Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người yêu Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Subject nghĩa là gì

*
*
*

subjects
*

subject /"sʌbdʤikt/ danh từ công ty đề; vấn đềto propose a subject for the debate: ý kiến đề nghị chủ đề một cuộc thảo luậnhistorical subject: chủ thể lịch sửon the subject of: về, về vấn đề, liên quan đếnto change the subject: lãng thanh lịch chuyện (vấn đề) khác dân, thần dânthe liberty of the subject: quyền tự do thoải mái của người dân (ngôn ngữ học) nhà ngữ (triết học) nhà thểsubject and object: cửa hàng và khách hàng thể đối tượng người sử dụng (thí nghiệm, nghiên cứu) môn họcmathematics is my favorite subject: toán là môn học tập tôi phù hợp nhất bạn (có vấn đề, ốm yếu...)bilious subject: fan hay cáu dịpa subject for congratulation: một dịp để chúc mừnga subject for ridicule: một dịp nhằm nhạo báng (y học) xác (dùng) để phẫu thuật ((cũng) subject for dissection) tính từ lệ thuộc, ko độc lập, ở bên dưới quyền, bị chinh phụcthe subject nations: đều nước lệ thuộc cần chịu, nặng nề tránh khỏi, dễ dàng bịto be subject to danage: dễ dẫn đến hư hại (từ cổ,nghĩa cổ), (thơ ca) sinh sống dướithe subject plains: phần đông cánh đồng nghỉ ngơi dưới subject khổng lồ (dùng như phó từ) lệ thuộc vào, tuỳ theosubject to your consent: tuỳ theo ông có đồng ý hay không ngoại đụng từ chinh phục, từ trần phục (một dân tộc...) bắt đề xuất chịu, giới thiệu (để góp ý...)must be subjected to lớn great heat: yêu cầu chịu một độ nhiệt độ caoI shall subject it to criticism: tôi đã đưa điều này ra để (các bạn) góp ýto subject someone khổng lồ an operation: gửi ai lên bàn mổ

*

*

*

n.

(grammar) one of the two main constituents of a sentence; the grammatical constituent about which something is predicated(logic) the first term of a proposition

v.

cause khổng lồ experience or suffer or make liable or vulnerable to

He subjected me to lớn his awful poetry

The sergeant subjected the new recruits khổng lồ many drills

People in Chernobyl were subjected to lớn radiation

make accountable for

He did not want khổng lồ subject himself to the judgments of his superiors

adj.

likely khổng lồ be affected by something (especially something unpleasant)

the bond is subject to lớn taxation

he is subject to fits of depression
Xem thêm: Phương Pháp Tìm Giá Trị Lớn Nhất Nhỏ Nhất Của Hàm Số Lượng Giác Lớp 11 Nâng Cao

English Synonym and Antonym Dictionary

subjects|subjected|subjectingsyn.: issue plot point problem question text theme topicant.: object predicate