Nâng cao vốn tự vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use trường đoản cú versionmusic.net.Học các từ bạn cần giao tiếp một phương pháp tự tin.

Bạn đang xem: How well là gì

The general characteristics of peer competence were that a child was well liked by others and had clear, identifiable, mutual friendships. The few people who prefer more acrolectal styles, and rarely speak in the local vernacular, are generally not well liked. Our doctors are well liked & appreciated in foreign countries because of these methods of teaching. If district heating schemes are well engineered & the costs are reasonable, they are well liked by the tenants. He was also a good and enthusiastic soldier và a keen athlete, and he was very well liked in his regiment. He has plenty of evidence that they are popular, but naturally he is glad lớn hear that the smaller, definitive stamps are also well liked. những quan điểm của các ví dụ cần thiết hiện cách nhìn của các biên tập viên versionmusic.net versionmusic.net hoặc của versionmusic.net University Press hay của các nhà cấp phép.


Bạn đang xem: How well là gì

*

a family unit that includes grandmothers, grandfathers, aunts, and uncles, etc. In addition khổng lồ parents và children

Về câu hỏi này
*

Trang nhật ký cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British & American idioms


*

*

trở nên tân tiến Phát triển tự điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp chuột những tiện ích kiếm tìm kiếm tài liệu cấp phép ra mắt Giới thiệu năng lực truy cập versionmusic.net English versionmusic.net University Press quản lý Sự chấp thuận bộ nhớ lưu trữ và Riêng tứ Corpus Các lao lý sử dụng /displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*Xem thêm: Mẹo Giải Phương Trình Lượng Giác, Phương Pháp Giải Phương Trình Lượng Giác

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 giờ đồng hồ Việt giờ Hà Lan–Tiếng Anh giờ đồng hồ Anh–Tiếng Ả Rập giờ đồng hồ Anh–Tiếng Catalan giờ Anh–Tiếng trung hoa (Giản Thể) giờ đồng hồ Anh–Tiếng trung quốc (Phồn Thể) giờ đồng hồ Anh–Tiếng Séc tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch giờ đồng hồ Anh–Tiếng hàn quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay giờ đồng hồ Anh–Tiếng mãng cầu Uy giờ Anh–Tiếng Nga tiếng Anh–Tiếng Thái tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ giờ đồng hồ Anh–Tiếng Việt English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語