* tính từ - lỗi cấu, tưởng tượng, ko có thực - giả =a fictitious name + tên giả *Chuyên ngành kỹ thuật -ảo -giả -giả tạo *Chuyên ngành kỹ thuật -ảo -giả -giả tạo

Cụm tự Liên Quan :
Bạn đang xem: Fictitious là gì

diagram of fictitious efforts //

*Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -biểu đồ lực giả định


fictitious bar //

*Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -thanh ảo -thanh giả *Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -thanh ảo -thanh giả


fictitious bearing //

*Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -gối tựa ảo -gối tựa giả *Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -gối tựa ảo -gối tựa giả


fictitious bed //

*Chuyên ngành kỹ thuật -lòng dẫn giả định *Chuyên ngành kỹ thuật -lòng dẫn giả định


fictitious binding energy //

*Chuyên ngành kỹ thuật -năng lượng liên kết tưởng tượng *Chuyên ngành kỹ thuật -năng lượng liên kết tưởng tượng


fictitious constraint //

*Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -mối liên kết ảo *Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -mối liên kết ảo


fictitious equations //

*Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: toán và tin -các phương trình ảo *Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: toán & tin -các phương trình ảo


fictitious force //

*Chuyên ngành kỹ thuật -lực ảo -lực giả tạo -lực khả dĩ *Chuyên ngành kỹ thuật -lực ảo -lực giả tạo -lực khả dĩ


fictitious hinge //

*Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -bản lề giả -khớp ảo *Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -bản lề giả -khớp ảo


fictitious load //

*Chuyên ngành kỹ thuật -tải trọng ảo *Lĩnh vực: xây dựng -tải trọng giả tạo -tải trọng khả dĩ *Chuyên ngành kỹ thuật -tải trọng ảo *Lĩnh vực: xây dựng -tải trọng giả tạo -tải trọng khả dĩ


fictitious ray //

*Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: điện lạnh -tia ảo *Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: điện lạnh -tia ảo


fictitious reaction //

*Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -phản lực ảo *Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -phản lực ảo


fictitious support //

*Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -gối tựa ảo -gối tựa giả *Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -gối tựa ảo -gối tựa giả


fictitiousness /fik"tiʃəsnis/

* danh từ - tính chất hỏng cấu, tính chất tưởng tượng, tính chất không có thực - tính chất giả
Xem thêm: Thuế Quan Là Gì - Vai Trò, Mục Đích Và Tác Động Của Thuế Quan

method of fictitious loads //

*Chuyên ngành kỹ thuật -phương pháp tải trọng giả *Lĩnh vực: toán và tin -phương pháp tải lượng ảo


Từ Điển Anh Việt Oxford, Lạc Việt, Vdict, Laban, La Bàn, Tra trường đoản cú Soha - Dịch Trực Tuyến, Online, Từ điển siêng Ngành kinh Tế, mặt hàng Hải, Tin Học, Ngân Hàng, Cơ Khí, Xây Dựng, Y Học, Y Khoa, Vietnamese Dictionary