Khi một số, một từ, một kí hiệu được biểu diễn bởi một nhóm các kí hiệu đặc biệt, ta gọi chúng được mã hoá, và nhóm kí hiệu đặc biệt đó được gọi là mã.

Bạn đang xem: Mã bcd là gì

Bạn đang xem: Số bcd là gì

Bảng sau trình làng 1 số ít loại mã thông dụng được dùng để mã hoá số thập phân. Các trạng thái x không được sử dụng .

Bảng 1. Một số loại mã thông dụng được dùng để mã hoá số thập phân.

Decimal NhịphânBCD(8421)BCD 2421 Quá 3 Gray Biquinary 1 trong 10
0 0000 0000 0000 0011 0000 0100001 1000000000
1 0001 0001 0001 0100 0001 0100010 0100000000
2 0010 0010 0010 0101 0011 0100100 0010000000
3 0011 0011 0011 0110 0010 0101000 0001000000
4 0100 0100 0100 0111 0110 0110000 0000100000
5 0101 0101 1011 1000 0111 1000001 0000010000
6 0110 0110 1100 1001 0101 1000010 0000001000
7 0111 0111 1101 1010 0100 1000100 0000000100
8 1000 1000 1110 1011 1100 1001000 0000000010
9 1001 1001 1111 1100 1101 1010000 0000000001
10 1010 x x x 1111 x x
11 1011 x x x 1110 x x
12 1100 x x x 1010 x x
13 1101 x x x 1011 x x
14 1110 x x x 1001 x x
15 1111 x x x 1000 x x

Table of Contents


1. Mã BCD (Binary-Coded-Decimal)

Mã BCD còn được gọi là mã 8421 được dùng để mã hoá các ký số của một số thập phân.Để chuyển một số thập phân sang mã BCD, ta thay thế từng ký số thành 4 bit nhị phân tương ứng.

Mã BCD còn được gọi là mã 8421 được dùng để mã hoá các ký số của một số thập phân.Để chuyển một số thập phân sang mã BCD, ta thay thế từng ký số thành 4 bit nhị phân tương ứng.


Bạn đang đọc: Đổi 1 Số Bcd Là Gì – Số Thập Phân Được Mã Hóa Nhị Phân


Bảng 2. Một số kí tự được mã hóa mã BCD

7 0111
8 1000
9 1001
A 1010
B 1011
C 1100
D 1101
E 1110
F 1111

Mã BCD chỉ bao gồm các tổ hợp nhị phân từ 0000 đến 1001, các tổ hợp nhị phân từ 1010 đến 1111 không thuộc bộ mã BCD.Mã BCD chỉ gồm có những tổng hợp nhị phân từ 0000 đến 1001, những tổng hợp nhị phân từ 1010 đến 1111 không thuộc bộ mã BCD .

Ví dụ: đổi số 253,86D sang mã BCD

253,86 D = 0010 0101 0011,1000 0110 BCDMã BCD dùng rất thuận tiện : mạch điện tử đọc những số BCD và hiển thị ra bằng đèn bảy đoạn ( led hoặc LCD ) trọn vẹn giống như con người đọc và viết ra số thập phân .

2. Mã BCD 2421

Mã BCD 2421 cũng được dùng để biểu diễn một số thập phân.Mã BCD 2421 là một tổ hợp nhị phân 4 bit có trọng số 2-4-2-1, không bao gồm các tổ hợp nhị phân từ 0101 đến 1010.Mã BCD 2421 có tính tự bù (bù cơ số)Ví dụ: Mã 2421 của số 0 là 0000, bù với mã 2421 của số 9 là 1111Mã 2421 của số 4 là 0100, bù với mã 2421 của số 5 là 1011.

3. Mã quá 3

Mã quá 3 được tạo ra từ mã 8421 bằng cách cộng thêm 3.Mã quá 3 là loại mã không có trọng số.Mã quá 3 cũng có thể dùng để diễn tả một ký số thập phân.Mã quá 3 cũng có tính tự bù.Mã BCD 2421 cũng được dùng để màn biểu diễn 1 số ít thập phân. Mã BCD 2421 là một tổng hợp nhị phân 4 bit có trọng số 2-4-2 – 1, không gồm có những tổng hợp nhị phân từ 0101 đến 1010. Mã BCD 2421 có tính tự bù ( bù cơ số ) Ví dụ : Mã 2421 của số 0 là 0000, bù với mã 2421 của số 9 là 1111M ã 2421 của số 4 là 0100, bù với mã 2421 của số 5 là 1011. Mã quá 3 được tạo ra từ mã 8421 bằng cách cộng thêm 3. Mã quá 3 là loại mã không có trọng số. Mã quá 3 cũng hoàn toàn có thể dùng để diễn đạt một ký số thập phân. Mã quá 3 cũng có tính tự bù .

Ví dụ:

Mã quá 3 của số 0 là 0011, bù với mã quá 3 của số 9 là 1100Mã quá 3 của số 3 là 0110, bù với mã quá 3 của số 6 là 1001

4. Mã Gray

Mã Gray là loại mã không có trọng số.Mã Gray có đặc điểm là hai giá trị mã liên tiếp chỉ khác nhau tại một bit. Do đó mã Gray không phù hợp với các phép tính số học nhưng có một số ứng dụng quan trọng trong các thiết bị vào ra và ở một số thiết bị chuyển đổi liên tục.Mã Gray N bit được suy ra từ mã nhị phân N bit theo quy luật sau:Mã quá 3 của số 0 là 0011, bù với mã quá 3 của số 9 là 1100M ã quá 3 của số 3 là 0110, bù với mã quá 3 của số 6 là 1001M ã Gray là loại mã không có trọng số. Mã Gray có đặc thù là hai giá trị mã liên tục chỉ khác nhau tại một bit. Do đó mã Gray không tương thích với những phép tính số học nhưng có 1 số ít ứng dụng quan trọng trong những thiết bị vào ra và ở 1 số ít thiết bị quy đổi liên tục. Mã Gray N bit được suy ra từ mã nhị phân N bit theo quy luật sau :– Phương pháp 1 : Các bit của mã nhị phân và mã Gray được đánh số từ phải sang trái, từ 0 đến N-1. Bit thứ i của mã Gray sẽ là 0 nếu những bit thứ i và i + 1 của mã nhị phân tương ứng giống nhau, nếu không thì bit thứ i sẽ là 1. ( Khi i + 1 = N, bit thứ N của mã nhị phân được hiểu là 0 ) .– Phương pháp 2 : Đi từ trái sang phải, bit đi sau bit 0 ( của mã nhị phân tương ứng ) được giữ nguyên, bit đi sau bit 1 ( của mã nhị phân tương ứng ) thì bị hòn đảo ( từ 0 thành 1, từ 1 thành 0 ) .

Ngoài ra, mã Gray còn được gọi là mã phản chiếu (do tính đối xứng của các số hạng trong tập hợp mã, giống như phản chiếu qua gương)

Người ta hoàn toàn có thể thiết lập mã Gray bằng cách dựa vào tính đối xứng này :Giả sử ta đã có tập hợp 2n từ mã của số n bit thì có thể suy ra tập hợp 2n+1 từ mã của số (n + 1) bit bằng cách:Viết ra 2n từ mã theo thứ tự từ nhỏ đến lớnThêm số 0 vào trước tất cả các từ mã đã có để được một phần của tập hợp từ mã mớiPhần thứ hai của tập hợp gồm các từ mã giống như phần thứ nhất nhưng trình bày theo thứ tự ngược lại (giống như phản chiếu qua gương) và phía trước thêm vào số 1 thay vì số 0.

5. Mã Biquinary

Ví dụ: Mã Biquinary của số 4 là 0101000, nếu có 1 bit bất kỳ bị đảo mức, chẳng hạn bit thứ 2 thì từ mã thu được là 0101010 không thuộc bộ mã Biquinary.

6. Mã 1 trong 10

Mã này cũng là loại mã không có trọng số và có ưu điểm là có đặc thù phát hiện sai vì chỉ có 1 bit trong bộ mã mang giá trị 1 .Tự bản thân mã có năng lực tiếp xúc với đèn LED nhằm mục đích hiển thị chữ số thập phân .

7. Mã LED 7 đoạn

*

Với LED Anode chung, để một đoạn LED nào sáng phải cung cấp điện áp thấp ra vị trí đoạn tương ứngVới LED Cathode chung, để một đoạn LED nào sáng phải cung cấp điện áp cao ra vị trí đoạn tương ứng.Một số loại mã LED 7 đoạn:

8. Số dấu chấm động

8.1. Định nghĩaVới LED Anode chung, để một đoạn LED nào sáng phải cung ứng điện áp thấp ra vị trí đoạn tương ứngVới LED Cathode chung, để một đoạn LED nào sáng phải cung ứng điện áp cao ra vị trí đoạn tương ứng. Một số loại mã LED 7 đoạn :Trong thực tiễn, những giá trị mà những thiết bị số học đo lường và thống kê là những đại lượng số thực, với dải số thập phân rất rộng. Do đó nhu yếu thiết yếu là phải có phương pháp miêu tả những đại lượng số thực dưới dạng bit nhị phân. Một cách được sử dụng là dùng dấu chấm động ( floating point number ) .

Tổng quát: Một số thực X được biểu diễn theo kiểu số dấu chấm động như sau:

X = M × RE

M là phần định trị (Mantissa)R là cơ số (Radix), nếu là hệ thập phân sẽ nhận giá trị 10E là phần mũ (Exponent).

Xem thêm: Finite State Machine Là Gì, Định Nghĩa Và Giải Thích Ý Nghĩa

Anode chung Cathode chung
Số dp g f e d c b a Giá trị HEX Số dp g f e d c b a Giá trị HEX
0 1 1 0 0 0 0 0 0 C0H 0 0 0 1 1 1 1 1 1 3FH
1 1 1 1 1 1 0 0 1 F9H 1 0 0 0 0 0 1 1 0 06H
2 1 0 1 0 0 1 0 0 A4H 2 0 1 0 1 1 0 1 1 5BH
3 1 0 1 1 0 0 0 0 B0H 3 0 1 0 0 1 1 1 1 4FH
4 1 0 0 1 1 0 0 1 99H 4 0 1 1 0 0 1 1 0 66H
5 1 0 0 1 0 0 1 0 92H 5 0 1 1 0 1 1 0 1 6DH
6 1 0 0 0 0 0 1 0 82H 6 0 1 1 1 1 1 0 1 7DH
7 1 1 1 1 1 0 0 0 F8H 7 0 0 0 0 0 1 1 1 07H
8 1 0 0 0 0 0 0 0 80H 8 0 1 1 1 1 1 1 1 7FH
9 1 0 0 1 0 0 0 0 90H 9 0 1 1 0 1 1 1 1 6FH
A 1 0 0 0 1 0 0 0 88H A 0 1 1 1 0 1 1 1 77H
B 1 0 0 0 0 0 1 1 83H B 0 1 1 1 1 1 0 0 7CH
C 1 1 0 0 0 1 1 0 C6H C 0 0 1 1 1 0 0 1 39H
D 1 0 1 0 0 0 0 1 A1H D 0 1 0 1 1 1 1 0 5EH
E 1 0 0 0 0 1 1 0 86H E 0 1 1 1 1 0 0 1 79H
F 1 0 0 0 1 1 1 0 8EH F 0 1 1 1 0 0 0 1 71H

M là phần định trị ( Mantissa ) R là cơ số ( Radix ), nếu là hệ thập phân sẽ nhận giá trị 10E là phần mũ ( Exponent ) .Ví dụ :85.59 = 0.8559 × 102 = 8.559 × 101 = 855.9 × 10-1 = …

Với cách định nghĩa như trên, rõ ràng một vấn đề phát sinh là sẽ có vô số cách xác định phần định trị và phần mũ tùy thuộc vào vị trí của dấu chấm thập phân (hoặc hệ cơ số bất kỳ), dấu chấm sẽ di ‘động’. Chính vì điều này dấu chấm động cần được chuẩn hóa cho một số bất kỳ.