... + 2 011 )  ".sin (sin x + 2 011 )   = (sin x + 2 011 )  ".cos(sin x + 2 011 ).sin (sin x + 2 011 )   = = ( 6,0 ) x + 2 011 ".cos x + 2 011 .cos(sin x + 2 011 ).sin (sin x + 2 011 ) 2x cos x + 2 011 .cos(sin ... + 2 011 ) 2x cos x + 2 011 .cos(sin x + 2 011 ).sin (sin x + 2 011 ) x + 2 011 3x = cos x + 2 011 .cos(sin x + 2 011 ).sin (sin x + 2 011 ) x + 2 011 Câu 2: y = x ( x + 1) ⇒ y = x3 + x2 0,5 ⇒ y " = 3x + x BPT ... 1: a) y " = 7x − 35x + 15 x b) y = − 2x + x2 ⇒ y′ = x2 − −2 x − x + ( x − 1) 2 c) y = + tan x ′ = + tung x ⇒y + chảy x d) y = sin (sin x + 2 011 ) = sin(sin x + 2 011 )    ⇒ y" = sin(sin x + 2 011 )...

Bạn đang xem: Kiểm tra 1 tiết đạo hàm trắc nghiệm


*

... –f(0) = ∆x ∆x + ∆x ∆y = ∆x ∆x ( ∆x + 1) • khi ∆ x → 0+ ( ∆ x > 0) Ta có: lim+ ∆x →0 bài bác 1. y’ = 4x3-3x2 – 8x+ - (x + 1) (x − 1) 3 (1 + sin x)3 sin 2x x2 1 y’ = 1 1   2x cos  x + ÷ + tung  x + ...  ∆x ∆y = ∆lim+ = ∆lim+ =1 x →0 ∆x ( ∆x + 1) x →0 ( ∆x + 1) ∆x bài = tan x + chảy x cos x 1 g’(x) = tan2x +1 cos x cos x f’(x) = tan3x = tan2x. (1+ tan2x.)- (1+ tan2x.) +1= tan4x  π ∀ x ∈  0; ... Đáp án bài xích 1  Tập xác minh D =  x : x ≥  2  • với ∆ x số gia x0 = mang đến 5+ ∆ x ∈ ∆ • ∆ y = 2(5 + ∆x) − - 10 − ∆y ∆y + 2∆x − lim • Ta có: = lúc đó: y’(5)=...
*

*

... – 7x + đoạn <0 ; 2> l : A -1 4) Hàm số y = A R B 2x  x 1 C D đồng thay đổi : B ( ; + ) 5) giá trị m nhằm hàm s : y = C (- ; 1) x3 D R 1 - (m + 1) x2 + 4x + đồng thay đổi R l : A -3  m  B -3 : y = A B 4x  2x C D -2 : D 7) Hàm số y = -x3 + 3x2 – 3x + nghịch đổi thay trên: A R B (- ; 1) , (1; +) C (- ; 1) D (1; +) 8) vào hàm số sau đây, hàm số đồng đổi thay ... ;1) , (1; + ): 3 A y = x2 – 3x + C y = B y = x3 - x2 x 1 D y = x + 2x + x2  x 1 x 1 9) Phương trình tiệm cận vật thị hàm s : y = x2 x 1 A y = x = B y = x = -2 C y = -2 x = l : D y = x = 10 )...
*

*

... Lớp 11 b bọn họ tên: Điểm bởi số bài kiểm tra : Đại Số 11 -Chương V:ĐẠO HÀM thời gian 15 phút Ngày kiểm tra: 4/4/2 011 Ngày trả thừa nhận xét giáo viên bằng chử ĐỀ Câu 1( 8đ): Tính đạo hàm hàm số ... Lớp 11 b bọn họ tên: Điểm bằng số bài xích kiểm tra : Đại Số 11 -Chương III thời hạn 15 phút Ngày kiểm tra: 7 /1/ 2 011 Ngày trả dấn xét giáo viên bởi chử ĐỀ u + u = 15 Câu 1( 6 điểm): Cho cấp số ... Trinh Lớp 11 b bọn họ tên: Điểm bởi số bài bác kiểm tra : Đại Số 11 -Chương III thời gian 15 phút Ngày kiểm tra: 7 /1/ 2 011 Ngày trả dìm xét giáo viên bằng chử ĐỀ Câu 1( 6 điểm): mang lại dãy số ( u...
... KIỂM TRA TIẾT MÔN: ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH Thời gian: 45 phút ĐỀ 002 Câu1: (5 điểm) Tính đạo hàm hàm số sau: − 3x a) y = b) y = (3 x + 5) x + 4x + 3π c) y = cos (4 x + ) d) y = sin x − sin x Câu 2 :(2 ... Giải bất phương trình: y "≥ Câu 3: (3 điểm) mang lại hàm số y = x − x − x + gồm đồ thị (C) a) Viết phương trình tiếp (d) đồ vật thị (C) điểm có hoành độ b) Tiếp tuyến (d) cắt Ox A, Oy B Tính diện tích s tam...
... Viết số 2 16 thành lập và hoạt động phương số tự nhiên và thoải mái : A/ B/ C/ 72 D/ 72 đôi mươi 4/ Viết kết phép tính 17 : 17 dạng lũy thừa : A/ B/ 17 25 C/ 17 D/ 17 15 5/ Số sau không số phương : A/ + C/ + 12 B/ > D/ 2 + 6/ Số ... Vào địa điểm trống :  ƯC ( 2; 6; ) D/ 12  ƯC ( 4; 6; ) C/ sai a b ƯCLN ( a ; b) BCNN ( a ; b) 48 12 B – TỰ LUẬN : (6 ) Câu : Thực phép tính ( đ) <5 trăng tròn 06 + 68 : 17 – ( 15 0 – > 24 ……………………………………………………………………………………………………………………… ... Tuần 14 tháng 12 năm Lần thông thường ĐỀ KIỂM TRA TIẾT HÌNH HỌC thời hạn 45 phút (không kể thời hạn phát đề ) Điểm Lời phê thầy giáo A – TRẮC NGHIỆM : (4 đ ) 1/ Đánh vệt “x” vào ô phù hợp (1, 5 đ)...
... Lần5 Tuần Kiểm tra bình thường ĐỀ KIỂM TRA TIẾT ĐẠI SỐ Điểm Lời Phê Của cô giáo I/ TRẮC NGHIỆM : 1/ Phương trình 2x + 5x – m - = A/ có nghiệm phân biệt C/ tất cả nghiệm kép 2/ Phương trình 9x + 11 x + = ... …………………………………… ……………………………………………………… …………………………………… Lần2 Tuần 10 Kiểm tra tầm thường ĐỀ KIỂM TRA TIẾT ĐẠI SỐ Điểm Lời Phê Của cô giáo I/ TRẮC NGHIỆM : (4Đ) 1/ mang lại ABC vuông B , đường cao bảo hành Đánh dấu “x” vào ... …………………………………… Lần1 Tuần Kiểm tra chung ĐỀ KIỂM TRA TIẾT ĐẠI SỐ Năm học : 2007 - 2008 Điểm Lời Phê Của cô giáo I/ TRẮC NGHIỆM : ( điểm) Khoanh tròn chữ đứng trước câu trả lời : 1) x + bao gồm nghĩa...
... Yên BI KIM TRA Môn: TOáN i số) Ngy kim tra: Th i gian: 45 phút Ngy tr bi: Li phờ ca giỏo viờn s 2: I Trc nghim (3 im) Trả l i câu h i cách khoanh tròn vào chữ đứng trớc kết đúng: Câu1: ... Y2 - Câu 8: cho biu thc: B = A = (2x + 1) 2 + (3x - 1) 2 - 2(3x - 1) (2x + 1) a) Rỳt gn biu thc b)Tớnh giỏ tr ca biu thc ti x = 10 00 Câu : Lm tớnh chia: ( 6x3 7x2 - x + 2) : (2x + 1) Câu10: kiếm tìm ... 2x + Câu5: Kết phép tính 10 052 - 10 042 là: A B 10 04 C 10 05 D 2009 Câu 6: Phép trở thành đ i (x - 2) : A x3 - B x3 - 6x + 6x2- C x3 - 6x2 + 6x - D x3 - 6x2 + 12 x - II.T lun (7 im) Câu7: Phõn tớch a thc...
... Giải toán cấp tốc 20 học sinh lớp 7A đợc cho bảng sau: Điểm 10 9 10 Hãy cho biết thêm : * Số quý hiếm khác dấu hiệu ? * Tần số học viên có điểm bao nhiêu? Câu 2: Số trọng lượng 20 bạn (tính tròn cho kg) lớp ... Nặng trăng tròn bạn (tính tròn đến kg) lớp đợc ghi lại nh sau: 32 36 30 32 36 28 30 31 28 32 32 30 32 31 45 28 31 31 32 31 a) dấu hiệu ? b) Lập bảng tần số thừa nhận xét ? c) Tính số trung bình cộng tìm mốt...
... 26. 32 + 26. 68 - 16 0 = 26. (32 + 68 ) – 16 0 = 26 .10 0 – 16 0 =2440 5.32 – 32: 24 = 5.9 – 32 : 16 = 45 – = 43 a b 65 + (12 1 – x ) = 71 1 21 – x = 71 65 12 1 – x = x = 12 1 – x = 11 5 (26x + 56) : 32 = 12 ... 12 (26x + 56) : = 12 26x + 56 = 12 .9 26x + 56 = 10 8 26x = 10 8 – 56 0; 1; 2; 3; 4 = A 1. 5 1. 5 1. 5 1. 5 x=2 từ bỏ đến tất cả số, bao gồm chữ số trường đoản cú 10 đến 99 bao gồm (99 – 10 ) : + = 90 số gồm 2.90 = 18 0 (chữ số) ... TRINH KIỂM TRA 1TIẾT NĂM HỌC 2 013 -2 014 MÔN TOÁN LỚP 6: SỐ HỌC thời gian làm : 45 phút Đề : CÂU 1: (2điểm) a )Số nhân tố gì? phù hợp số gì? b) trong sau số số nguyên tố, số hợp số 19 ; 34; 66 ; 67 ; 68 ...

Xem thêm: Tổng Hợp Công Thức Tính Khoảng Cách 2 Điểm Tọa Độ, Công Thức Tính Khoảng Cách Giữa 2 Điểm Lớp 12


... 3,5 1, 0 5,5 đ 3,5 % 10 % 55 % Thực phép phân tách đa thức biến đổi xếp 1( b4) 1, 5 15 % 1 1,0 0,5 10 % 5% 50 % 3,0 đ 30 % 12 1, 0 10 đ 10 % 10 0 % TRƯỜNG thcs THƯỢNG NÔNG bọn họ tên : KIỂM TRA VIẾT CHƯƠNG ... Nhằm nhân nhị đẳng thức đa thức 1( c1) Số câu 0,5 Số điểm 5% tỉ trọng % so với nhiều thức thành nhân tử Số câu Số điểm tỉ lệ thành phần % chia nhiều thức Số câu Số điểm tỉ trọng % Tổng số câu Tổng số điểm tỉ lệ % Thông ... CHƯƠNG ĐẠI SỐ I MỤC TIÊU a) loài kiến thức : - học sinh nắm nhân, phân chia đối kháng thức cho đối kháng thức ; nhiều thức mang đến đa thức - Bảy đẳng thức đáng nhớ, phân tách đa thức đổi thay xếp - so sánh đa thức thành nhân tử...
Tai lieu Mục lục nội dung bài viết Tìm kiếm new Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng bắt tắt văn bạn dạng trong lòng bà bầu hành động với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em cùng cha mẹ đi thăm mộ người thân trong gia đình trong thời điểm dịp lễ tết đặc điểm chung cùng vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về nhỏ trâu lập dàn ý bài xích văn tự sự lớp 10 giải bài xích tập đồ lý 8 chuyện cũ trong tủ chúa trịnh giải bài xích tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ yêu cầu giuộc soạn bài bác cô bé bỏng bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve bé trau bài xích ca ngắn đi trên kho bãi cát sự cải tiến và phát triển của từ bỏ vựng tiếp sau ôn tập văn học tập trung đại nước ta lớp 11 bài bác tập phần trăm thống kê có giải mã bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai teo be ban diem ngớ ngẩn van lop 8