Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người yêu Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Thâm canh là gì?

*
*
*

thâm canh
*

- cách thức canh tác nhằm tăng năng suất của một diện tích nhất định bằng cách tập trung các biện pháp tiên tiến.


trồng trọt theo hướng đầu tư chi tiêu thêm lao cồn và tứ liệu sản xuất vào một trong những đơn vị diện tích s canh tác để tăng sản phẩm nông sản. Nông nghiệp cổ truyền TC theo hướng đầu tư chi tiêu thêm lao động, làm đất, gieo trồng, chăm lo và thu hoạch các làm kĩ hơn, với lao động thủ công, năng suất cây cối có tăng, tuy vậy ít cùng năng suất lao hễ thấp. Nông nghiệp truyền thống cổ truyền "có cải tiến" TC theo cách đầu tư chi tiêu thêm lao hễ và sử dụng một số tư liệu sản xuất vày công nghiệp sản xuất auto móc, phân hoá học, dung dịch trừ sâu... Năng suất cây cỏ có tăng hơn nhưng lại năng suất lao cồn vẫn thấp. Nntt công nghiệp hoá TC theo phía giảm lao cồn và đầu tư thêm tứ liệu sản xuất: phân hoá học, dung dịch trừ sâu bệnh, giống giỏi và nhất là xăng dầu, vật dụng móc. Năng suất cây xanh tăng nhiều, cùng năng suất lao hễ cũng tăng. Khái niệm TC được mở rộng ra toàn ngành nntt kể cả trồng trọt và chăn nuôi. Đây là phương thức marketing nông nghiệp tiên tiến, bây chừ được tiến hành ở số đông nước bao gồm nền lịch sự lâu đời, nông dân thực hiện đất triệt để với kĩ thuật hiện đại. Nông nghiệp & trồng trọt TC ngày càng tự tạo hoá đk sản xuất, tạo nên năng suất càng ngày càng cao, nổi bật là nntt Hà Lan. Nông nghiệp trồng trọt TC trái lập với nông nghiệp trồng trọt quảng canh. Xt. Quảng canh.


hdg. Tăng sản lượng nông nghiệp bằng cách đầu tư thêm tư liệu cung cấp và lao động trên 1-1 vị diện tích s không mở rộng.
*

*

*Xem thêm: Cap Nghĩa Là Gì - Cap Là Gì Trên Facebook

thâm canh

high farmingintensive agricultureintensive farmingnông nghiệp rạm canhintensive husbandryintensive agriculturenông nghiệp thâm nám canh: intensive agricultureintensive cultivationvertical expansion