Andehit với Xeton hồ hết là đầy đủ hợp hóa học hữu mà lại trong phân tử với cất nhóm chức, đối với Andehit là nhóm -CH=O còn Xeton là nhóm -C=O- link trực tiếp cùng với 2 gốc hidro cacbon.

Bạn đang xem: Etanal là gì

Đang xem: Etanal là gì

Đang xem: Etanal là gì

Vậy Andehit và Xeton với công thức kết cấu lấy ví dụ như ra làm sao, đặc điểm hóa học của andehit cùng xeton với gì không giống với mọi hidrocacbon khác. Bọn chúng đươc áp dụng vào nghành nghề dịch vụ gì và bí quyết điều chế Andehit – Xeton ra làm cho sao? bọn họ hãy với mọi người trong nhà tìm hiểu ví dụ qua nội dung bài viết dưới bên trên đây.

A. ANDEHIT

I. Andehit – Định nghĩa, phân nhiều loại và danh pháp

1. Andehit là gì?

– Định nghĩa: Anđehit là hợp chất hữu cơ mà phân tử với team -CH=O link với nơi bắt đầu hiđrocacbon, với H hoặc cùng với nhau.

– công thức kết cấu andehit: 

*

– đội -CH=O là đội chức andehit

 Ví dụ: H-CH=O andehit fomic hoặc metanal

CH3-CH=O andehit axetic hoặc etanal

C6H5-CH=O benzandehit

O=CH-CH=O andehit oxalic

– Công thức tổng thể của anđehit:

• CxHyOz (x, y, z là đông đảo số nguyên dương; y chẵn; 2 ≤ y ≤ 2x + 2 – 2z; z ≤ x): thường áp dụng lúc viết bội phản ứng cháy.

• CxHy(CHO)z hay R(CHO)z: thường sử dụng lúc viết bội phản ứng xẩy ra ở nhóm CHO.

• CnH2n+2-2k-z(CHO)z (k = số liên kết p + số vòng): thường thực hiện lúc viết phản ứng thuộc H2, cùng Br2,…

2. Phân nhiều loại andehit

– dựa vào kết cấu của nơi bắt đầu hiđrocacbon, người ta phân chia anđehit với xeton thành bố loại: no, ko no với thơm.

 Ví dụ: CH3-CH=OCH3−CH=O”> thuộc một số loại anđehit no,

CH2=CH-CH=O thuộc nhiều loại anđehit ko no,

C6H5-CH=O thuộc một số loại anđehit thơm,

CH2-CO-CH3 thuộc một số loại xeton no,

CH3-CO-C6H5 thuộc các loại xeton thơm,…

3. Danh pháp – cách gọi tên andehit

a) Tên thay thế

– Tên sửa chữa = tên hiđrocacbon khớp ứng + al

b) Tên thường

– Tên thường = Anđehit + thương hiệu axit tương ứng

Tên axit (thay hậu tố “ic” bởi “anđehit”)

* Ghi chú: Dung dịch HCHO 37% → 40% hotline là: Fomalin xuất xắc fomon.

II. Tính chất vật lý cơ, tính chất hóa học, điều chế và ứng dụng Andehit

1. đặc thù vật lý cơ của andehit

– chưa đến HCHO, CH3CHO là chất khí. Số đông anđehit còn còn sót lại đều là chất lỏng.

– Anđehit với ánh nắng mặt trời sôi thấp hơn Ancol với khối lượng phân tử tương tự nhưng cao hơn so với hidrocacbon với thuộc số nguyên tử C vào phân tử.

2. Tính chất hóa học của andehit

a) Andehit chức năng với hiđro (andehit + H2)

R(CHO)x + xH2

 R(CH2OH)x

* Ghi chú: Trong phản nghịch ứng của anđehit với H2: Nếu gốc R với những links pi thì H2 cùng vào cả những liên kết pi đó. Phản ứng cùng với H2 chứng tỏ anđehit cùng với tính oxi hóa.

b) Andehit tính năng với AgNO3/NH3 (gọi là bội phản ứng tráng bạc)

 R(CHO)x + 2xAgNO3 + 3xNH3 + xH2O → R(COONH4)x + xNH4NO3 + 2xAg

– bội phản ứng chứng minh anđehit cùng với tính khử cùng được thực hiện để phân biệt anđehit.

– riêng biệt HCHO với bội phản ứng:

 HCHO + 4AgNO3 + 6NH3 + 2H2O → (NH4)2CO3 + 4NH4NO3 + 4Ag

* Ghi chú: Phản ứng tổng thể ở trên vận dụng với anđehit ko tồn tại nối ba nằm đầu mạch. Ví như như bao gồm nối ba nằm ở vị trí đầu mạch thì H của C nối ba cũng trở nên thay thế bằng Ag.

– đều điểm lưu ý của phản nghịch ứng tráng gương của anđehit:

+ giả dụ nAg = 2nanđehit → anđehit ở trong loại đối kháng chức và ko đề xuất HCHO.

+ ví như nAg = 4nanđehit → anđehit kia thuộc các loại 2 chức hoặc HCHO.

+ nếu nAg > 2nhỗn hợp những anđehit 1-1 chức thì hỗn hợp đó cùng với HCHO.

+ Số nhóm cho = nAg/2nanđehit (nếu trong tất cả hổn hợp không mãi mãi HCHO).

– Một số một trong những loại hóa học khác cũng đều sở hữu kinh nghiệm gia nhập phản ứng tráng gương gồm:

+ HCOOH với muối hoặc este của nó: HCOONa, HCOONH4, (HCOO)nR. Hàm lượng HCHO, HCOOH, HCOONH4 lúc phản ứng chỉ tạo thành lượng chất vô cơ.

+ những tạp chức với cất nhóm chức CHO: glucozơ, fructozơ, mantozơ…

c) Andehit với phản bội ứng thoái hóa (andehit + O2)

* thoái hóa trọn vẹn

 CxHyOz + (x + y/4 – z/2)O2 → xCO2 + y/2H2O

– ví như đốt cháy anđehit mà nCO2 = nH2O thì anđehit thuộc một số loại no, solo chức, mạch hở.

 CnH2n+1CHO → (n + 1)CO2 + (n + 1)H2O

* bội phản ứng thoái hóa ko trọn vẹn

 R(CHO)x + x/2O2

 R(COOH)x

– So với việc oxi hóa anđehit thành axit đề xuất ghi chú định phương tiện bảo toàn trọng lượng trong quy trình giải.

d) Phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ cao (andehit + Cu(OH)2)

 R(CHO)x + 2xCu(OH)2↓ xanh → R(COOH)x + xCu2O↓ đỏ gạch + 2xH2O

→ Phản ứng này được thực hiện để phân biệt anđehit.

* Ghi chú: Phản ứng cùng với Cu(OH)2 thường được tiến hành trong môi trường thiên nhiên kiềm bắt buộc mà thậm chí là viết phản bội ứng dưới dạng:

R(CHO)x + 2xCu(OH)2 + xNaOH → R(COONa)x + xCu2O + 3xH2O

HCOOH, HCOOR, HCOOM, glucozơ, fructozơ, mantozơ cũng đều phải có phản ứng này.

e) Phản ứng với dung dịch Br2 (andehit + Br2)

R(CHO)x + xBr2 + xH2O → R(COOH)x + 2xHBr

– nếu như anđehit còn tồn tại link pi ở cội hiđrocacbon thì xẩy ra đồng thời đồng thời phản ứng thuộc Br2 vào links pi đó.

3. Điều chế andehit

a) lão hóa ancol bậc I

R(CH2OH)x + xCuO

 R(CHO)x + xCu + xH2­O

b) Điều chế qua ancol ko bền

– cùng H2O vào C2H2: 

 C2H2 + H2O

 CH­3CHO

– Thủy phân este của ancol ko bền thích hợp (andehit + NaOH)

CH3COOCH=CH2 + NaOH → CH3COONa + CH3­CHO

– Thủy phân dẫn xuất 1,1-đihalogen:

CH3-CHCl2 + 2NaOH → CH3CHO + 2NaCl + H2O

c) Một số trong những phản ứng quan lại trọng

2CH3OH + O2 

2HCHO + 2H2O

CH4 + O2

 HCHO + H2O

2CH2=CH2 + O2

 2CH3CHO

4. Nhận ra Anđehit

– chế tạo ra kết tủa sáng loáng loáng với AgNO3/NH3.

– tạo ra kết tủa đỏ gạch với Cu(OH)2 ở nhiệt độ cao.

– làm mất màu hỗn hợp nước Brom.

(Riêng HCHO bội phản ứng với hỗn hợp Brom cùng với khí CO2 thoát ra).

5. Ứng dụng của Andehit

– Fomandehit được sử dụng cơ bản để thêm vào poliphenolfomandehit (làm hóa học dẻo), thực hiện trong tổng hòa hợp phẩm nhuộm, dược phẩm.

– hỗn hợp 37 – 40% của fomandehit trong nước call là fomon xuất xắc fomalin thực hiện để dìm xác động vật, ở trong da, tẩy uế, khử trùng…

– Axetandehit được áp dụng cơ bản để cấp dưỡng axit axetic.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Phạm Vi Là Gì ? Hiểu Thêm Văn Hóa Việt Hiểu Thêm Văn Hóa Việt

B. XETON

I. Xeton – định nghĩa, danh pháp

1. Xeton là gì?

– Định nghĩa: Xeton là hợp hóa học hữu cơ mà phân tử với nhóm chức -C(=O)- link trực tiếp với 2 nguyên tử C.