Thành viên51 bài viếtGiới tính:NamĐến từ:Khánh HòaSở thích:Game và game haha


Bạn đang xem: Chọn ngẫu nhiên một vé xổ số có 5 chữ số

Không gian mẫu:$n(Omega )$=$9^5$

Số các số bao gồm 5 chữ số, ko bao gồm chữ tiên phong hàng đầu là:$8^5$

Số các số gồm 5 chữ số, ko bao gồm chữ số 5 là:$8^5$

=> Số các số ko gồm chữ tiên phong hàng đầu hoặc ko bao gồm chữ số 5 là: $2* 8^5$

Gọi A là biến đổi cố :trên vé không có chữ tiên phong hàng đầu hoặc không tồn tại chữ số 5

=>n(A)=$2* 8^5$

=> phần trăm của A: P(A)=$fracn(A)n(Omega )$


Xác suất luôn $leq$ 1 bởi vì vậy tác dụng sai ùi, cùng với lại vé số cũng có thể có chữ số 0 nữa nên$nleft ( Omega ight )= 10^5$


hóng hoài mà lại trời không sập

#4Goddess Yoong


Goddess YoongHạ sĩ

Thành viên83 bài bác viếtGiới tính:NữĐến từ:Hải Dương

Xin lỗi, mình khá nhầm 1 chút

$n(Omega )=10^5$

Gọi A là đổi thay cố :trên vé không có chữ số 1=>$n(A)= 9^5$

Gọi B là đổi mới cố :trên vé không có chữ số 5=>$n(A)= 9^5$

Xác suất bỏ trên vé không có chữ số 1 hoặc không có chữ số 5=> đem 1 trừ đi tỷ lệ có cả chữ hàng đầu và chữ số 5

$P=1-P(A).P(B)$


Xin lỗi, mình hơi nhầm 1 chút

$n(Omega )=10^5$

Gọi A là phát triển thành cố :trên vé không có chữ số 1=>$n(A)= 9^5$

Gọi B là biến đổi cố :trên vé không có chữ số 5=>$n(A)= 9^5$

Xác suất đặt lên vé không tồn tại chữ tiên phong hàng đầu hoặc không có chữ số 5=> rước 1 trừ đi xác suất có cả chữ hàng đầu và chữ số 5

$P=1-P(A).P(B)$


Gọi thay đổi cố như thế thì$Acap B$ đã là thay đổi cố : không tồn tại cả tiên phong hàng đầu và 5

Vậy X/s: 1-P(A.B)=1-P(A).(B) sẽ là X/s sẽ có được chữ số chữ số 1 hoặc 5 đâu phải chỉ yêu ước đề


chanhquocnghiemThiếu tá

Thành viên
*
2067 bài viếtGiới tính:NamĐến từ:Vũng TàuSở thích:Toán,Thiên văn,Lịch sử


Xem thêm: Công Thức Tính Khoảng Cách Từ Một Điểm Đến Một Đường Thẳng Trong Không Gian

Không gian mẫu$n(Omega )=10^5$

$A$ : đổi thay cố trên vé không tồn tại chữ số 1$Rightarrow n(A)=9^5$

$B$ : biến hóa cố trên vé không có chữ số 5 $Rightarrow n(B)=9^5$

$C$ : trở thành cố bên trên vé không có chữ số 1 và chữ số 5 $Rightarrow n(C)=8^5$

$D$ : biến đổi cố bên trên vé không tồn tại chữ hàng đầu hoặc không có chữ số 5 $Rightarrow n(D)=n(A)+n(B)-n(C)=2.9^5-8^5$

$Rightarrow$ phần trăm cần tra cứu là $P(D)=fracn(D)n(Omega )=frac2.9^5-8^510^5=0,8533$.


...

Ðêm nay tiễn đưa

Giây phút cuối vẫn còn đấy tay nóng tayMai đang thấm cơn lạnh khi gió layVà số đông lúc mưa gọi thương lưu giữ đầy ...