Critical Point là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, lấy một ví dụ mẫu và giải đáp cách sử dụng Critical Point - Definition Critical Point - kinh tế

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh Critical Point
Tiếng Việt Điểm cho tới Hạn
Chủ đề Kinh tế

Định nghĩa - Khái niệm

Critical Point là gì?

Điểm quan trọng là một thuật ngữ rộng được sử dụng trong không ít ngành toán học. Khi xử lý những hàm của một đổi mới thực, điểm cho tới hạn là một trong những điểm trong miền của hàm trong số đó hàm không biệt lập hoặc đạo hàm bởi 0. Khi xử lý những biến phức tạp, một điểm cho tới hạn cũng tương tự, một điểm trong miền của hàm trong số đó không đề nghị là đổi thay hình hoặc đạo hàm bởi 0. Tương tự, so với hàm của một số trong những biến thực, điểm quan trọng là một cực hiếm trong miền của nó trong các số đó độ dốc không xác định hoặc bằng 0.Bạn sẽ xem: Critical point là gì

Critical Point là Điểm tới Hạn.Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh tế tài chính .

Bạn đang xem: Critical point là gì

Ý nghĩa - Giải thích

Critical Point nghĩa là Điểm cho tới Hạn.

Các điểm quan trọng đóng một vai trò đặc biệt trong nghiên cứu và phân tích các đường cong phương diện phẳng được xác định bởi những phương trình ngầm, nhất là để phác thảo bọn chúng và xác định kết cấu liên kết của chúng. định nghĩa điểm quan trọng được sử dụng trong phần này, dường như khác cùng với điểm trước đó. Vào thực tế, đó là sự chuyên môn hóa cho 1 trường hợp đơn giản và dễ dàng về khái niệm tầm thường về điểm đặc biệt được đưa ra dưới đây.

Xem thêm: Pro Forma Là Gì ? Tại Sao Phải Dùng Proforma Invoice? Về Hình Thức (Pro Forma) Là Gì

Definition: Critical point is a wide term used in many branches of mathematics. When dealing with functions of a real variable, a critical point is a point in the domain name of the function where the function is either not differentiable or the derivative is equal to lớn zero. When dealing with complex variables, a critical point is, similarly, a point in the function"s domain where it is either not holomorphic or the derivative is equal to zero.Likewise, for a function of several real variables, a critical point is a value in its domain where the gradient is undefined or is equal khổng lồ zero.

Thuật ngữ tương tự - liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Critical Point

Tổng kết

Trên phía trên là thông tin giúp bạn hiểu rõ rộng về thuật ngữ kinh tế Critical Point là gì? (hay Điểm cho tới Hạn nghĩa là gì?) Định nghĩa Critical Point là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và khuyên bảo cách áp dụng Critical Point / Điểm tới Hạn. Truy cập versionmusic.net để tra cứu thông tin những thuật ngữ kinh tế, IT được update liên tục