*
bí quyết tính năng lượng điện áp hiệu dụng" width="634">
*
phương pháp tính điện áp hiệu dụng (ảnh 2)" width="774">

Cùng Top giải thuật làm bài bác tập về điện áp hiệu dụng nhé!

Câu 1. Các giá trị hiệu dụng của loại điện luân phiên chiều

A. được xây đắp dựa trên tác dụng nhiệt của mẫu điện 

B. Chỉ được đo bởi ampe kế nhiệt. 

C. Bởi giá trị trung bình chia cho √2

D. Bởi giá trị cực đại chia đến 2.

Bạn đang xem: Giá trị hiệu dụng là gì

ĐÁP ÁN A

Các giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều được xây dựng dựa bên trên tác dụng nhiệt của dòng điện. 

Câu 2. Trong các đại lượng đặc thù cho chiếc điện luân phiên chiều sau đây, đại lượng nào không sử dụng giá trị hiệu dụng? 

A. Điện áp. B. Cường độ chiếc điện.

C. Suất năng lượng điện động. D. Công suất.

ĐÁP ÁN D

Công suất ko có giá trị hiệu dụng. 

Câu 3. Cho cái điện luân phiên chiều i = 4√2cos(100πt) A trải qua đoạn dây dẫn có R=7 Ohm. Để đoạn dây dẫn trên vào trong bình chứa m=1.2 kg nước. Sau khoảng chừng T=10 phút, thì ánh nắng mặt trời nước trong bình đang là bao nhiêu, biết rằng ban đầu, bình nước có ánh sáng 200C và hiệu suất hấp thu sức nóng là H=100%.

A. 200CB. 240CC. 60CD. 120CĐÁP ÁN D

Để giải bài xích này, ta áp dụng công thức tỏa sức nóng trên dây dẫn và bí quyết tính nhiệt độ lượng hấp thụ:

Do H=100%, có nghĩa là không bao gồm mất mát, cục bộ nhiệt lượng lan ra bên trên dây dẫn được nước hấp phụ sạch sẽ. Khi đó:

*
cách làm tính năng lượng điện áp hiệu dụng (ảnh 3)" width="370">

Câu 4. Cho điện áp luân phiên chiều u = U√2cos(ωt) vào đoạn dây có điện trở thuần R=110Ω, bây giờ giá trị cường độ loại điện qua năng lượng điện trở là 2A. Cực hiếm của U là:

A. 220VB. 110VC. 380VD. 24VĐÁP ÁN A

Sử dụng bí quyết tính hiệu điện cố hiệu dụng: U=IR=2.110=220V.

Câu 5. Phát biểu làm sao sau đấy là không đúng?

A. Năng lượng điện áp thay đổi điều hoà theo thời hạn gọi là điện áp xoay chiều.

B. Mẫu điện có cường độ chuyển đổi điều hoà theo thời gian gọi là dòng điện chuyển phiên chiều.

C. Suất năng lượng điện động thay đổi điều hoà theo thời hạn gọi là suất điện động xoay chiều.

D. Cho cái điện một chiều và cái điện xoay chiều lần lượt trải qua cùng một năng lượng điện trở thì chúng toả ra nhiệt lượng như nhau.

ĐÁP ÁN D

Điện áp, cường độ dòng điện, suất điện động biến đổi điều hòa theo thời gian được gọi là điện áp, cường độ dòng điện, suất điện động chuyển phiên chiều

Câu 6. Một cái điện chuyển phiên chiều chạy qua điện trở R = 10 Ω, nhiệt độ lượng lan ra trong khoảng 30 phút là 900 kJ. Cường độ dòng điện cực lớn trong mạch là 

A. Io = 0,22 A. B. Io = 0,32 A.

C. Io = 7,07 A. D. Io = 10,0 A.

ĐÁP ÁN D

Nhiệt lượng tỏa ra bên trên điện trở:

*
công thức tính năng lượng điện áp hiệu dụng (ảnh 4)" width="713">

Câu 7. Phát biểu nào sau đây là đúng? 

A. Quan niệm cường độ dòng điện hiệu dụng được thiết kế dựa vào tính năng hóa học của dòng điện.

B. Tư tưởng cường độ dòng điện hiệu dụng được chế tạo dựa vào tính năng nhiệt của dòng điện.

C. Có mang cường độ dòng điện hiệu dụng được xây dừng dựa vào tác dụng từ của dòng điện.

D. Có mang cường độ dòng điện hiệu dụng được xây dừng dựa vào công dụng phát quang đãng của dòng điện.

ĐÁP ÁN B

Khái niệm cường độ dòng điện hiệu dụng được thi công dựa vào tính năng nhiệt của dòng điện.

Câu 8. Trên thời điểm t = 0,5 (s), cường độ dòng điện chuyển phiên chiều qua mạch bằng 4 A, đó là:

A. Cường độ hiệu dụng. B. Cường độ cực đại.

Xem thêm: Tìm Miền Xác Định Của Hàm Số, Tìm Miền Xác Định Của Các Hàm Số Sau:

C. Cường độ tức thời. D. Cường độ trung bình.

ĐÁP ÁN C

Cường độ dòng điện tại một thời điểm t được gọi là cường độ dòng điện tức thời

Câu 9. Một mạng điện xoay chiều 220 V – 50 Hz, khi lựa chọn pha ban đầu của điện áp bằng không thì biểu thức của điện áp bao gồm dạng

A. U = 220cos(50t) V B. U = 220cos(50πt) V

C. U = 220√2cos(100t) V D. U = 220√2cos(100πt) V

ĐÁP ÁN D

Điện áp hiệu dụng U = 220 V ⇒ điện áp cực đại Uo = 220√2 V

Pha ban đầu bằng 0 ⇒ φ = 0

f = 50 Hz ⇒ ω = 2π.50 = 100π Hz ⇒ u = 220√2cos(100πt) V. 

Câu 10. Một mạch điện xoay chiều bao gồm điện áp giữa hai đầu mạch là u = 120√2cos(100πt - π/4) V. Cường độ hiệu dụng của chiếc điện chạy vào mạch là 5A. Biết rằng, mẫu điện chậm trễ pha hơn điện áp góc π/4, biểu thức của cường độ loại điện trong mạch là 

*
phương pháp tính năng lượng điện áp hiệu dụng (ảnh 5)" width="438">

ĐÁP ÁN C

Cường độ dòng điện hiệu dụng I = 5 A ⇒ cường độ dòng điện cực đại I0 = 5√2 A

Tần số của điện áp bằng tần số của dòng điện ω = 100π rad/s

Dòng điện chậm pha π/4 so với điện áp ⇒ φi = φu - π/4 = -π/4 - π/4 = -π/2 rad