Tài số vốn (tiếng Anh: Capital Account) là một phần trên cán cân thanh toán bao gồm tất cả các giao dịch được thực hiện giữa các chủ thể trên một quốc gia với các chủ thể ở đoạn còn lại của cố kỉnh giới.

Hình minh họa. Nguồn: Khanacademy.org

Tài khoản vốn

Khái niệm

Tài khoản vốn vào tiếng Anh là Capital Account.

Bạn đang xem: Capital account là gì

Bạn đang xem: Capital tài khoản là gìBạn vẫn xem: Capital trương mục là gìBạn sẽ xem: Capital trương mục là gì

Tài khoản vốn trong kinh tế vĩ mô là một trong những phần của cán cân thanh toán, ghi lại tất cả các giao dịch của tất cả chủ thể kinh tế trong một non sông với những chủ thể ở các nước còn sót lại trên thay giới.

Các thanh toán này bao hàm nhập khẩu, xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ, những giao dịch vốn và giao dịch thanh toán chuyển nhượng như các gói viện trợ nước ngoài. Cán cân giao dịch thanh toán gồm cócán cân nặng vốnvàcán cân nặng vãng lai, cán cân nặng vốn bao hàm tài khoản tài thiết yếu và tài khoản vốn.

Trong kế toán, thông tin tài khoản vốn cho biết giá trị ròng rã của một doanh nghiệp lớn tại một thời điểm gắng thể.

Tài khoản vốn có cách gọi khác là vốn công ty sở hữu so với công ty tất cả sở hữu tuyệt nhất hoặc của các cổ đông một công ty, được báo cáo trênbảng bằng phẳng kế toán.

Đặc điểm thông tin tài khoản vốn

Do toàn bộ các thanh toán đều được ghi bằng 0 trên cán cân nặng thanh toán, các non sông có thâm hụt thương mại lớn (thâm hụt tài khoản vãng lai) ví dụ như Mỹ, theo định nghĩa, cũng phải bao gồm thặng dư tài khoản đầu tư lớn.

Điều này tức là dòng vốn sẽ chảy vào nước này mập hơn được coi là dòng vốn đầu tư ra quanh đó do sự ngày càng tăng quyền sở hữu gia sản trong nước của các chủ thể nước ngoài.

Nếu một tổ quốc có thặng dư dịch vụ thương mại lớn thì nước nhà đó đang xuất khẩu vốn và đồng thời đã thâm hụt tài khoản vốn, hay tiền sẽ chảy ra khỏi tổ quốc này để sở hữu tài sản nước ngoài nhiều hơn.

Tài số vốn liếng và tài khoản tài chính

Tài số vốn và tài khoản tài chính giám sát các dòng vốn ròng của các giao dịch tài thiết yếu (ví dụ như các giao dịch tài sản).

Tài sản nước ngoài của một nền kinh tế tài chính trên nợ nước ngoài được gọi làvị thế đầu tư quốc tế ròng(NIIP) của giang sơn đó, hoặc có thể sử dụng tài sản nước ngoài ròng thay thế cho NIIP - giám sát các tài sản quốc tế ròng của một tổ quốc với phần sót lại của nắm giới.

Xem thêm: Tìm Tọa Độ Điểm Đối Xứng Qua Đường Thẳng (D) Với :A/ M(4;1) Và (D): X

Vị thay này sẽ đổi khác theo thời gian phụ thuộc vào tài số vốn liếng và thông tin tài khoản tài chính.

- thông tin tài khoản vốn giám sát các thanh toán giao dịch tài thiết yếu mà không ảnh hưởng đến các yếu tố thu nhập, cung ứng hoặc tiết kiệm, chẳng hạn như các khoản chuyển nhượng ủy quyền quốc tế.

Tài khoản đầu tư trong kế toán

Trong kế toán, tài khoản vốn là một tài khoản sổ cái phổ biến được sử dụng để ghi dấn vốn góp chủ cài và các khoản thu nhập cá nhân giữ lại.

Tài số vốn liếng được ghi ngơi nghỉ dưới cùng của bảng bằng phẳng kế toán của công ty trong phần vốn nhà sở hữu. Với doanh nghiệp có một chủ cài duy nhất, tài khoản vốn sẽ được ghi là vốn chủ download và với công ty cổ phần, tài khoản vốn được gọi là vốn cổ đông.

Trong bảng cân đối kế toán, phần vốn người đóng cổ phần thường được tạo thành cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu ưu đãi, vốn giao dịch thanh toán bổ sung, thu nhập giữ lại và tài khoản cổ phiếu quĩ.