Xem kinh khủng có nghe thấy danh hiệu Phật Tổ Như Lai, hoặc chánh pháp của Như Lai... Mà bé không hiểu chân thành và ý nghĩa từ này là gì? tất cả phải tự này là thương hiệu chung cho đầy đủ vị tu thành Phật xuất xắc không? Và như thế nào gọi là là nương theo chánh Pháp của Như Lai...?Kính ước ao Thầy cùng chư Huynh từ bi khai thị.Nam mô A Di Đà Phật
*

You have posted to a forums that requires a moderator lớn approve posts before they are publicly available.

Bạn đang xem: Như lai là gì


*

Như Lai (zh. 如來, sa., pi. Tathāgata) là 1 danh hiệu của Phật được dịch trường đoản cú tathāgata của giờ Phạn. Chiết tự của tathāgata là tathā + āgata, và hoàn toàn có thể được đọc là "Người đã đi đến như thế" hoặc "Người đã đi đến từ cõi như như". Như Lai là thương hiệu chỉ một Thánh nhân đã đến bậc ngộ ra cao nhất, bậc thiết yếu đẳng thiết yếu giác (sa. Samyaksambuddha). Như Lai là 1 trong những trong mười thương hiệu của một vị Phật.

Theo ý nghĩa sâu sắc nguyên thuỷ thì danh trường đoản cú Như Lai không phải là 1 "danh hiệu". Phật Thích-ca Cồ-đàm thực hiện danh từ này để tránh áp dụng ngôi đầu tiên "ta", "tôi" trong những lúc giảng dạy, thuyết Pháp cùng đây cũng là một trong những phong cách bộc lộ sự từ tốn của Ngài.

Với sự trở nên tân tiến của Phật giáo theo thời gian, chân thành và ý nghĩa của danh tự Như Lai đã vươn lên là đổi. Vào Đại thừa, Như Lai chỉ Ứng thân (sa. Nirmāṇakāya, Tam thân) của Phật. Đó là con tín đồ toàn hảo, rất có thể xuất hiện tại dưới đa số dạng không giống nhau, tất cả Thập lực (sa. Daśabala) của một vị Phật. Như Lai cũng chính là sự thể hiện cụ thể của bàn chân như (sa. Tathatā), thể tính của vũ trụ, được xem như là sứ trả trực tiếp của đôi bàn chân như, là gạch nối giữa hiện tượng kỳ lạ và phiên bản thể. Trong tương đối nhiều trường hợp, Như Lai được xem như là đồng nghĩa với Trí huệ (sa. Prajñā) với tính không (sa. śūnyatā).http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C6%B0_Lai


*

You have posted to a diễn đàn that requires a moderator to approve posts before they are publicly available.

Nam mô A Di Đà Phật- Theo chỗ mình phát âm (lý thuyết) như thế này trù trừ có đúng không:Danh tự Như Lai (có thể call Chân Như, Chân không Diệu Hữu, Phật Tánh, Bất Nhị, Tánh Không...) = Thể (tức phiên bản thể không công năng gì cả) + Dụng (tức trái đất hiện tượng vô hình dung lẫn Hữu hình). Dụng thì bao gồm tướng sinh diệt.Chúng sanh (chưa con kiến Tánh) thì sinh sống trong thế giới hiện tượng, chấp Ngã, chấp ngắn gọn xúc tích Nhị Nguyên... Phải bị luân hồi đưa ra phối do nghiệp lực, nhân quả.Bậc giác ngộ vẫn Kiến Tánh (Thấy Như Lai) thì "Tri cùng Hành phù hợp nhất" , "Thể với Dụng không hai" tốt "Tánh từ Dụng",... Nên không xẩy ra Luân hồi đưa ra phối với nếu bao gồm Nguyện lực, chúng ta tự nguyện ra vào sanh tử sẽ giúp chúng sinh giải thoát.- Nhưng gồm điều mình chưa hiểu, bắt buộc mạo muội thỉnh giáo chư huynh :Vậy dòng Biết (của Con bạn Thật) bao gồm bị Vô Thường chi phối hay không, nếu như không thì dòng Biết ấy trực thuộc về phiên bản thể Chung... Và không có trung vai trung phong hay trung ương điểm... Chăng (vô thỉ vô chung)?.Và trạng thái Thường, Lạc, Ngã, Tịnh chỉ tất cả ở trường đúng theo "Hữu dư y Niết Bàn" lúc vị ngộ ra ấy tùy duyên hiển tướng (Dụng) vậy là ko thể tất cả ở trường phù hợp "Vô dư y Niết Bàn"(lúc vị ấy nhập vào bản Thể)Vì theo kinh khủng có nói các vị khi chứng được trái A La Hán thường nhập nát bàn vĩnh viễn. Mà có trường vừa lòng như bọn chúng sanh bị "Hồn phiêu phách tán" thì cũng vĩnh viễn trở về Vô Vi, vậy bọn chúng sanh ấy có ra khỏi luân hồi, về với bạn dạng Thể không...?Từ khu vực ấy mình suy luận, Phật hay Bậc giác tỉnh cũng là bọn chúng sanh... Tuy vậy vì gồm cái Biết như thật, phát âm được Vô thường cần tùy duyên đề xuất không chịu ràng buộc vào Thể tốt Dụng... Và bạn đã Thể Nhập Tánh có nghĩa là đã thấy Như... Lai.... Đệ tử xin chân tình sám hốiNam tế bào Đại từ Đại Bi cứu vớt Khổ Quán rứa Âm ý trung nhân TátNam tế bào Guru Deva Dakini HumNam mô A Di Đà Phật
You have posted lớn a forum that requires a moderator to lớn approve posts before they are publicly available.

Posted by laichau
ngoclam
Vậy dòng Biết (của Con tín đồ Thật) bao gồm bị Vô Thường chi phối tuyệt không, còn nếu như không thì chiếc Biết ấy nằm trong về phiên bản thể Chung... Và không tồn tại trung trung ương hay trung ương điểm... Chăng (vô thỉ vô chung)?.
- dòng Biết không phải là hành vi của "Con fan thật". Nhưng "chính là con fan thật". Hotline là "cái biết"để chỉ Tánh thoải mái và tự nhiên Biết. Nó là bản thể yêu cầu không Vô thường.
- bọn chúng sanh là hiện tượng kỳ lạ do Tánh tùy duyên khởi dụng. Duyên thì vô thường. Nhưng vày trùng trùng duyên khởi đề xuất chúng sinh trôi lăn vào luân hồi. Trường hợp theo đúng các pháp phật đạo tu hành sẽ giảm nhân duyên thì tự nhiên về với Tánh.
Vì theo kinh điển có nói các vị khi bệnh được quả A La Hán hay nhập niết bàn vĩnh viễn. Mà có trường vừa lòng như chúng sanh bị "Hồn phiêu phách tán" thì cũng vĩnh viễn trở về Vô Vi, vậy bọn chúng sanh ấy có thoát khỏi luân hồi, về với phiên bản Thể không...?
- không tồn tại một loại gì như thể Niết Bàn chủ quyền tồn tại. Mà lại Niết bàn luôn biểu hiện qua hiện tượng. Như nước luôn biểu hiện qua một bình đựng.Khi chấp vào hiện tượng gọi là chúng sanh. Khi chiếu qua hiện tượng lọt vào bạn dạng thể sự thứ thì điện thoại tư vấn là Niết Bàn.

Xem thêm: Tín Chỉ Đại Học Theo Tín Chỉ Là Gì Và Học Phí Bao Nhiêu? 1 Tín Chỉ Bao Nhiêu Tiền


You have posted to lớn a forums that requires a moderator to lớn approve posts before they are publicly available.