Trung tâm đào tạo và huấn luyện CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI xem thêm và share TÀI KHOẢN 131 – PHẢI THU KHÁCH HÀNG

I – khái niệm: thông tin tài khoản 131 – yêu cầu thu người tiêu dùng này dùng để làm được cần sử dụng phản ánh các khoản nợ buộc phải thu và thực trạng thanh toán các khoản nợ yêu cầu thu của doanh nghiệp với người sử dụng về tiền chào bán sản phẩm, sản phẩm hóa, bđs nhà đất đầu tư, TSCĐ, cung ứng dịch vụ. Tài khoản này cũng rất được dùng để phản ánh các khoản cần thu của tín đồ nhận thầu XDCB với những người giao thầu về cân nặng công tác XDCB đang hoàn thành.

Bạn đang xem: Tài khoản 131 là gì

II – Hạch toán tài khoản 131 nên tôn trọng một vài quy định sau: 1. Nợ đề xuất thu rất cần phải hạch toán cụ thể cho từng đối tượng người tiêu dùng phải thu, theo từng nội dung buộc phải thu, theo dõi cụ thể phải thu ngắn hạn, nên thu dài hạn với ghi chép theo từng lần thanh toán. Đối tượng buộc phải thu là các quý khách có quan hệ tài chính với doanh nghiệp về mua sản phẩm, sản phẩm hóa, nhận cung ứng dịch vụ, tất cả TSCĐ, bất động sản nhà đất đầu tư. 2. Không đề đạt vào tài khoản này các nghiệp vụ bán sản phẩm, mặt hàng hóa, BĐS đầu tư, TSCĐ, hỗ trợ dịch vụ thu tiền tức thì (Tiền mặt, séc hoặc đã thu qua Ngân hàng). 3. Trong hạch toán chi tiết tài khoản này, kế toán tài chính phải thực hiện phân loại các khoản nợ, nhiều loại nợ rất có thể trả đúng thời hạn, khoản nợ khó đòi hoặc có khả năng không thu hồi được, để sở hữu căn cứ xác minh số trích lập dự trữ phải thu khó khăn đòi hoặc có biện pháp xử lý đối với khoản nợ bắt buộc thu ko đòi được. 4. Trong quan liêu hệ chào bán sản phẩm, sản phẩm hoá, hỗ trợ dịch vụ theo sự thoả thuận giữa doanh nghiệp lớn với khách hàng hàng, giả dụ sản phẩm, sản phẩm hoá, BĐS chi tiêu đã giao, dịch vụ thương mại đã cung cấp không thích hợp thoả thuận trong hòa hợp đồng tài chính thì fan mua có thể yêu cầu doanh nghiệp giảm ngay hàng cung cấp hoặc trả lại số hàng sẽ giao.

III – Kết cấu và văn bản phản ánh của tài khoản 131 – đề nghị thu khách hàng: Bên Nợ: – Số tiền phải thu của doanh nghiệp về sản phẩm, hàng hoá, BĐS đầu tư, TSCĐ đã giao, thương mại & dịch vụ đã cung ứng và được xác minh là đã bán trong kỳ; – Số tiền quá trả lại mang lại khách hàng. Bên Có: – Số tiền người tiêu dùng đã trả nợ; – Số tiền đã nhận ứng trước, trả trước của khách hàng hàng; – Khoản áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hàng bán cho khách hàng sau khoản thời gian đã phục vụ và quý khách có khiếu nại; – lệch giá của số sản phẩm đã bán bị người mua trả lại (Có thuế GTGT hoặc không tồn tại thuế GTGT); – Số tiền phân tách khấu giao dịch và ưu đãi thương mại cho tất cả những người mua. Số dư mặt Nợ: Số chi phí còn đề xuất thu của khách hàng. thông tin tài khoản này rất có thể có số dư bên Có.

Xem thêm: Yoga Tantra Yoga Là Gì Và Các Mẹo Để Có Trải Nghiệm Hoàn Hảo

Số dư bên bao gồm phản ánh số tiền thừa nhận trước, hoặc số đã thu nhiều hơn thế nữa số phải thu của khách hàng chi tiết theo từng đối tượng cụ thể. Lúc lập Bảng bằng vận kế toán, yêu cầu lấy số dư chi tiết theo từng đối tượng người sử dụng phải thu của thông tin tài khoản này để ghi cả hai chỉ tiêu bên “Tài sản” và mặt “Nguồn vốn”.


KHÓA HỌC TIN HỌC VĂN PHÒNG CẤP TỐC
*

KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG CƠ BẢN
*

KHÓA HỌC TIẾNG NHẬT CƠ BẢN
*

KHÓA HỌC TIẾNG HÀN CƠ BẢN
*