Thuật ngữ tiếng anh chăm ngành kế toán tài chính thông dụng - Để quá trình của chúng ta được tiện lợi và tiện lợi hơn, bạn luôn luôn phải có kiến thức về giờ đồng hồ Anh chăm ngành.

Bạn đang xem: Nguyên giá tiếng anh là gì

Bạn đã xem: Nguyên giá chỉ tiếng anh là gì

Đối với ngành kế toán cũng vậy. Sau đây, chúng tôi sẽ tổng hợp list từ vựng giờ anh chăm ngành kế toán - kiểm toán mà chúng ta hay chạm mặt trong nghành nghề dịch vụ này, hy vọng chúng đang giúp chúng ta dễ dàng thao tác trong môi trường kế toán- kiểm toán bằng giờ đồng hồ Anh dễ ợt hơn.Bạn vẫn xem: Nguyên giá tiếng anh là gì


*

** Dưới đó là những trường đoản cú vựng giờ đồng hồ Anh chăm ngành kế toán tài chính thông dụng độc nhất vô nhị hiện nay, cùng công ty chúng tôi tìm gọi qua nhé!

1. Accounting entry: cây viết toán

2. Accrued expenses: giá thành phải trả

3. Accumulated: lũy kế

4. Advanced payments to lớn suppliers : Trả trước người bán

5. Advances khổng lồ employees: tạm thời ứng

6. Assets: Tài sản

7. Balance sheet: Bảng cân đối kế toán

8. Bookkeeper: tín đồ lập báo cáo

9. Capital construction: sản xuất cơ bản

10. Cash: tiền mặt

11. Cash at bank: Tiền gửi ngân hàng

12. Cash in hand : Tiền khía cạnh tại quỹ

13. Cash in transit: Tiền sẽ chuyển

14. Check and take over: nghiệm thu

15. Construction in progress: giá thành xây dựng cơ bạn dạng dở dang

16. Cost of goods sold: giá chỉ vốn bán hàng

17. Current assets: gia sản lưu cồn và chi tiêu ngắn hạn

18. Current portion of long-term liabilities: Nợ dài hạn mang lại hạn trả

19. Deferred expenses: giá cả chờ kết chuyển

20. Deferred revenue: người tiêu dùng trả chi phí trước

21. Depreciation of fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản cố định hữu hình

22. Depreciation of intangible fixed assets: Hoa mòn luỹ kế tài sản cố định và thắt chặt vô hình

23. Depreciation of leased fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản thắt chặt và cố định thuê tài chính

24. Equity and funds: Vốn cùng quỹ

25. Exchange rate differences: Chênh lệch tỷ giá

26. Expense mandate: ủy nhiệm chi

27. Expenses for financial activities: giá cả hoạt rượu cồn tài chính

28. Extraordinary expenses: ngân sách bất thường

29. Extraordinary income: thu nhập bất thường

30. Extraordinary profit: lợi tức đầu tư bất thường

31. Figures in: millions VND: Đơn vị tính: triệu đồng

32. Financial ratios: Chỉ số tài chính

33. Financials : Tài chính

34. Finished goods: thành quả tồn kho

35. Fixed asset costs: Nguyên giá tài sản cố định và thắt chặt hữu hình

36. Fixed assets: tài sản cố định

37. General và administrative expenses: đưa ra phí thống trị doanh nghiệp

38. Goods in transit for sale: Hàng giữ hộ đi bán

39. Gross profit: roi tổng

40. Gross revenue: lợi nhuận tổng

41. Income from financial activities: Thu nhập hoạt động tài chính

42. Instruments and tools: Công cụ, công cụ trong kho

43. Intangible fixed asset costs: Nguyên giá chỉ tài sản cố định và thắt chặt vô hình

44. Intangible fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định vô hình

45. Intra-company payables: đề xuất trả những đơn vị nội bộ

46. Inventory : hàng tồn kho

47. Investment & development fund: Quỹ đầu tư chi tiêu phát triển

48. Itemize: Mở tè khoản

49. Leased fixed asset costs: Nguyên giá chỉ tài sản cố định thuê tài chính

50. Leased fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định thuê tài chính

51. Liabilities: Nợ đề xuất trả

52. Long-term borrowings: Vay lâu năm hạn

53. Long-term financial assets: những khoản chi tiêu tài chủ yếu dài hạn

54. Long-term liabilities: Nợ lâu năm hạn

55. Long-term mortgages, collateral, deposits: những khoản nắm chấp, ký kết cược, ký kết quỹ nhiều năm hạn

56. Long-term security investments: Đầu tư chứng khoán dài hạn

57. Merchandise inventory: hàng hoá tồn kho

Bạn đang xem: Thuật ngữ tiếng anh siêng ngành kế toán tài chính thông dụng

58. Net profit: lợi nhuận thuần

59. Net revenue: lợi nhuận thuần

60. Non-business expenditure source: Nguồn kinh phí sự nghiệp

61. Non-business expenditures: đưa ra sự nghiệp

62. Non-current assets: Tài sản cố định và thắt chặt và đầu tư dài hạn

63. Operating profit: lợi tức đầu tư từ chuyển động SXKD

64. Other current assets: gia sản lưu đụng khác

65. Other funds: Nguồn tởm phí, quỹ khác

66. Other long-term liabilities: Nợ dài hạn khác

67. Other payables: Nợ khác

68. Other receivables: các khoản cần thu khác

69. Other short-term investments: Đầu tư thời gian ngắn khác

70. Owners" equity: nguồn vốn chủ sở hữu

Payables lớn employees: bắt buộc trả công nhân viên

72. Prepaid expenses: ngân sách chi tiêu trả trước

73. Profit before taxes: lợi tức đầu tư trước thuế

74. Profit from financial activities: roi từ hoạt động tài chính

75. Provision for devaluation of stocks: Dự phòng giảm ngay hàng tồn kho

76. Purchased goods in transit: Hàng cài đang đi bên trên đường

77. Raw materials: Nguyên liệu, vật liệu tồn kho

78. Receivables: những khoản bắt buộc thu

79. Receivables from customers: buộc phải thu của khách hàng

80. Reconciliation: : đối chiếu

81. Reserve fund: Quỹ dự trữ

82. Retained earnings: Lợi nhuận chưa phân phối

83. Revenue deductions: các khoản sút trừ

84. Sales expenses: ngân sách chi tiêu bán hàng

85. Sales rebates: ưu đãi giảm giá bán hàng

86. Sales returns: Hàng chào bán bị trả lại

87. Short-term borrowings: vay mượn ngắn hạn

88. Short-term investments: những khoản đầu tư tài bao gồm ngắn hạn

89. Short-term liabilities: Nợ ngắn hạn

90. Short-term mortgages, collateral, deposits---- những khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ ngắn hạn

91. Short-term security investments: Đầu tư đầu tư và chứng khoán ngắn hạn

92. Stockholders" equity: nguồn chi phí kinh doanh

93. Surplus of assets awaiting resolution: tài sản thừa chờ xử lý

94. Tangible fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình

95. Taxes và other payables khổng lồ the State budget---- Thuế và các khoản cần nộp nhà nước

96. Total assets: tổng cộng tài sản

97. Total liabilities & owners" equity: tổng số nguồn vốn

98. Trade creditors: buộc phải trả cho tất cả những người bán

99. Treasury stock: cp quỹ

100. Welfare và reward fund: Quỹ khen thưởng với phúc lợi

** Một số từ bỏ vựng chuyên ngành khi kế toán thao tác với ngân hàng:

1. Tài khoản holder: nhà tài khoản

2. Accounts payable: tài khoản nợ phải trả

3. Accounts receivable: thông tin tài khoản phải thu

4. Accrual basi: phương pháp kế toán dựa trên dự thu – dự chi

5. Amortization: khấu hao

6. Arbitrage: kiếm lợi nhuận chênh lệch

7. Bank card: thẻ ngân hàng

8. Bond: trái phiếu

9. Boom: sự tăng vọt (giá cả)

10. Capital: vốn

11. Cardholder: công ty thẻ

12. Cash basis: phương pháp kế toán dự bên trên thực thu – thực chi

13. Certificate of deposit: chứng chỉ tiền gửi

14. Clear: giao dịch bù trừ

15. Cost of capital: ngân sách chi tiêu vốn

16. Crossed cheque: Séc thanh toán giao dịch bằng gửi khoảng

17. Debit balance: số dư nợ

18. Debit: ghi nợ

19. Debt: khoản nợ

20. Deficit: thâm nám hụt

21. Deposit money: tiền gửi

22. Depreciation: sự sút giá

23. Dividend: lãi cổ phần

24. Draw: rút

25. Letter of authority: thư ủy nhiệm

26. Non-card instrument: phương tiện giao dịch không cần sử dụng tiền mặt

27. Statement: sao kê (tài khoản)

28. Treasury bill: kỳ phiếu kho bạc

29. Treasury stock: cổ phiếu ngân quỹ

** Một số từ bỏ vựng liên quan đến kế toán quản trị: 1. Accounting: Kế Toán

2. General & administrative expenses: chi phí thống trị doanh nghiệp

3. Corporate income tax : Thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp

4. Expenses for financial activities: chi tiêu hoạt hễ tài chính

5. Financial ratios : Chỉ số tài chính

6. Long-term borrowings: Vay lâu năm hạn

7. Auditing: Kiểm toán

8. Tangible fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình

9. Certified public accountant (cpa): kế toán viên công hội chứng (cpa)

10. Issued capital: Vốn phạt hành

11. Working capital: Vốn lưu giữ động

12. Carrying cost: chi tiêu bảo tồn hàng giữ kho

13. Cash discounts: ưu đãi tiền mặt

14.

Xem thêm: Debit Card Là Gì ? Phân Biệt Debit Card Và Credit Card Công Dụng Và Lợi Ích Thẻ Debit

Historical cost principle : bề ngoài giá gốc

** Các cách làm trong giờ đồng hồ anh giao tiếp chuyên ngành kế toán:

Cost of goods sold/ cost of sales ( giá bán vốn hàng buôn bán ) = Opening Inventory + Purchase – Closing Inventory ( áp dụng đối với doanh nghiệp thương mại dịch vụ là công ty yếu)

Mark-up profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Cost of goods sold

Income tax expense = Income tax rate x PBIT

Profit after tax = PBIT – Income tax expense

Gross profit = Sales – cost of goods sold

Margin profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Sales

Purchase = Closing Trade Payable – Opening Trade Receivable + Received Discount + Cash paid to lớn supplier + Contra between trade receivable and trade payable = số dư nợ buộc phải trả thời điểm cuối kỳ – số dư nợ đề xuất trả đầu kỳ + những khoản phân tách khấu nhận ra + những khoản chi phí nợ trả cho nhà hỗ trợ + bù trừ giữa nợ đề nghị thu với nợ cần trả.

Carrying amount = Cost – accumulated depreciation = giá bán trị còn sót lại = tổng – khấu hao lũy kế

Cost of manufactured = Opening Work in progress + Sum of production cost – Closing Work in progress

** Các cam kết hiệu viết tắt trong giờ đồng hồ anh tiếp xúc chuyên ngành kế toán:

GAAP: Generally Accepted Accounting Principles

IAS: International Accounting Standards

IFRS: International Financial Reporting Standards

IASC: International Accounting Standards Committee

EBIT: earning before interest và tax

EBITDA: earnings before interest, tax, depreciation và amortization

COGS: cost of goods sold

FIFO (First In First Out): phương thức nhập trước xuất trước

LIFO (Last In First Out): phương pháp nhập sau xuất trước từ

Bài viết: Thuật ngữ giờ anh chuyên ngành kế toán thông dụng

Để có thể làm giỏi hơn trong từng lĩnh vực của ngành kế toán, thì ngay bay giờ chúng ta cần định hướng xu hướng phát triển trong sự nghiệp của mình. Mà hoàn toàn có thể cách tốt và tác dụng nhất cất cánh giờ là ko ngừng nâng cấp kiến thức tương tự như kinh nghiệm làm việc của bản thân mình qua những khóa đào tạo và giảng dạy kế toán ở những trung tâm.

Chuyên mục: con kiến Thức