Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt nhân tình Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Nhân lực tiếng anh là gì

*
*
*

nhân lực
*

- mức độ người.


*

*

*Xem thêm: Cách Giải Phương Trình Có Dấu Giá Trị Tuyệt Đối Cực Hay, Chi Tiết

nhân lực

nhân lực Manpower
craftlabour forcelabour powermanpowercân bởi nhân lực: balance of manpower resourceshội đồng dịch vụ nhân lực: Manpower Services Commissionsự làm bớt nhân lực: reduction of manpowerủy ban nhân lực (ở Anh): manpower committeehệ thống làm chủ nguồn nhân lựcHuman Resource Management System (HRMS)hệ thống thông tin nguồn nhân lựcHuman Resource Information System (HRIS)kế hoạch nhân lựclabour planlượng lưu chuyển nhân lựclabour turnovernguồn nhân lựchuman resourcesnguồn nhân lựcHuman Resources (HR)sổ đk nhân lựclabour recordssự điều chỉnh giao vận nhân lựcadjustment for staff turnover and delayssự lập chiến lược nhân lựchuman-resources planningsự mướn nhân lựchiring of laborsự tuyển chiêu mộ nhân lựcrecruitment of labourmanpowerchính sách nhân lực: manpower policydư quá nhân lực: manpower surpluskhủng hoảng về nhân lực: manpower crisisphát triển mối cung cấp nhân lực: manpower developmentphân tích nhân lực: manpower analysisquy hoạch nhân lực: manpower planningsự dư vượt nhân lực: manpower surplussự giảm sút nhân lực: reduction of manpowersự rủi ro nhân lực: manpower crisissự thiếu nhân lực: manpower deficitsự thiếu thốn nhân lực: manpower shortagethiếu nhân lực: manpower deficitbáo cáo nhân lựcemployment reportbáo cáo về nhân lựcemployment reportchi phí tổn về nhân lựcemployment costsđầu tứ nhân lựchuman investmentdòng vốn vốn nhân lựchuman capital flowgiá trị sản lượng trong điều kiện toàn dụng nhân lựcfull employment outputhoạch định nguồn nhân lực (của công ty)human resource planningkế toán mối cung cấp nhân lựcaccounting for human resourceskế toán mối cung cấp nhân lựchuman resource accountingkế toán nguồn nhân lựchuman resources accountingkết toán gia sản nhân lựchuman asset accountingluồng vốn nhân lựchuman capital flownguồn nhân lựchuman resourcesnhân lực cung bất ứng cầuoveremploymentphát triển mối cung cấp nhân lựchuman resource developmentquá trình cai quản nguồn nhân lựchuman resource management processquản lý mối cung cấp nhân lựchuman resource managementquản lý nguồn nhân lựchuman resources managementsự sử dụng vô số nhân lựcoveremployment