Cách tính độ nhiều năm cung tròn là cách tính giúp họ dễ dàng hiểu rằng độ nhiều năm cung trong những số ấy có độ nhiều năm bao nhiêu:

Trên đường tròn nửa đường kính RR, độ dài ll của một cung tròn n° được tính theo công thức l=(πRn)/180

Trong đó:

π có cách gọi khác là hằng số Archimedes, là một hằng số toán học có cực hiếm bằng tỷ số giữa chu vi của một đường tròn với đường kính của con đường tròn đó. Hằng số này còn có giá trị xê dịch bằng 3,14159.R là nửa đường kính hình tròn.N là độ của cung tròn.L là độ dài cung tròn.

Bạn đang xem: Công thức tính độ dài dây cung

Bạn sẽ xem: phương pháp tính độ nhiều năm dây cung

Công thức tính độ dài con đường tròn

Độ dài con đường tròn (còn điện thoại tư vấn là chu vi hình tròn) được kí hiệu là CC.

Độ dài CC của một đường tròn có cung cấp kính RR được tính theo công thức: C=2πRC=2πR.

Nếu gọi dd là đường kính của mặt đường tròn (d=2Rd=2R) thì C=πdC=πd.


*

Cung tròn là gì?

Cung trong hình học (ký hiệu: ⌒) là đoạn đóng của một đường cong khả vi trong một đa tạp. Cung tròn là một phần của đường tròn hay là một phần của chu vi (biên) của hình tròn.

Nếu không tồn tại ghi chú gì không giống thì cung trong nội dung bài viết này được gọi là cung tròn, tức quỹ tích các điểm thuộc đường tròn nằm trong lòng hai điểm.

Đường tròn là gì?

Trong hình học phẳng, đường tròn (hoặc vòng tròn) là tập đúng theo của toàn bộ những điểm trên một mặt phẳng, cách đều một điểm mang đến trước bởi một khoảng cách nào đó. Điểm mang đến trước call là tâm của con đường tròn, còn khoảng cho trước call là bán kính của mặt đường tròn.

Đường tròn tâm O nửa đường kính R ký kết hiệu là (O;R)

Đường tròn là 1 hình khép kín đáo đơn giản phân chia mặt phẳng ra làm 2 phần: phần phía bên trong và phần hông ngoài. Trong những lúc “đường tròn” rỡ giới của hình, “hình tròn” bao hàm cả rỡ giới và phần bên trong.

Đường tròn cũng được định tức thị một hình elíp đặc biệt với hai tiêu điểm trùng nhau và tâm sai bằng 0. Đường tròn cũng là hình bao quanh nhiều diện tích nhất bên trên mỗi đơn vị chu vi bình phương.


*

Một số thuật ngữ về hình tròn

Cung: một đoạn đóng bất kì trên mặt đường tròn.Dây cung (gọi tắt là dây): đoạn thẳng có 2 đầu mút nằm trê tuyến phố tròn.Tâm: điểm giải pháp đều tất cả các điểm trê tuyến phố tròn.Chu vi hình tròn: độ dài đường biên số lượng giới hạn hình tròn.Bán kính: là đoạn thẳng (hoặc độ dài đoạn thẳng) nối chổ chính giữa với một điểm bất kỳ trên mặt đường tròn và bởi một nửa con đường kính.Đường kính: đoạn thẳng (hoặc độ dài đoạn thẳng) có 2 đầu mút nằm trê tuyến phố tròn với là dây cung trải qua tâm, hoặc khoảng cách dài duy nhất giữa 2 điểm trên phố tròn. Đường kính là dây cung lâu năm nhất của con đường tròn cùng bằng 2 lần bán kính.Cát tuyến: mặt đường thẳng cùng bề mặt phẳng giảm đường tròn trên 2 điểm.Tiếp tuyến: đường thẳng xúc tiếp với mặt đường tròn trên một điểm duy nhất.Hình tròn: phần khía cạnh phẳng giới hạn bởi đường tròn.Hình khuyên (hình nhẫn hoặc hình vành khăn): vùng bị giới hạn bởi 2 con đường tròn đồng tâm và có nửa đường kính khác nhau.Hình bán nguyệt: cung căng con đường kính. Thông thường, thuật ngữ này còn bao hàm đường kính, cung căng đường kính và phần bên trong, tức nửa hình tròn.Đường tròn nước ngoài tiếp đa giác là con đường tròn đi qua tất cả các đỉnh của nhiều giác đó. Khi đó đa giác nội tiếp mặt đường tròn.Đường tròn nội tiếp đa giác là con đường tròn tiếp xúc với toàn bộ các cạnh của nhiều giác đó. Khi ấy đa giác ngoại tiếp mặt đường tròn.


*

Tính chất thông thường của hình tròn

Đường tròn là hình có diện tích lớn tốt nhất với chu vi cho trước.

Đường tròn tất cả tính đối xứng cao: vai trung phong của đường tròn là trọng tâm đối xứng và các đường kính là các trục đối xứng

Chu vi đường tròn tỉ lệ thuận với bán kính theo hằng số 2π.

Diện tích hình tròn trụ tỉ lệ thuận cùng với bình phương bán kính theo hằng số π.

Đường tròn bao gồm tâm tại nơi bắt đầu tọa độ và cung cấp kính là một trong gọi là đường tròn đơn vị.

Đường tròn lớn của hình cầu đơn vị là đường tròn Riemann.

Tập hợp tất cả các điểm nhìn đoạn thẳng bên dưới 1 góc vuông là đường tròn có 2 lần bán kính là đoạn trực tiếp đó


*

Dây cung

Dây cung giải pháp đều trung ương khi và chỉ khi chúng dài bằng nhau.

Trong cùng một con đường tròn, dây càng dài thì càng gần tâm.

Đường kính vuông góc với dây cung trên trung điểm của dây cung đó

Đường kính trải qua trung điểm của một dây không đi qua tâm thì vuông góc cùng với dây.

Đường kính là dây cung nhiều năm nhất trong mặt đường tròn

Nếu giao điểm nhị dây cung giảm nhau chia một dây thành nhì đoạn a và b, chia dây cung kia thành c và d, thì ab = cd (gọi là phương tích của điểm đó).

Nếu giao điểm nhị dây cung cắt nhau chia một dây thành hai đoạn a và b, chia dây cung tê thành m và n, thì a2 + b2 + m2 + n2 = d2 (với d là mặt đường kính).

Tổng bình phương chiều nhiều năm 2 dây cung vuông góc trên một điểm thắt chặt và cố định không thay đổi và bằng 8r2 – 4p2 (với r là bán kính đường tròn, p là khoảng cách từ trung ương đường tròn mang đến giao điểm đó).

Khoảng cách từ 1 điểm trên phố tròn mang lại một dây cung nhân với đường kính bằng tích của khoảng cách điểm đó mang lại 2 đầu mút của dây cung.

Xem thêm: Đồ Thị Hàm Trị Tuyệt Đối - Cách Vẽ Đồ Thị Hàm Giá Trị Tuyệt Đối

2 cung bé dại của một con đường tròn hoặc 2 đường tròn đều bằng nhau căng 2 dây đều nhau thì 2 cung đó cân nhau và ngược lại

Với 2 cung nhỏ dại của một đường tròn hoặc 2 đường tròn bằng nhau, cung nào căng dây phệ hơn(hoặc bé bỏng hơn) thì cung đó béo hơn(hoặc bé nhỏ hơn) cùng ngược lại.