Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người yêu Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Refer to là gì

*
*
*

refer
*

refer /ri"fə:/ ngoại động từ quy, quy cho, quy vàoto refer one"s failure to...: quy sự thua kém là ở tại... chuyển đến (ai, tổ chức nào) để xem xét, giao cho nghiên cứu giải quyếtthe matter must be referred to a tribunal: vấn đề phải được chuyển mang lại một toà án để xét xửto refer a question to lớn someone"s decision: giao một sự việc cho ai quyết định chỉ dẫn (ai) cho hỏi (người nào, tổ chức nào)I have been referred to you: fan ta chỉ tôi đến hỏi anhto refer oneself: viện vào, dựa vào, dựa vào cậy vàoI refer myself to lớn your experience: tôi phụ thuộc kinh nghiệm của anh nội hễ từ xem, tham khảoto refer lớn one"s watch for the exact time: xem đồng hồ đeo tay để biết đúng mấy giờto refer to lớn a documemt: tìm hiểu thêm một tài liệu ám chỉ, nói đến, kể đến, nói đếndon"t refer khổng lồ the matter again: đừng nhắc tới vấn đề ấy nữathat is the passage he referred to: đó là đoạn ông ta nói đến tìm kiếm đến, viện vào, dựa vào, nhờ vào cậy vàoto refer khổng lồ somebody for help: tìm tới ai để nhờ cậy ai giúp đỡ; nhờ vào cậy sự giúp sức của ai có liên quan tới, tất cả quan hệ tới, bao gồm dính dáng vẻ tớito refer to something: có liên quan đến vấn đề gì hỏi ý kiếnto refer to lớn somebody: hỏi chủ kiến airefer to drawer ((viết tắt) R.D.) trả lại fan lĩnh séc (trong trường hợp bank chưa giao dịch được)referring khổng lồ your letter (thương nghiệp) tiếp theo bức thư của ông
tham chiếuLĩnh vực: toán & tinchỉ, hướng theorefer torút vềrefer to asmệnh danhrefer lớn drawerchỉ dẫn tín đồ rút tiền

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): referee, reference, referral, refer, referee


*

*

*

refer

Từ điển Collocation

refer verb PHRASAL VERBS refer to lớn sb/sth

ADV. briefly, in passing He referred to the report in passing. | specifically | commonly The disease was commonly referred lớn as ‘the green sickness’. | frequently, often | generally, usually | sometimes | always | never | jokingly

VERB + REFER be used khổng lồ The term ‘alexia’ is used lớn refer khổng lồ any acquired disorder of reading.

PREP. as She always referred khổng lồ Ben as ‘that nice man’.

Từ điển WordNet


v.

think of, regard, or classify under a subsuming principle or with a general group or in relation to lớn another

This plant can be referred to a known species

send or direct for treatment, information, or a decision

refer a patient lớn a specialist

refer a bill to lớn a committee
Xem thêm: Vật Chất Là Gì? Tìm Hiểu Định Nghĩa Vật Chất Của Lênin? ? Vật Chất Là Gì

File Extension Dictionary

ReferBib Document

English Synonym và Antonym Dictionary

refers|referred|referringsyn.: allude direct point recommend send