Chi phí tiêu chuẩn (Standard cost) là gì? Chi phí tiêu chuẩn tiếng Anh là gì? Phân biệt chi phí tiêu chuẩn với chi phí nhàn rỗi?


Chi phí là một khía cạnh quan trọng của doanh nghiệp cần được quản lý hiệu quả để có được tỷ suất lợi nhuận cao hơn. Thông qua việc lập kế hoạch phù hợp, phân bổ nguồn lực hiệu quả và giám sát và kiểm soát liên tục, chi phí có thể được duy trì ở mức có thể chấp nhận được. Chi phí nhàn rỗi và chi phí tiêu chuẩn là hai thuật ngữ thường được sử dụng trong các cuộc thảo luận về chi phí. Vậy chi phí tiêu chuẩn là gì? Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, bài viết dưới đây củ Luật Dương Gia sẽ cung cấp cho bạn đọc nội dung liên quan đến: ” Chi phí tiêu chuẩn là gì? Phân biệt với chi phí nhàn rỗi?”

*
*

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 1900.6568

1. Chi phí tiêu chuẩn là gì?

– Chi phí tiêu chuẩn là một khoản chi phí ước tính thường xảy ra trong quá trình sản xuất sản phẩm hoặc thực hiện một dịch vụ. Nói cách khác, về mặt lý thuyết, đây là số tiền mà một công ty sẽ phải bỏ ra để sản xuất một sản phẩm hoặc thực hiện một dịch vụ trong điều kiện bình thường. Chi phí tiêu chuẩn là chi phí được xác định trước hoặc ước tính để thực hiện một hoạt động hoặc sản xuất một sản phẩm hoặc dịch vụ, trong điều kiện bình thường.

Bạn đang xem: Standard cost là gì

– Ví dụ, nếu xem xét một tổ chức sản xuất, tổ chức đó sẽ phát sinh chi phí dưới dạng vật liệu, lao động và các chi phí khác và sản xuất một số đơn vị. Chi phí tiêu chuẩn đề cập đến việc ấn định một mức chi phí tiêu chuẩn cho các đơn vị vật liệu, nhân công và các chi phí sản xuất khác trong một khoảng thời gian xác định trước. Vào cuối kỳ này, chi phí thực tế phát sinh có thể khác với giá thành tiêu chuẩn; do đó, một “phương sai” có thể phát sinh. Các công ty có hoạt động kinh doanh lặp đi lặp lại có thể sử dụng thành công phương pháp tính giá chuẩn; do đó, cách tiếp cận này rất phù hợp với các tổ chức sản xuất.

– Ý nghĩa của chi phí tiêu chuẩn: Chi phí tiêu chuẩn đôi khi được gọi là chi phí đặt trước vì chúng được ước tính dựa trên số liệu thống kê và kinh nghiệm của ban quản lý. Về cơ bản, ban lãnh đạo tính toán chi phí cho mỗi bước trong quy trình sản xuất dựa trên giá trị thị trường của hàng hóa, mức lương trung bình trả cho mỗi nhân viên và tỷ lệ tiện ích trung bình. Số tiền ước tính được tính toán này là chi phí tiêu chuẩn. Đó là số tiền mà công ty phải trả để sản xuất hàng hóa.

– Chi phí chuẩn là chi phí ước tính do công ty xác định để sản xuất hàng hóa và dịch vụ hoặc để thực hiện một hoạt động trong những trường hợp bình thường và được công ty thu được từ phân tích lịch sử của dữ liệu hoặc từ các nghiên cứu về thời gian và chuyển động. Những chi phí do công ty xác định trước như vậy được công ty sử dụng làm chi phí mục tiêu để so sánh với chi phí thực tế và sự khác biệt sẽ là phương sai.

– Sau đó, phương sai thu được sẽ được ban lãnh đạo công ty sử dụng để biết và điều chỉnh nguyên nhân, đưa ra ước tính thêm cho những năm tới và ra quyết định liên quan đến hoạt động kinh doanh. Nó hầu như luôn thay đổi so với chi phí thực tế vì tình hình liên tục thay đổi, liên quan đến các yếu tố không thể đoán trước khác nhau. Nó còn được gọi là chi phí bình thường.

– Thuận lợi của chi phí tiêu chuẩn:

+ Ban lãnh đạo của công ty sử dụng các chi phí này để lập kế hoạch cho quá trình sản xuất trong tương lai và các cách thức để tăng hiệu quả của công ty.

+ Do chi phí tiêu chuẩn được tính bằng cách sử dụng các biện pháp thống kê khác nhau và kinh nghiệm của ban quản lý, do đó với sự trợ giúp của biện pháp này, ban lãnh đạo có thể đổi mới các cách thức mới khác nhau để sản xuất các sản phẩm không yêu cầu cùng một loại thủ tục và do đó giảm chi phí của công ty.

+ Ban Giám đốc sử dụng nó để xác định tính hợp lý của các chi phí thực tế trong kỳ. Sự khác biệt giữa chi phí tiêu chuẩn và chi phí thực tế giúp ban giám đốc biết được mức chi phí thực tế phù hợp với dự kiến ​​và quyết định hướng hành động trong tương lai. Ví dụ, nếu chi phí thực tế của nguyên vật liệu cao hơn nhiều, thì ban giám đốc có thể điều tra lý do của chi phí vượt mức đó.

– Hạn chế của chi phí tiêu chuẩn:

+ Nhiệm vụ xác định chi phí sản xuất như vậy là một nhiệm vụ khó khăn vì nó đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao của người chịu trách nhiệm thiết lập tương tự. Do đó nó đòi hỏi nhiều công sức và chi phí. Ngoài ra, các điều kiện trong bất kỳ doanh nghiệp kinh doanh tiếp tục được tính phí do các tiêu chuẩn đó chỉ phải được sửa đổi một cách kịp thời; nếu không, nó sẽ không còn giá trị nữa.

+ Các tình huống sẽ xảy ra trong tương lai ở bất kỳ công ty hoặc ngành nào là không chắc chắn. Các yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến công ty, khiến việc ước tính chính xác chi phí tiêu chuẩn của việc sản xuất hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ của một công ty trở nên khó khăn trong khi tính toán các chi phí đó, kinh nghiệm trong quá khứ, cũng như dự báo chi phí trong tương lai, là bắt buộc.

+ Không thể cố định những chi phí này trong mọi loại hoạt động vì một hệ thống như vậy không thể được sử dụng trong các ngành công nghiệp không sản xuất bất kỳ sản phẩm tiêu chuẩn nào.

+ Chi phí tiêu chuẩn nó hầu như luôn thay đổi so với chi phí thực tế vì tình hình liên tục thay đổi, liên quan đến các yếu tố không thể đoán trước khác nhau. Sự khác biệt đến được gọi là phương sai chi phí. Trong trường hợp chi phí thực tế của công ty cao hơn chi phí tiêu chuẩn, thì công ty có phương sai bất lợi. Ngược lại, nếu chi phí thực tế nhỏ hơn chi phí tiêu chuẩn, thì công ty có một phương sai có lợi. Các phương sai đến giúp ban giám đốc đánh giá lý do của các phương sai để có thể thực hiện các hành động thích hợp.

+ Chi phí tiêu chuẩn nó là chi phí được ước tính bởi công ty thường xảy ra trong quá trình sản xuất hàng hóa hoặc dịch vụ, tức là số tiền công ty dự kiến ​​chi cho việc sản xuất. Nó được sử dụng bởi ban giám đốc để lập kế hoạch quá trình đầu ra trong tương lai, các cách để tăng hiệu quả và xác định tính hợp lý của chi phí thực tế trong kỳ. Tuy nhiên, nhiệm vụ thiết lập chi phí sản xuất tiêu chuẩn là một nhiệm vụ khó khăn vì nó đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao và nỗ lực của người chịu trách nhiệm thiết lập như nhau.

– Ví dụ:

+ Ban giám đốc sử dụng các chi phí này theo hai cách khác nhau. Đầu tiên, họ sử dụng chúng để lập kế hoạch cho các quy trình sản xuất trong tương lai và tăng hiệu quả. Bằng cách xem xét các chi phí đặt trước cho các hoạt động, ban lãnh đạo có thể đổi mới cách thức mới để sản xuất các sản phẩm không yêu cầu các thủ tục giống nhau – do đó, giảm chi phí.

+ Thứ hai, Ban Giám đốc sử dụng các chi phí này để xác định mức độ hợp lý của chi phí thực tế trong kỳ. Vì chi phí hiện tại và chi phí thực tế hiếm khi giống hệt nhau, nên Ban Giám đốc có thể đánh giá xem chi phí thực tế có khớp với những gì đáng lẽ ra không. Điều này tương tự với quá trình lập ngân sách . Nếu chi phí thực tế cao hơn chi phí định trước, công ty sẽ có một phương sai bất lợi . Mặt khác, nếu thực tế nhỏ hơn tiêu chuẩn, sự khác biệt được cho là một phương sai có lợi . Ban quản lý có thể sử dụng gấp đôi các phương sai này. Nó có thể đánh giá tính hiệu quả hoặc không hiệu quả dẫn đến các phương sai và điều chỉnh chúng. Nó cũng có thể đánh giá các chi phí cho gian lận.

2. Chi phí tiêu chuẩn tiếng Anh là gì?

Chi phí tiêu chuẩn tiếng Anh là: Standard cost

3. Phân biệt chi phí tiêu chuẩn với chi phí nhàn rỗi: 

– Sự khác biệt chính giữa chi phí nhàn rỗi và chi phí tiêu chuẩn là chi phí nhàn rỗi đề cập đến lợi ích bị bỏ qua do sự gián đoạn và ngừng trệ trong quá trình sản xuất trong khi chi phí tiêu chuẩn đề cập đến một giá trị xác định trước hoặc một ước tính cho một đơn vị tài nguyên.

* Về khái niệm:

– Chi phí nhàn rỗi đề cập đến lợi ích bị mất đi do gián đoạn và ngừng trệ trong quá trình sản xuất.

– Chi phí tiêu chuẩn là chi phí được xác định trước hoặc ước tính cho một đơn vị tài nguyên. * Về tính toán phương sai:

– Chi phí tiêu chuẩn: Phương sai được tính cho chi phí tiêu chuẩn so với chi phí thực tế.

– Chi phí nhàn rỗi: Phương sai chi phí nhàn rỗi không được tính riêng; tuy nhiên, tác động của nó được tính theo phương sai tính toán hiệu quả (ví dụ phương sai thời gian nhàn rỗi của lao động). * Về phương sai kết quả:

– Chi phí tiêu chuẩn: Phương sai chi phí tiêu chuẩn có thể có lợi (chi phí tiêu chuẩn vượt quá chi phí thực tế) hoặc bất lợi (chi phí thực tế vượt quá chi phí tiêu chuẩn)

– Chi phí nhàn rỗi: Chi phí không tải luôn dẫn đến một phương sai bất lợi vì tài nguyên chạy không tải không mang lại lợi ích kinh tế.

Xem thêm: Khái Niệm Access List Là Gì, Phân Loại Acl, Access Control List Là Gì

– Sự khác biệt giữa chi phí nhàn rỗi và chi phí tiêu chuẩn là sự khác biệt trong đó chi phí nhàn rỗi là kết quả của việc ngừng sản xuất hoặc hoạt động kém hiệu quả trong khi chi phí tiêu chuẩn được xác định vào đầu kỳ kế toán và được so sánh với kết quả thực tế cuối kỳ. Mối quan hệ giữa chi phí nhàn rỗi và chi phí tiêu chuẩn là các nguồn lực chạy không tải ngày càng ảnh hưởng đến các phương sai vì chi phí nhàn rỗi làm giảm hiệu quả tổng thể. Mặc dù hữu ích, chi phí tiêu chuẩn là một thực hành tốn kém và mất thời gian thường không phù hợp với các công ty nhỏ hơn. Hơn nữa, điều này hiếm khi áp dụng cho các loại hình tổ chức khác không phải là công ty sản xuất.