TA THỰC HÀNH ƯỚC LƯỢNG BẰNG MÔ HÌNH VAR VỚI DỮ LIỆU EXCEL cho TRƯỚC ( ASIASTOCK / EX / INT / OIL / SP)

B1: KIỂM TRA CHUỖI DỪNG Ta rước Log để cho dữ liệu trót lọt hơn.kiểm tra bởi Correlogram và Unit Root Test

*

*

Ta thấy dữ liệu là một chuỗi không dừng đề xuất ta bước đầu lấy sai phân

*

*

Sau khi đem sai phân và bình chọn thì chuỗi dữ liệu dasiastock là chuỗi dừngtương tự cho các chuỗi tài liệu Exr , Int , Sp , Oil

*

*

*

*

*

*

*

*
Bạn đang xem: Mô hình var là gì

*

*

*

*

*

*


Cách lấy sai phân những chuỗi dữ liệunhập lênh : " genr dexr = d(lexr) "

*

Bước tiếp sau : Ước lượng mô hình Var: chọn các biến / xuất hiện as Var

*

Sau khi mong lượng xong, ta search độ trễ về tối ưu :Chọn View / Lag Structure / Lag length Criteria...

*

 => Độ trễ tối ưu là một ( căn cứ độ trễ nào có càng các * càng cân xứng )

Ước lượng mô hình Var cùng với độ trễ tối ưu là một :Open as Var / Lag Intervals For Endogenous : 1 1

*

*

*
Xem thêm: Mã Ngân Hàng Bidv Là Gì ? Sử Dụng Nó Như Thế Nào Cho Đúng? Mã Số Ngân Hàng Bidv Là Gì

Kiểm định phần dư ( cách thức làm giống hệt như kiểm định tính dừng)

*

*

*

*

*

*

Ta thấy phần dư là một trong chuỗi dừng.


Thực hiện dự báo Mở rộng cỗ dữ lieu : Proc / Structure/ resize current page...chọn 2014m12 ( dự báo mang lại tháng 12 năm 2014)Mô hình sau thời điểm Ước lượng : Proc / Make mã sản phẩm / Solve.... Solution sample nhập 2014m6 2014m12

*

*

Ta đã sở hữu dữ liệu dự báo đến tháng 6 năm 2014 -> mon 12 năm 2014Vì dữ liệu ban sơ đã rước Log và sai phân cần ta phải đo lường và thống kê lại. Để dễ dàng và đơn giản việc tính toán, ta copy phần tài liệu dự báo lịch sự Excel

*

Dasiastock_ là phần copy từ Excel. Công thức tính Lasiastock : Lasiastock ( 2014M06) = Lasiastock ( 2014M05 ) + Dasiastock_0 ( 2014M06)Công thức tính asiastock : asiastock ( 2014M06 ) = exp( Lasiastock ( năm trước M06 )Tương tự cho những biến : EXR , INT, OIL , SP