5 của §1, hãy mang đến biết: bao nhiêu tỉnh thành phố có” tỉ lệ các trường thiếu nhi đạt chuẩn chỉnh quốc gia năm học 2013 – 2014″ từ 30% mang đến 80%?

A. 14B. 19C. 36D. 21

⇒ Xem giải đáp tại đây.

Xem thêm: Dạng 1: Khảo Sát Sự Biến Thiên Và Vẽ Đồ Thị Hàm Số Bậc Hai, Hàm Số Bậc Hai

5.22 điều tra “tuổi thọ của mỗi đèn điện (đơn vị là giờ)” ở nhì lô bóng đèn (lô A cùng lo B), có kết quả sau đây:

Ở lô A tính được : Số vừa phải
*
 = 1200 giờ; Độ lệch chuẩn chỉnh
*
 = 272 giờ.Ở lô B tính được : Số vừa phải
*
 = 1200 giờ; Độ lệch chuẩn
*
 = 283 giờ.

Câu nào trong những câu sau đây là đúng ?