Phương pháp giải phương trình lượng giác 11 qua những dạng bài bác tập cơ bản và cải thiện qua những bài tập tất cả lời giải.

Trong siêng đề này có những phương trình lượng giác thường gặp, nâng cấp và đặc biệt. Những em chú ý đọc kĩ từng dạng để áp dụng vào từng bài toán một cách linh hoạt.

DẠNG 1. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT VỚI SINX VÀ COSX

*

*

*

*

*

DẠNG 2. PHƯƠNG TRÌNH THUẦN BẬC nhị VỚI SINX VÀ COSX

*
*
*

DẠNG 3. PHƯƠNG TRÌNH BẬC bố VỚI SINX VÀ COSX

*
*
*
*
*

DẠNG 4.


Bạn đang xem: Các phương pháp giải phương trình lượng giác


Xem thêm: Cách Dự Đoán Công Thức Tổng Quát Của Dãy Số Hạng Tổng Quát Của Dãy Số

PHƯƠNG TRÌNH ĐỐI XỨNG VỚI SINX VÀ COSX

*
*
*
*
*
*
*

DẠNG 5. PHƯƠNG TRÌNH DẠNG THUẬN NGHỊCH

*
*