Dưới đấy là những mẫu mã câu bao gồm chứa từ "crafty", trong cỗ từ điển từ điển Anh - versionmusic.netệt. Chúng ta có thể tham khảo mọi mẫu câu này để tại vị câu trong tình huống cần để câu với tự crafty, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh áp dụng từ crafty trong cỗ từ điển từ bỏ điển Anh - versionmusic.netệt

1. This is one crafty stag.

Bạn đang xem: Crafty là gì

bé nai này láu tôm láu cá lắm.

2. Welcome khổng lồ the Crafty Carver...

mừng đón đến cùng với Thợ đụng Tài Ba, siêu thị đồ trang...

3. You"re a crafty old deversionmusic.netl, Zedd.

Ngài là 1 trong những con quỷ gian manh, Zedd.

4. So, what other crafty deversionmusic.netces does he employ?

Vậy, hắn còn dùng phần đa phương kế xảo trá nào khác?

5. He"s an extremely handy và crafty craftsman.

Anh ấy khôn xiết khéo tay... Một thợ bằng tay thủ công xảo quyệt.

6. 12 He frustrates the schemes of the crafty,

12 Ngài phá tan âm mưu kẻ gian xảo,

7. + Nevertheless, you say I was “crafty” and I caught you “by trickery.”

+ Nhưng anh em bảo rằng tôi “mánh khóe” và cần sử dụng “trò bịp bợm” để bắt anh em.

8. (Proverbs 13:16) This shrewd one is not a crafty person.

(Châm-ngôn 13:16) Người ranh mãnh này chưa hẳn là tín đồ xảo quyệt.

9. 18 Satan’s crafty “machinations” have recently appeared in yet another form.

18 gần đây các “mưu-kế” trí trá của Sa-tan đã xuất hiện dưới một dạng không giống nữa.

10. • What ‘crafty acts’ of Satan must we be on guard against?

• bọn họ phải cảnh giác trước những “mưu-kế” làm sao của Sa-tan?

11. A young man thus meets a loose woman with a crafty plan.

nuốm là quý ông thanh niên chạm chán người thiếu phụ phóng túng bao gồm ý đồ xảo quyệt.

12. Let us now consider yet another one of Satan’s crafty acts —spiritism.

lúc này hãy xem mưu kế không giống của hắn, chính là ma thuật và mọi thuật huyền bí.

13. Moreover, she is cunning of heart —her mind is “treacherous,” her intent “crafty.”

hơn nữa, lòng bà ta chứa đựng đầy mưu kế—trí “mánh lới”, ý đồ vật “quỷ quyệt”.

14. In perpetrating his crafty acts, the great Adversary has behind him millenniums of experience.

quân thù chính này còn có hàng nghìn năm kinh nghiệm tay nghề trong versionmusic.netệc gài mồi nhử xảo quyệt.

15. Paul described them in his letter khổng lồ the Ephesians as “machinations,” or “crafty acts.”

vào lá thư versionmusic.netết cho tất cả những người Ê-phê-sô, Phao-lô điện thoại tư vấn mưu chước ấy là “mưu-kế”.

16. It is definitely appropriate lớn versionmusic.netew this distorted thinking as a crafty act of Satan himself.

coi lối suy nghĩ bị bóp méo này là 1 trong những mưu kế của chủ yếu Sa-tan, chắc chắn rằng là điều say mê hợp.

17. A master of “crafty acts,” he knows that such a ruinous course often starts in small ways.

là người chuyên môn “hành đụng xảo quyệt”, hắn hiểu được đường lối bại hoại như thế thường bắt đầu bằng số đông hành động bé dại nhặt.

18. What disguised snare is one of the Deversionmusic.netl’s crafty acts, and what counsel in Proverbs is appropriate here?

mưu mẹo của Sa-tan khéo đậy giấu cạm mồi nhử nào, với lời khuyên răn nào trong Châm-ngôn phù hợp ở đây?

19. The Crafty Fox is this woman who"s into crafts, and she does these pop-up crafts fairs around London.

The Crafty Fox là người thanh nữ này người đang đi đến ngành bằng tay và cô ta tạo nên những phiên chợ bằng tay quanh lôn đôn

20. By filling our lives with works of praise lớn Jehovah, we strengthen our spiritual armor, leaversionmusic.netng no room for Satan’s crafty deversionmusic.netces to lớn penetrate.

bởi cách bận rộn với công versionmusic.netệc ngợi khen Đức Giê-hô-va, chúng ta củng cố cỗ áo tiếp giáp thiêng liêng của bọn chúng ta, không nơi sơ hở để không trở nên trúng kế của Sa-tan (Ê-phê-sô 6:11).

21. 13 The one who is trying khổng lồ trip us up, to lớn cause us to lớn fall by crafty acts, và even lớn devour us is Satan the Deversionmusic.netl.

Xem thêm: Sugar Baby Nghĩa Là Gì ? Quan Hệ Giữa Sugar Daddy Và Sugar Baby?

13 Kẻ cố gài mồi nhử khiến chúng ta sa ngã bởi mưu kế xảo quyệt, thậm chí là ăn tươi nuốt sống bọn chúng ta, chính là Sa-tan Ma-quỉ.