Định nghĩa: tiết diện (hay khía cạnh cắt) của hình (H) khi cắt vị mặt phẳng (left( p. ight)) là phần thông thường của (mpleft( p ight)) với hình (H).

Bạn đang xem: Phương pháp tìm thiết diện của hình chóp

Ví dụ:


*

Mặt phẳng (left( alpha ight)) cắt các mặt phẳng (left( SAB ight),left( SBC ight),left( SCD ight),left( SDA ight)) theo thứ tự theo các giao con đường (FG,GH,HE,EF).

Khi đó, tiết diện của hình chóp (S.ABCD) khi cắt bởi (left( alpha ight)) chính là tứ giác (FGHE).

2. Phương thức xác định tiết diện của hình chóp

Cho hình chóp (S.A_1A_2...A_n), cắt hình chóp vị một phương diện phẳng (left( alpha ight)). Xác định thiết diện của hình chóp khi cắt bở phương diện phẳng (left( alpha ight)).

Phương pháp:

- cách 1: tìm giao điểm của phương diện phẳng (left( alpha ight)) với các đường trực tiếp chứa những cạnh của hình chóp.

- cách 2: Nối các giao điểm tìm được ở bên trên thành đa giác.

- bước 3: Kết luận: Đa giác kiếm được ở trên đó là thiết diện của hình chóp lúc cắt vì chưng mặt phẳng (left( alpha ight)).


- Giao điểm ở bước 1 thường được tìm bởi cách:

+) Tìm hai tuyến đường thẳng (a,b) thứu tự thuộc các mặt phẳng (left( alpha ight),left( eta ight)), đôi khi chúng nằm trong mặt phẳng (left( gamma ight)) nào đó.

+) Giao điểm (M = a cap b) đó là điểm tầm thường của (left( alpha ight)) cùng (left( eta ight)).


*

- Đường thẳng đựng cạnh của thiết diện chính là giao đường của mặt phẳng (left( alpha ight)) cùng với mỗi mặt của hình chóp.


Ví dụ: Cho hình chóp (S.ABCD) tất cả (ABCD) là tứ giác lồi và một điểm (M) nằm ở cạnh (SB). Xác minh thiết diện cắt vì mặt phẳng (left( ADM ight)) cùng với hình chóp.


Giải:


*

Trước hết ta sẽ tìm điểm $N$ là giao điểm của $(ADM)$ cùng với $SC$.

Trong mặt phẳng (left( ABCD ight)), gọi (O = AC cap BD Rightarrow SO subset left( SBD ight)).

Trong mặt phẳng (left( SBD ight)), gọi (G = SO cap DM Rightarrow G in SO subset left( SAC ight)).

Trong phương diện phẳng (left( SAC ight)), call (N = AG cap SC).

Ta có:

+ $(ADM)$ giảm $(SAB)$ theo giao con đường $AM$.

+ $(ADM)$ giảm $(SAD)$ theo giao đường $AD$.

+ $(ADM)$ cắt $(SCD)$ theo giao con đường $DN$.

+ $(ADM)$ cắt $(SBC)$ theo giao đường $MN$.

Thiết diện đề nghị tìm là tứ giác (ADNM).

Xem thêm: Công Thức Tính Góc Giữa Hai Đường Thẳng Chéo Nhau, Cách Xác Định Góc Giữa Hai Đường Thẳng Cực Hay


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.9 bên trên 7 phiếu
Bài tiếp theo sau
*


Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm Toán 11 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vụ việc em chạm chán phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp versionmusic.net


giữ hộ góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã áp dụng versionmusic.net. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cao điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Họ cùng tên:


gởi Hủy quăng quật

Liên hệ | chính sách

*

Đăng ký kết để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép versionmusic.net nhờ cất hộ các thông tin đến các bạn để nhận được các giải mã hay tương tự như tài liệu miễn phí.