Mỗi sàn thanh toán có thời hạn khớp lệnh thường xuyên và khớp lệnh chu trình khác nhau, các được hình thức rõ. Thời gian thực hiện tại lệnh chu kỳ và lệnh tiếp tục ở những sàn HSX, HNX, Upcom cùng thỏa thuận, phái sinh được mô tả như vào bảng sau:

*

Có 2 thủ tục khớp lệnh là: khớp lệnh chu kỳ và khớp lệnh liên tục

Khớp lệnh là gì?

Khớp lệnh trong thị phần giao dịch kinh doanh chứng khoán là việc thực hiện ngừng thoả thuận giữa mặt mua và bên bán trên bảng thanh toán điện tử trực tuyến. Lệnh của những nhà đầu tư được ghép với nhau để giao dịch theo nấc giá tương xứng với chế độ ưu tiên khớp lệnh của thị trường.

Bạn đang xem: Khớp lệnh định kỳ là gì

Khớp lệnh được thực hiện như thế nào?

Khớp lệnh định kỳ:

Khớp lệnh chu trình là phương thức thanh toán giao dịch sẽ được thực hiện dựa trên cơ sở khớp những lệnh mua, lệnh bán chứng khoán tại 1 thời điểm xác định, nhằm tìm ra mức giá thành mà khối lượng giao dịch mập nhất.

Ví dụ về khớp lệnh định kỳ:

*

Có sổ lệnh với sự tham gia của các nhà đầu tư: A, B, C, D, E, F, G, H với mức chi phí và trọng lượng được mang lại như bảng trên. Ta có cột cùng dồn khối lượng nếu khớp lệnh ở mức chi phí tương ứng. Ta thấy ở giá bán 101.000đ có cân nặng khớp lệnh tối đa là 5.000 CP thì giá chỉ 101.000đ sẽ tiến hành chọn là mức chi phí khớp lệnh định kỳ.

Khớp lệnh liên tục

Phương thức khớp lệnh thường xuyên là cách tiến hành khớp lệnh chứng khoán được tiến hành dựa trên đại lý so khớp các lệnh cài đặt hoặc bán ngay lúc lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch hội chứng khoán. Vấn đề so khớp lệnh sẽ được thực hiện theo các nguyên tắc sau:

Nguyên tắc ưu tiên về giá: Lệnh nào có giá tốt hơn sẽ được ưu tiên thực hiện trước.

Lệnh mua nào có mức đắt hơn được ưu tiên triển khai trước.Lệnh phân phối nào bao gồm mức chi phí rẻ hơn được ưu tiên tiến hành trước.

Nguyên tắc ưu tiên về thời gian: Nếu các lệnh giao dịch có cùng mức chi phí thì lệnh thanh toán nào nhập trước vào khối hệ thống giao dịch sẽ được ưu tiên tiến hành trước.

Nguyên tắc ưu tiên khách hàng: Nếu những lệnh giao dịch có cùng mức giá và tất cả cùng thời hạn nhập lệnh thì lệnh của doanh nghiệp sẽ được ưu tiên triển khai trước lệnh giao dịch của khối trường đoản cú doanh những công ty bệnh khoán.

Xem thêm: Core I7 Là Gì ? Core I3, I5, I7, I9 Là Gì Và Khác Nhau Như Thế Nào?

Nguyên tắc ưu tiên khối lượng: Nếu những lệnh giao dịch thanh toán đều là của công ty hoặc đều là lệnh từ bỏ doanh gồm cùng mức giá và cùng thời hạn thì lệnh làm sao có trọng lượng lớn hơn sẽ được ưu tiên thực hiện trước.

Hiểu được thời hạn khớp lệnh các nguyên tắc khớp lệnh, nhà chi tiêu hoàn toàn rất có thể thực hiện những chiến lược giao thương mua bán phù hợp. Nhà chi tiêu có thể mở tài khoản thanh toán chứng khoán trên versionmusic.net với các quyền lợi môi giới thống trị tài khoản riêng, được sử dụng khối hệ thống nền tảng thanh toán giao dịch đa dạng: Vweb, Vmobile, Vpro…