*
*

Danh sách sv xét làm cho ĐATN (CSU), Capstone 2 (CMU) và KLTN (PSU) lần tháng 6/2022
Khoa CNPM Việt – Mỹ thông báo cho chúng ta sau phía trên đủ điều kiện làm Đồ án capstone 2, nhưng lại không làm đồ án trong dịp này:
: Gởi chúng ta làm capstone 1&2:
Thông báo về việc khai báo nước ngoài trú sinh viên học tập kỳ II năm học 2021-2022
Thông báo về việc tổ chức dạy học triệu tập trực tiếp với trực tuyến đường (online)
Lịch thi KTHP TRỰC TIẾP cùng TRỰC TUYẾN quá trình 1 học kỳ hai năm học 2021-2022 - Tuần 33--34 (Chính thức)
Lịch thi KTHP TRỰC TIẾP với TRỰC TUYẾN tiến trình 1 học tập kỳ 2 năm học 2021-2022 - Tuần 33--34 (Dự kiến)
Lịch thi KTHP chính thức những môn quá trình 2 học kỳ 1 năm học 2021-2022 (Thi trực tuyến, tuần 21-23, BỔ SUNG)
Lịch thi KTHP chủ yếu thức các môn quá trình 2 học kỳ 1 năm học 2021-2022 (Thi trực tuyến, tuần 20-22)

CÁC quan liêu ĐIỂM PHÂN LOẠI chi PHÍ TRẢ TRƯỚC

Ths. Nguyễn Thị Kim Hương

Chi tổn phí trả trước là các giá thành thực tế sẽ phát sinh, nhưng chưa tính vào ngân sách sản xuất, marketing của kỳ vạc sinh. Theo thời hạn phân bổ, các khoản chi tiêu trả trước được phân tạo thành 2 các loại là ngân sách chi tiêu trả trước ngắn hạn và chi phí trả trước nhiều năm hạn. Nhưng hiện nay có 2 quan điểm không giống nhau về vấn đề phân chia chi phí trả trước thời gian ngắn và lâu dài dẫn tới sự việc ghi sổ kế toán sẽ không thống nhất. Bởi vì vậy, quan trọng phải thống độc nhất một quan điểm để thuận tiện cho tất cả những người học và người làm kế toán tài chính trên toàn quốc.

Bạn đang xem: Chi phí trả trước là gì

Bài viết này trình bày về những quan điểm không giống nhau về phân chia ngân sách chi tiêu trả trước. Tự đó, người sáng tác đưa ra ý kiến thống nhất vấn đề phân chia ngân sách chi tiêu trả trước theo một cách nhìn để thuận tiện cho người học và tín đồ làm kế toán.

1. Khái niệm giá thành trả trước

giá cả trả trước là những chi tiêu thực tế vẫn phát sinh nhưng không được tính và ngân sách sản xuất kinh doanh trong kỳ cùng sẽ được phân bổ vào nhiều kỳ kế toán tài chính khác nhau. Sở dĩ ngân sách này không được tính vào giá cả kinh doanh trong kỳ là vì ngân sách chi tiêu này chưa sản xuất ra tác dụng cho kỳ kia và giá thành này sẽ tạo ra công dụng của các kỳ. Bởi vì vậy theo nguyên tắc tương xứng trong kế toán và theo tư tưởng về tài sản thì chi phí trả trước được coi là tài sản chứ không phải là chi phí.

Các ngân sách trả trước bao gồm:

- túi tiền trả trước về thuê cửa hàng, nhà xưởng, bên kho, văn phòng;

- túi tiền trả trước về mướn dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động kinh;

- giá cả mua những loại bảo đảm (Bảo hiểm cháy, nổ, bảo hiểm trọng trách dân sự chủ phương tiện đi lại vận tải, bảo hiểm thân xe. . .) và các loại lệ chi phí mua;

- Công cụ, biện pháp thuộc tài sản thời gian ngắn xuất dùng với cái giá trị lớn;

- giá chỉ trị bao bì luân chuyển, đồ dùng cho thuê;

- giá cả mua các tài liệu kỹ thuật;

- chi tiêu trong thời gian chấm dứt việc (Không lường trước được);

- giá thành sửa chữa TSCĐ tạo nên một lần quá rộng cần phải phân bổ cho các kỳ kế toán (tháng, quý);

- giá cả trả trước khác (như lãi tiền vay trả trước, lãi mua hàng trả chậm, trả góp,. . .).

2. Túi tiền trả trước ngắn hạn, giá cả trả trước nhiều năm hạn

Theo nguyên lý của cơ chế kế toán hiện tại hành, ngân sách trả trước ngắn hạn, túi tiền trả trước lâu năm được định nghĩa như sau:

Chi tầm giá trả trước ngắn hạnlà đầy đủ khoản chi tiêu thực tế vẫn phát sinh, nhưng mà có tương quan tới vận động sản xuất, kinh doanh của đa số kỳ hạch toán trong 1 năm tài bao gồm hoặc một chu kỳ kinh doanh, đề nghị chưa thể tính không còn vào chi tiêu sản xuất, kinh doanh trong kỳ tạo ra mà được xem vào nhị hay nhiều kỳ kế toán tài chính tiếp theo.

Chi chi phí trả trước ngắn hạn bao gồm:

- túi tiền trả trước về thuê cửa ngõ hàng, bên xưởng, nhà kho, văn phòng công sở cho 1 năm tài chính hoặc một chu kỳ kinh doanh.

- túi tiền trả trước về thuê dịch vụ hỗ trợ cho vận động kinh doanh của 1 năm tài chính hoặc một chu kỳ kinh doanh.

- ngân sách mua những loại bảo hiểm (Bảo hiểm cháy, nổ, bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ phương tiện đi lại vận tải, bảo hiểm thân xe. . .) và những loại lệ phí tải và trả một lượt trong năm.

- Công cụ, nguyên tắc thuộc tài sản thời gian ngắn xuất cần sử dụng một lần với cái giá trị lớn và công cụ, qui định có thời gian sử dụng dưới một năm.

- giá bán trị vỏ hộp luân chuyển, vật dụng cho thuê với kỳ hạn về tối đa là một năm tài chính hoặc một chu kỳ luân hồi kinh doanh.

- túi tiền mua các tài liệu kỹ thuật và những khoản chi tiêu trả trước thời gian ngắn khác được tính phân chia dần vào chi tiêu kinh doanh trong 1 năm tài chính hoặc một chu kỳ luân hồi kinh doanh.

- giá cả trong thời gian hoàn thành việc (Không tính trước được).

- ngân sách chi tiêu sửa chữa TSCĐ gây ra một lần quá rộng cần phải phân bổ cho những kỳ kế toán (tháng, quý) trong thời hạn tài chủ yếu hoặc một chu kỳ luân hồi kinh doanh.

- túi tiền trả trước thời gian ngắn khác (như lãi chi phí vay trả trước, lãi mua hàng trả chậm, trả góp,. . .).

Chi tổn phí trả trước dài hạnlà giá thành thực tế đang phát sinh nhưng lại có tương quan đến kết quả vận động SXKD của đa số niên độ kế toán và việc kết chuyển những khoản túi tiền này vào chi phí SXKD của những niên độ kế toán tài chính sau.

Chi phí trả trước lâu dài bao gồm:

- ngân sách trả trước về thuê hoạt động TSCĐ (Quyền áp dụng đất, công ty xưởng, kho tàng, văn phòng làm việc, cửa hàng và TSCĐ khác) giao hàng cho sản xuất marketing nhiều năm tài chính;

- chi phí thuê hạ tầng đã trả trước cho nhiều năm và phục cho kinh doanh nhiều kỳ tuy vậy không được cấp cho giấy chứng nhận quyền sử dụng;

- giá cả trả trước giao hàng cho hoạt động kinh doanh của rất nhiều năm tài chính;

- chi tiêu thành lập doanh nghiệp, giá thành đào tạo, quảng cáo gây ra trong quá trình trước hoạt động được phân chia tối đa không thực sự 3 năm;

- chi phí nghiên cứu có mức giá trị mập được phép phân bổ cho nhiều năm;

- chi tiêu cho tiến trình triển khai cảm thấy không được tiêu chuẩn chỉnh ghi dìm là TSCĐ vô hình;

- túi tiền đào chế tác cán bộ làm chủ và người công nhân kỹ thuật;

- giá thành di chuyển địa điểm kinh doanh, hoặc tổ chức lại doanh nghiệp lớn phát sinh béo được phân bổ cho những năm - Nếu chưa lập dự trữ cơ cấu doanh nghiệp;

- ngân sách chi tiêu mua các loại bảo hiểm (bảo hiểm cháy, nổ, bảo hiểm nhiệm vụ dân sự chủ phương tiện đi lại vận tải, bảo đảm thân xe, bảo hiểm tài sản,. . .) và các loại lệ chi phí mà doanh nghiệp cài đặt và trả một lần cho nhiều năm tài chính;

- Công cụ, hiện tượng xuất sử dụng một lần với mức giá trị to và bản thân công cụ, khí cụ tham gia vào vận động kinh doanh trên 1 năm tài bao gồm phải phân chia dần vào các đối tượng chịu ngân sách trong những năm;

- giá cả đi vay trả trước lâu năm như lãi tiền vay trả trước, hoặc trả trước lãi trái phiếu ngay lúc phát hành;

- Lãi mua hàng trả chậm, trả góp;

- túi tiền phát hành trái phiếu có giá trị bự phải phân chia dần;

- chi phí sửa chữa phệ TSCĐ tạo nên một lần có mức giá trị khủng doanh nghiệp không thực hiện trích trước chi tiêu sửa chữa phệ TSCĐ, phải phân chia nhiều năm;

- Số kết gửi chênh lệch tỷ giá ăn năn đoái phân phát sinh cùng chênh lệch tỷ giá ăn năn đoái do nhận xét lại của các khoản mục tiền tệ bao gồm gốc ngoại tệ (Trường thích hợp lỗ tỷ giá) của hoạt động chi tiêu XDCB (Giai đoạn trước hoạt động) khi hoàn thành đầu tư;

- Số chênh doanh thu bán nhỏ hơn giá trị còn sót lại của TSCĐ bán và thuê lại và thuê tài chính;

- Số chênh lợi nhuận bán nhỏ hơn giá trị sót lại của TSCĐ bán và thuê lại là thuê hoạt động;

- chi phí liên quan mang đến BĐS đầu tư chi tiêu sau khi ghi nhận ban sơ không thoả mãn điều kiện ghi tăng nguyên giá bán BĐS đầu tư chi tiêu nhưng có mức giá trị béo phải phân bổ dần;

- Trường thích hợp hợp nhất kinh doanh không dẫn cho quan hệ doanh nghiệp mẹ - doanh nghiệp con gồm phát sinh ra lợi nhuận thế thương mại dịch vụ hoặc khi cp hoá công ty lớn nhà nước có phát sinh ưu thế kinh doanh;

- các khoản khác.

3. Phân loại chi phí trả trước

Hiện nay, bao gồm 2 cách nhìn về phân loại chi phí trả trước thành chi phí trả trước ngắn hạn và chi tiêu trả trước lâu năm hạn.

Quan điểm 1: vấn đề phân loại giá cả trả trước thành túi tiền trả trước ngắn hạn hay dài hạn căn cứ vào việc hoàn tất quá trình phẩn bổ. Nếu vấn đề phân bổ giá cả trả trước hoàn tất trong thời điểm tài bao gồm hiện hành thì đó là túi tiền trả trước ngắn hạn. Còn câu hỏi phân bổ túi tiền trả trước không trả tất trong thời hạn tài chủ yếu hiện hành và câu hỏi phân bổ ngân sách này còn kéo dãn dài sang tận năm tiếp theo thì kia là chi tiêu trả trước nhiều năm hạn. Theo cách nhìn này, bài toán phân chia giá cả trả trước ngắn hạn hay lâu năm không dựa vào vào số kỳ phân chia mà căn cứ vào thời khắc hoàn tất câu hỏi phân bổ.

Ví dụ, một doanh nghiệp lớn A thuê một văn phòng công ty trong tầm 3 mon với số tiền thuê 30 triệu vnd trả tức thì thời điểm bước đầu thuê. Nếu thích hợp đồng thuê này ban đầu từ mon 2 mang đến hết tháng bốn thì 30 triệu đồng này được ghi nhấn là chi tiêu trả trả trước ngắn hạn. Dẫu vậy nếu phù hợp đồng mướn này bước đầu từ mon 11 đên không còn tháng một năm sau thì 30 triệu đ này được ghi dìm là túi tiền trả trả trước dài hạn.

Như vậy trong trường hợp này, thời hạn thuê bắt đầu vào thời gian trước ngày 30/9 trong thời gian thì ngân sách trả trước này được ghi thừa nhận là ngân sách trả trước ngắn hạn. Còn trường hợp thời hạn thuê bắt đầu vào thời điểm sau ngày 30/9 những năm thì ngân sách trả trước này được ghi dìm là giá cả trả trước lâu năm hạn.

Quan điểm 2: vấn đề phân loại ngân sách chi tiêu trả trước thành túi tiền trả trước thời gian ngắn hay lâu năm hạn căn cứ vào số kỳ phân bổ. Túi tiền trả trước phân bổ trong vòng 1 năm (12 tháng) hay là 1 chi kỳ sale là giá thành trả trước ngắn hạn. Giá cả trả trước phân chia trên một năm (12 tháng) hay một chi kỳ kinh doanh là túi tiền trả trước nhiều năm hạn. Theo đó nếu số lần phân bổ từ 12 lần (kỳ kế toán là tháng), 4 lần (kỳ kế toán là quý) hoặc 1 chu kỳ marketing trở xuống thì được ghi nhận là giá cả trả trước ngắn hạn. Còn trường hợp số lần phân chia trê 12 lần (kỳ kế toán là tháng), 4 lần (kỳ kế toán là quý) hoặc 1 chu kỳ kinh doanh thì được ghi dìm là giá cả trả trước nhiều năm hạn.

Ví dụ, một doanh nghiệp lớn A thuê một công sở công ty trong tầm 3 tháng với số tiền thuê 30 triệu đồng trả tức thì thời điểm ban đầu thuê. Theo quan điểm này thì số tiền mướn trên được phân bổ 3 lần (kỳ kế toán tài chính là tháng), 1 lần (kỳ kế toán là quý) yêu cầu 30 triệu này là ngân sách chi tiêu trả trước ngắn hạn.

Xem thêm: Internal Rate Of Return Là Gì, Lãi Suất Hoàn Vốn Nội Bộ (Internal Rate Of Return

Như vậy trong trường phù hợp này thì thời hạn thuê ban đầu vào thời điểm ngẫu nhiên nào trong những năm thì ngân sách trả trước này vẫn được ghi nhấn là ngân sách chi tiêu trả trước ngắn hạn

Để thống độc nhất cho vấn đề học tập, phân tích và làm cho việc, cần thống tuyệt nhất một quan lại điểm phải chăng trong việc phân loại túi tiền trả trước. Theo ý kiến của tín đồ viết bài bác này, chúng ta nên chọn cách phân một số loại theo ý kiến 1. Vì bản chất của các tài sản ngắn hạn là gia tài có thời gian sử dụng, luân chuyển và thu hồi vốn trong vòng 1 năm hay như là 1 chu kỳ cung ứng kinh doanh. Theo đó, những chi phí nào bao gồm thời hạn phân bổ trong vòng 12 tháng hay là một chi kỳ sale là chi phí trả trước ngắn hạn và thời hạn phân chia trên 12 tháng giỏi hơn một chu kỳ sale là ngân sách chi tiêu trả trước nhiều năm hạn. Theo phong cách này một giá cả được ghi dìm là chi phí trả trước ngắn hạn hay lâu năm thì không dựa vào vào thời gian phát sinh túi tiền và bản chất của ngân sách chi tiêu trả trước là ngắn hạn hay lâu năm là không đổi.