Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người yêu Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Breakthrough nghĩa là gì

*
*
*

breakthrough
*

breakthrough danh từ (quân sự) sự chọc thủng chống tuyến
điểm gãyGiải thích hợp EN: 1. A break in a section of filter cake that allows unfiltered fluid lớn pass through. Also, BREAKPOINT.a break in a section of filter cake that allows unfiltered fluid to pass through. Also, BREAKPOINT.2. In certain ion-exchange systems, the initial appearance of unadsorbed ions, indicating that the resin bed is exhausted.in certain ion-exchange systems, the initial appearance of unadsorbed ions, indicating that the resin bed is exhausted.Giải thích VN: 1. Một sự phá vỡ vạc trong một phần của bánh thanh lọc nó cho phép chất lỏng không lọc đi qua, còn gọi là điểm phá đổ vỡ 2. Vào một khối hệ thống trao thay đổi ion sự xuất hiện của những ion không bị hấp thu, chỉ ra đáy vật liệu nhựa được xả hết.giao thoalỗ thủngLĩnh vực: xây dựngchỗ thủngLĩnh vực: điện tử và viễn thôngsự ngắt xuyênIF breakthroughngắt xuyên IFIF breakthroughngắt xuyên trung tầnbreakthrough pointđiểm lò nối thông giótechnological breakthroughsự bứt phá công nghệ o sự vỡ nước (khoan thăm dò); sự đột biến mặt tiếp xúc dầu-nước tràn qua một giếng khoan § strike breakthrough : sự đâm thủng vị lực va chạm

Từ điển chuyên ngành Môi trường

Breakthrough: A crack or break in a filter bed that allows the passage of floc or particulate matter through a filter; will cause an increase in filter effluent turbidity.

Vết xuyên thủng: vệt nứt hay gãy ở lòng một bộ lọc cho phép các chất kết tủa hay những hạt trải qua bộ lọc, là tại sao làm đục dòng nước đã lọc.


*

*Xem thêm: Nghĩa Của Từ Closet Là Gì ? (Từ Điển Anh Nghĩa Của Từ Closet

*

breakthrough

Từ điển Collocation

breakthrough noun

ADJ. big, crucial, great, historic, important, major, real, significant | diplomatic, medical, political, scientific, technological

VERB + BREAKTHROUGH be, represent | achieve, make We have achieved a real breakthrough in the tìm kiếm for peace.

BREAKTHROUGH + VERB come, happen The crucial breakthrough came almost by accident.

PREP. ~ for The new deal represents a major breakthrough for the company. | ~ in a significant breakthrough in computer thiết kế