Phương trình cất ẩn ở chủng loại lớp 10

Cách giải phương trình đựng ẩn ở mẫu mã cực hay, chi tiết

Cách giải phương trình cất ẩn ở mẫu cực hay, bỏ ra tiết

Lý thuyết & phương thức giải

Để giải phương trình chứa ẩn ở chủng loại ta thường

– Quy đồng mẫu mã số (chú ý đề nghị đặt đk mẫu số không giống không)

– Đặt ẩn phụ

Ví dụ minh họa

Bài 1: Giải phương trình

*

Hướng dẫn:

ĐKXĐ: x ≠ -2/3 và x ≠ 2

Phương trình tương đương với (2x+1)(x-2) = (x+1)(3x+2)

⇔ 2×2 – 4x + x – 2 = 3×2 + 2x + 3x + 2

⇔ x2 + 8x + 4 = 0 ⇔ x = -4 ± 2√3 (thỏa mãn điều kiện)

Vậy phương trình bao gồm nghiệm là x = -4 ± 2√3

Bài 2: Giải phương trình

*

Hướng dẫn:

ĐKXĐ: x ≠ -3 với x ≠ 2

Phương trình tương tự với (2 – x)(x + 3) – 2(x + 3) = 10(2 – x) – 50

⇔ x2 – 7x – 30 = 0 ⇔

*

Đối chiếu với điều kiện ta gồm nghiệm của phương trình là x = 10

Bài 3: Giải phương trình

*

Hướng dẫn:

ĐKXĐ: x ≠ -1 với x ≠ 1/2

Phương trình tương đương với

*

⇔ x = 5 (thỏa mãn điều kiện)

Vậy phương trình gồm nghiệm là x = 5

Bài 4: Giải phương trình

*

Hướng dẫn:

ĐKXĐ: x≠±2 với x≠-1

Phương trình tương tự với

(x+1)2(x-2) + (x-1)(x+1)(x+2) = (2x+1)(x-2)(x+2)

⇔ (x2 + 2x + 1)(x – 2) + (x2 – 1)(x + 2) = (2x + 1)(x2 – 4)

⇔ x3 – 2×2 + 2×2 – 4x + x – 2 + x3 + 2×2 – x – 2 = 2×3 – 8x + x2 – 4

⇔ x2 + 4x = 0 ⇔

*
(thỏa mãn điều kiện)

Vậy phương trình gồm nghiệm là x = -4 và x = 0

Bài 5: Giải phương trình

*

Hướng dẫn:

ĐKXĐ: x ∉ -2; -3/2; -1; -1/2

Phương trình tương đương với

*

Vậy phương trình tất cả nghiệm là x = (-5 ± √3)/4 với x = -5/2

Chuyên đề Toán 10: đầy đủ lý thuyết và các dạng bài tập có đáp án khác:

Phương trình chứa ẩn dưới dấu căn Bài tập phương trình chứa phía sau dấu căn Các dạng phương trình quy về phương trình bậc hai Bài tập phương trình quy về phương trình bậc hai

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân sản phẩm trắc nghiệm lớp 10 tại versionmusic.net

Hơn 7500 câu trắc nghiệm Toán 10 tất cả đáp án rộng 5000 câu trắc nghiệm Hóa 10 tất cả đáp án đưa ra tiếtGần 4000 câu trắc nghiệm vật lý 10 tất cả đáp án

Chia sẻ