versionmusic.net trình làng đến những em học viên lớp 11 nội dung bài viết Tìm giao điểm của mặt đường thẳng với mặt phẳng, nhằm mục tiêu giúp các em học xuất sắc chương trình Toán 11.

*Bạn đang xem: Bài tập tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng

*

*

*

*

*

*

Nội dung bài viết Tìm giao điểm của đường thẳng với mặt phẳng:Muốn kiếm tìm giao điểm của một mặt đường thẳng a với mặt phẳng (P), ta search giao điểm của a và một con đường thẳng b phía trong (P). Phương pháp: bước 1: xác định mặt phẳng (Q) cất a. Bước 2: tra cứu giao tuyến đường b = (P)(Q). Bước 3: gọi M = a b. Suy ra M = a (P).BÀI TẬP DẠNG 2 ví dụ như 1. Mang lại hình chóp S.ABC. Hotline I là trung điểm của cạnh SA, H là trung điểm của cạnh AB, K là điểm trên cạnh SC làm sao cho SC = 4KC. A) tìm giao điểm M của IK và mặt phẳng (ABC). B) search giao điểm N của HM cùng mặt phẳng (SBC).Ví dụ 2. đến hình chóp tứ giác lồi S.ABCD bao gồm AB và CD không tuy nhiên song. A) search giao điểm của AB cùng mặt phẳng (SCD). B) tra cứu giao điểm của AC cùng mặt phẳng (SBD). A) hotline I = AB0CD. Ta có: IE AB và I CDC (SCD). Suy ra I = ABN (SCD). B) gọi K = ACOBD. Ta có: K + AC cùng K + BD c (SBD). Suy ra K = AC n (SBD).Ví dụ 3. Mang đến hình chóp tứ giác lồi S.ABCD, tất cả AB và CD không song song. Call I là trung điểm của cạnh SA. A) search giao điểm của CI cùng mặt phẳng (SBD). | b) search giao điểm của BI cùng mặt phẳng (SCD). Ví dụ 4. đến hình chóp S.ABCD, tất cả đáy ABCD là hình bình hành. điện thoại tư vấn G là giữa trung tâm của tam giác SCD. A) tìm kiếm giao điểm M của BG và mặt phẳng (SAD). B) tìm giao điểm N của A cùng mặt phẳng (SBD).BÀI TẬP TỰ LUYỆN: bài 1. Mang lại hình chóp S.ABCD, có đáy ABCD là hình thang với AD cùng BC tuy vậy song cùng với nhau. Hotline I là trung điểm của cạnh SA, K là điểm trên cạnh SC sao để cho SC = 3KC. A) tìm giao điểm M của IK và mặt phẳng (ABCD). B) search giao điểm H của BM cùng mặt phẳng (SAD). Lời giải. A) call M = IKO AC. Suy ra M = IKO(ABCD). B) hotline H = BM RAD. Suy ra H = BM N (SAD).Bài 2. đến hình chóp S.ABCD, có đáy ABCD là hình bình hành trung ương O. điện thoại tư vấn I là vấn đề trên cạnh CD sao cho . A) tra cứu giao điểm của OI và mặt phẳng (SBC). B) kiếm tìm giao điểm của OI với mặt phẳng (SAB). Bài xích 3. đến hình chóp S.ABC. Gọi G là giữa trung tâm của tam giác ABC, D là trung điểm của đoạn trực tiếp SG. A) tra cứu giao điểm I của BG cùng mặt phẳng (SAC). B) search giao điểm của BD và mặt phẳng (SAC). A) call I = BG0 AC. Suy ra 1 = BG(SAC).

Xem thêm: Viết Phương Trình Đường Tròn Đi Qua 1 Điểm Và Tiếp Xúc Với 2 Đường Thẳng

B) call K = BD4SI. Suy ra K = BD0(SAC).