Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Tất tần tật về flow rap là gì, nguồn gốc và các thể loại

*
*
*

flow
*

Flow (Econ) Dòng, luồng, lưu lại lượng.+ Lượng của một biến kinh tế được đo lường và thống kê trong một khoảng tầm thời gian.
flow dòng, sự chảy, giữ lượng
diabatic f. Mẫu đoạn nhiệt back f. Loại ngược channel f. Cái chảy trong circular f. Loại hình tròn conical f. Mẫu hình nón divergent f. Cái phân kỳ energy f. Cái năng lượng fliud f. Cái chất lỏng miễn phí f. Loại tự do gas f. Loại khí geodesic f. (giải tích) loại trắc địa hypersonic f. Cái siêu âm gadually varied f. Dòng thay đổi dần isentropic f. Loại đẳng entropi jet f. Dòng tia laminar f. Dòng thành lớp logarithmic spiral f. Dòng xoắn ốc lôga mass f. Mẫu khối lượng non-steady f. Dòng không ổn định định ordinarry f. Loại thông thường parallel f. Dòng tuy vậy song plastic f. Loại dẻo potential f. (cơ học) chiếc thế pressure f. Dòng áp rapid f. Loại nhanh rapidly varied f. Dòng biến nhanh secondary f. Chiếc thứ cấp shearing f. Cái sát, dòng trượt, cái cắt spiral f. Loại xoắn ốc steady f. Loại ổn định suberitical f. Mẫu trước tới hạn subsonic f. Chiếc dưới âm tốc superciritical f. Cái siêu tới hạn, mẫu (mạnh) xiết traffic f. Loại vận tải tranqiul f. Dòng yên lặng turbulent f. Chiếc xoáy uniform f. Dòng đều unsteady f. Cái không ổn định định variable f. Dòng biến đổi thiên vortex f. (hình học) cái rôtabám sátcon nước lênđi theodòngflow process: cách thức dòng của sản xuấtflow rate: tốc độ dònghuman capital flow: cái vốn vốn nhân lựcmonetary flow: dòng tiền tệrate of heat flow: tốc độ dòng nhiệtluồngcapital flow: luồng vốncash flow: luồng tiền phương diện thu vàocash flow: luồng chi phí mặtcash flow exposure: rủi ro luồng tiềncircular flow of income: luồng giao vận thu nhậpcircular flow of national income model: mô hình luồng chu chuyển các khoản thu nhập quốc giacost flow: luồng phí tổn tổncost flow assumptions: các giả định về luồng chi phícurrency flow: luồng chi phí tệdiscounted cash flow method: cách thức luồng tiền tách tínhflow chart: biểu trang bị luồngflow of capital: luồng vốnflow of costs: luồng phí tổnflow of financial resource: luồng vốnflow of funds: luồng tiềnflow of funds: luồng vốnflow of funds accounts: báo cáo kế toán những luồng tiềnflow of funds analysis: sự đối chiếu luồng vốn di chuyểnflow of funds analysis: so với luồng vốn di chuyểnflow of money: luồng tiền tệflow statement: báo cáo luồng tài chínhflow through basis: căn cứ vào luồng tiềnfund flow statement: report luồng vốnfunds flow: luồng chi phí quỹfunds flow: luồng vốnfunds flow analysis: so sánh luồng vốnfunds flow statement: bố cáo luồng vốngoods flow: luồng hànggross cash flow: tổng luồng tiền mặthuman capital flow: luồng vốn kỹ nănghuman capital flow: luồng vốn nhân lựcimputed capital flow: luồng vốn cầu tínhincremental cash flow: luồng tiền lượng giainformation flow: luồng thông tinmonetary flow: luồng tiền tệ tuôn vàomoney out flow: luồng tiền tan ra nước ngoàinegative cash flow: luồng tiền âmnegative cash flow: luồng tiền phương diện âmnet cash flow: luồng tiền mặt ròngneutralizing monetary flow: trung hòa - nhân chính luồng tiền chạy vàopositive cash flow: luồng tiền phương diện dươngreverse flow: luồng vốn tan ngượcspecie flow mechanism: chế độ tự kiểm soát và điều chỉnh bằng luồng vàngunilateral flow: luồng tiền một chiềuluồng dònglưu lượngcapital flow: lưu lượng vốncash flow: lưu lượng tiền mặt. Discounted cash flow: chiết khấu lưu lượng tiền mặtdiscounted cash flow: lưu giữ lượng tiền mặt thực hóadistribution flow: lưu lượng phân phốiexport flow function: hàm số lưu giữ lượng xuất khẩuflow of investment funds: lưu lượng vốn đầu tưgoods flow: lưu lại lượng hàng hóagross cash flow: tổng lưu giữ lượng tiền mặtnegative cash flow: giữ lượng chi phí mặttrade flow: lưu giữ lượng mậu dịchnguồn cung ứngnước triều lênaudience flowkhán-thính mang tiếp nốicash flowlượng lưu cồn tiền mặtcash flowlượng thu chi phí mặtcommodity flow analysisphân tích lưu rượu cồn hàng hóacurrency flowlưu cồn tiền tệdiscounted cash flowgiá trị hiện thực ròngflow come-upthời gian chảyflow metercái đo độ tiêu tốnflow of capitallưu động tư bảnflow of cashlưu chuyển khoản mặtflow of costslưu đưa danh từ o dòng, luồng, cái chảy, lưu lượng; sự chảy động từ o chảy ra, tràn ra, xịt ra § flow a well hard : khai quật một giếng với công suất tối đa § flow away : tự chảy, tự xịt trào § flow back : chảy ngược, nghịch lưu § flow by heads : phun con gián đoạn § back flow : chiếc ngược § cash flow : lợi thuận thực tế thu được, thu nhập có thể gồm được § cold flow : chiếc lạnh § continous flow : loại chảy liên tục § cocurrent flow : chiếc cùng chiều § counter flow : mẫu ngược § counter current flow : cái ngược chiều § critical flow : cái tới hạn § cross flow : cái ngang § current flow : lưu lượng mẫu § daily flow : lưu lượng ngày § down flow : chiếc chảy xuống; sự chảy xuống § earth flow : sự trượt đất § flood flow of a river : mẫu nước sông dưng § gravitational flow : mẫu trọng lực § gravity flow : cái trọng lực, cái tự chảy § hourly flow : lưu lượng giờ § induced flow : lưu lượng (được) mồi dẫn (lưu lượng được tạo ra nhờ các biện phân phát thu hồi thứ cấp) § initial flow : lưu lượng ban đầu § intermittent flow : lưu lượng bí quyết đoạn, lưu lượng theo chu kỳ § lamellar flow : dòng chảy thành lớp § laminar flow : mẫu chảy thành lớp § lava flow : dòng dung nham § mass flow : lưu lượng khối § mud flow : chiếc bùn § multiple phase flow : cái chảy đã trộn § natural flow : mẫu tự nhiên § parallel flow : mẫu chảy song song § pattern flow : chiếc chảy phức hợp (trong hệ thống bơm nhiều giếng) § plug flow : chiếc chảy cả khối (của bùn khoan) § pressure flow : loại áp lực § pseudo steady state flow : sự chảy chuẩn ổn định § radial flow : dòng tỏa tia § radial gravity flow : cái trọng lực tỏa tia § radial steady state flow : dòng chảy hướng trọng điểm ổn định § reverse flow : chiếc chảy ngược, luồng ngược § salt water flow : lưu lượng nước muối, sự ngập nước mặn (của giếng) § single flow (alitubes in series) : lưu trình đơn, lưu trình thống nhất (tất cả ống tầm thường một hệ) § soil flow : mẫu đất chảy § steady flow : dòng ổn định § strong salt water flow : sự ngập nước mặn mạnh (của giếng) § steady fluid flow : sự chảy ổn định § straightflowthrough flow : chiếc chảy thẳng, mẫu chảy trực tiếp § transient fluid flow : dòng chảy chuyển tiếp của chất lỏng § turbulent flow : cái chảy rối § two coil flow : lưu trình nhì ống xoắn ruột già § underground flow : mẫu nước ngầm, dòng dưới đất § undirectional flow : cái chảy không định hướng § unsteady flow : cái chảy không đều, dòng chảy không ổn định § unsteady state flow : lưu lượng ko ổn định, chiếc chảy không ổn định § viscous flow : mẫu nhớt § volcanic flow : cái núi lửa § flow of gas : lưu lượng khí § flow of rock : mẫu đá § flow a well hard : chảy tự do; để giếng chảy theo khả năng § flow back : chảy trở lại § flow bean : chỗ thắt mẫu § flow by heads : mẫu chảy loại gián đoạn § flow chart : sơ đồ cái chảy § flow check : sự ngừng chảy § flow coupling : sự ghép cái § flow cross : khớp nối chữ T § flow efficiency : hiệu suất chiếc chảy § flow fitting : ống chữ T § flow fold : nếp uốn chảy § flow line : đường ống dẫn § flow meter : lưu tốc kế § flow nipple : vòi đậy § flow nozzle : vòi cái chảy; một loại dụng cụ đo cần sử dụng để đo tốc độ chất lỏng § flow point : điểm chảy § flow recorder : lắp thêm đo ghi loại chảy § flow regime : chế độ chảy § flow schedule : thời biểu dòng chảy § flow station : trung trung tâm xử lý § flow stream samples : mẫu luồng chảy Mẫu chất lỏng lấy từ đầu giếng để tiến hành xét nghiệm về thành phần chất lỏng. § flow string : ống khai quật § flow tank : thùng chứa đầu giếng § flow treater : thiết bị xử lý chiếc chảy § flow unit : đới chảy Một đới trong vỉa chứa bao gồm độ rỗng với độ thấm không cầm cố đổi.

Xem thêm: 10 Công Dụng Của Phèn Chua Là Gì? Những Công Dụng Bất Ngờ Của Phèn Chua

Những chất lỏng sẽ chảy tương đối đều. § flow-after-flow test : thử nghiệm chảy nối tiếp Thử nghiệm dùng để xác định tiềm năng cái mở của một giếng khí để đo tốc độ của những cái chảy và áp suất ở đáy tương ứng.