Bài 1. Chương trình bảng tính là gì?

1. Bảng tính với nhu cầu xử lí thông tin dạng bảng

Công dụng của việc trình diễn dữ liệu dạng bảng:

- Cô đọng, dễ hiểu cùng dễ so sánh

- Thực hiện các nhu cầu về tính toán (tính tổng, vừa phải cộng, xác định giá bán trị lớn nhất, nhỏ nhất, ...)

- gồm thể tạo biểu đồ từ dữ liệu bằng bảng đề đánh giá chỉ một biện pháp trực quan, nhanh chóng

2. Chương trình bảng tính

- Chương trình bảng tính là phần mềm được thiết kế góp ghi lại và trình bày thông tin dưới dạng bảng, thực hiện các tính toán cũng như xây dựng những biểu đồ một cách trực quan những số liệu gồm trong bảng

- Công cụ đặc trưng của bảng tính: bao gồm thanh công thức với bảng chọn DATA

a. Màn hình làm việc:

- những bảng chọn

- các nút lệnh thường dùng

- Cửa sổ làm việc chính

b. Dữ liệu

- Dạng số, văn bản cùng kết quả đo lường luôn được trình diễn dưới dạng bảng trong cửa sổ làm việc

*

Hình 1. Các dữ liệu trong chương trình bảng tính​

c. Khả năng đo lường và tính toán và sử dụng hàm có sẵn:

- Thực hiện cập nhật tự động công việc tính toán

- Sử dụng hàm để đo lường và tính toán rất thuận tiện

d. Sắp xếp cùng lọc dữ liệu

Dễ dàng, mau lẹ lại thuận tiện

e. Tạo biểu đồ

Là một vào những dạng trình diễn dữ liệu cô đọng, trực quan

3. Screen làm việc của chương trình bảng tính

- Thanh công thức: hộp tên bao gồm chứa "Fx" dùng để nhập, hiển thị dữ liệu hoặc công thức trong ô tính

- Bảng chọn Data: chứa các bảng chọn File, Edit, Insert, Format, Data,…

- Trang tính gồm các cột và những hàng là miền làm cho việc chính của bảng tính. Vùng giao nhau giữa cột cùng hàng là ô tính (còn gọi tắt là ô) sử dụng để chứa dữ liệu

*

Hình 2. Màn hình hiển thị làm việc của chương trình bảng tính​

Ngoài ra:

- Trang tính là miền làm việc bao gồm của bảng tính gồm có những cột, những hàng và những ô tính

- Vùng giao nhau giữa cột và hàng gọi là ô tính dùng để chứa dữ liệu

- tên cột được đánh số thứ tự A, B, C,…

- Tên hàng được đánh số thứ tự là những chữ số 1, 2, 3, 4, …

- Ô được đánh số tên cột trước mặt hàng sau. Ví dụ: A5, B2, C9

- Khối ô là tập hợp những ô tính liện kề nhau

*

Hình 3. Cột, dòng, ô, khối ô trong trang tính​

4. Nhập dữ liệu vào trang tính

a. Nhập dữ liệu vào trang tính

Các bước nhập dữ liệu vào trang tính:

- Bước 1: Nháy chuột chọn ô cần nhập dữ liệu

- Bước 2: Gõ dữ liệu từ bàn phím

- Bước 3: Gõ phím Enter để kết thúc nhập dữ liệu

Các giải pháp sửa dữ liệu:

- cách 1: Nháy đúp chuột vào ô cần sửa → sửa → gõ phím Enter để kết thúc

- bí quyết 2: Nháy chọn ô cần sửa → gõ F5 → Sửa → gõ phím Enter để kết thức

- bí quyết 3: Nháy chọn ô cần sửa → nháy chuột vào thanh công thức → sửa → gõ phím Enter để kết thúc

b.


Bạn đang xem: Tin học 7 bài 1: chương trình bảng tính là gì?


Xem thêm: Quy Định Về Năng Lực Hành Vi Là Gì ? Năng Lực Hành Vi Dân Sự Là Gì

Di chuyển trên trang tính

*

c. Gõ chữ việt bên trên trang tính

Sử dụng phần mềm Vietkey hoặc Unikey

Chú ý:Trước khi chọn font tiếng việt cần chọn cả trang tính bằng biện pháp nháy chuột vào ô giao nhau giữa tên cột cùng tên hàng ở góc trên mặt trái