Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người thương Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Restore nghĩa là gì

*
*
*

restore
*

restore phục hồi, desgin lại
ghi lạiGiải yêu thích VN: Đưa một database về tâm trạng trước đó bằng phương pháp lấy lại mọi đổi khác đã thực hiện trong thời gian nhất định. ArcStorm có hỗ trợ kỹ thuật phục hồi.hoàn nguyênhồi phụckhôi phụcfile restore: sự khôi phục tệprestore defaults: phục hồi mặc địnhrestore icon: biểu tượng khôi phụcto restore the window to normal size: phục sinh lại kích thước thông thường cho cửa sổphục hồirestore icon: biểu tượng phục hồisự khôi phụcfile restore: sự khôi phục tệpsự phục hồisửa chữamean time lớn restore: khoảng thời gian trung bình sửa chữatrả lạixây dựng lạiLĩnh vực: xây dựngđem lạikhử (oxi)Lĩnh vực: toán & tinhồi phục, phục sinh o sửa chữa, phục hồi
*

*

*

Tra câu | Đọc báo giờ Anh

restore

Từ điển Collocation

restore verb

1 bring back a situation/feeling

ADV. quickly, soon Order was quickly restored. | formally Diplomatic relations were formally restored.

VERB + RESTORE need lớn We need to lớn restore public confidence in the industry. | attempt to, try to | help (to) | be designed to, be intended lớn

PREP. lớn Peace has now been restored khổng lồ the area.

PHRASES an attempt/effort khổng lồ restore sth an attempt lớn restore the company"s finances | be aimed at restoring sth, measures to restore sth, a way of restoring sth

2 repair/rebuild sth

ADV. extensively The interior has recently been extensively restored. | completely, fully | partially, partly | beautifully, handsomely, sympathetically, tastefully | carefully, faithfully, lovingly, painstakingly

PREP. to lớn The train has been restored lớn full working order.

PHRASES newly/recently restored, restore sth khổng lồ its former glory The buildings have now been restored khổng lồ their former glory.

Từ điển WordNet


v.
Xem thêm: Khai Triển Nhị Thức Niu Tơn, Viết Khai Triển Theo Công Thức Nhị Thức Niu

Microsoft Computer Dictionary

n. The act of restoring a tệp tin or files. See also backup, recovery.vb. Lớn copy files from a backup storage device to lớn their normal location, especially if the files are being copied to replace files that were accidentally lost or deleted.

File Extension Dictionary

ISE WebPACK Project Restore tệp tin (Xilinx, Inc.)

English Synonym và Antonym Dictionary

restores|restored|restoringsyn.: fix mend overhaul put back reinstate renew renovate repair replace