Một tính từ download là từ bỏ đứng trước danh tự để cho thấy thêm rằng danh từ đó là của ai. Tính từ thiết lập có nhiệm vụ bổ nghĩa đến danh từ . Họ gọi tên nó là tính tự sở hữu bởi vì nó thể hiện đặc điểm sở hữu của fan hoặc vật đối với danh tự đi sau nó.Bạn đang xem: Theirs là gì

Chú ý: họ cũng áp dụng tính từ cài cho các bộ phận trên khung hình người.Bạn vẫn xem: Theirs là gì

Ví dụ :

My car is red

The red oto is my car.

Bạn đang xem: Theirs là gì

I broke my leg.

Cấu trúc của tính từ download trong câu :

Tính từ bỏ (Adjective) + Danh từ (Nouns)

Ví dụ : My car

Các loại tính từ tải trong giờ anh :

Tính từ cài đặt trong giờ anh được đưa từ đại tự nhân xưng. Hãy coi bảng sau để nắm vững quy tắc chuyển đổi từ đại trường đoản cú nhân xưng sang trọng tính từ sở hữu nhé.

Đại từ nhân xưng

Tính từ Sở Hữu

Phiên Âm Quốc Tế

Tôi: I

MY: của tôi

/mai/

Chúng tôi WE

OUR: của bọn chúng tôi, của chúng ta

/"auə/

Bạn: YOU

YOUR: của bạn

/jɔ:/

Các bạn: YOU

YOUR: của những bạn

/jɔ:/

Anh ấy: HE

HIS: của anhấy

/hiz/

Cô ấy: SHE

HER: của cô ấy ấy

/hə:/

Nó: IT

ITS: của nó

/its/

Họ, bọn chúng nó: THEY

THEIR: của họ, của chúng

/ðeə/

Cách áp dụng tính từ tải trong tiếng anh

Như sẽ đề cập ở cấu tạo của tính từ tải trong câu. Việc sử dụng tính từ bỏ sở hữu kha khá đơn giản, vì nó thể hiện đặc thù sở hữu của ai đó đối với một danh từ đề xuất nó luôn luôn đứng trước danh trường đoản cú

Ví dụ : His car, my car, her car


*

( Bảng quan hệ giới tính giữa tính từ cài trong giờ đồng hồ Anh với những đại từ khác )

Học thử ngay Tại Đây

Bài tập về tính từ cài trong tiếng anh bao gồm đáp án

1/ Write the correct possessive pronoun for each sentence.

That book belongs to those kids. That book is _________________.

Đáp án: theirs

This bicycle belongs khổng lồ my neighbor Bill. This bicycle is _________________.

Đáp án: his

This scarf belongs to my aunt Tina. This scarf is _____________.

Đáp án: hers

This toy belongs to you. This toy is ______________.

Đáp án: yours

This apartment belongs to me và my cousin. This apartment is _____________.

Đáp án: ours

These mittens belong to lớn my mother. These mittens are _____________.

Đáp án: hers

Those cookies belong khổng lồ my sister"s friends. Those cookies are _______________.

Đáp án: theirs

These suitcases belong khổng lồ you & your wife. These suitcases are ___________________.

Đáp án: yours

That pillow belongs lớn me. That pillow is __________________.

Đáp án: mine

That lamp belongs lớn my aunt & uncle. That lamp is _____________.

Đáp án: theirs

2/ Complete the sentences with the words in the word list below.

her hers his His my our ours their

The Mysterious Volkswagen

Last week, we had a buổi tiệc ngọt at ______1________ house. Many people came, và there were lots of cars parked outside. At the kết thúc of the party, only three people were left: myself, Eric, and Cathy. However, there were four cars. One of them was a Volkswagen. I didn"t remember seeing it before, so I asked whose it was.

Xem thêm: Bài Tập Chứng Minh Lượng Giác Lớp 10 Có Đáp Án ), 226 Bài Tập Lượng Giác Lớp 10 (Có Đáp Án)

Eric said it wasn"t ______2______ car. ______3_______ is a Chevrolet pickup. When I asked Cathy if it was _____4______, she said no - ____5___ oto is a Ford Explorer. I knew it wasn"t _______6______ car, of course. Finally, I called the police, & they came và examined it. They said it belonged to lớn a family on the next street. Someone stole it from ______7______ street và left it on ______8______.

Đáp án :

our his His hers her my their ours ( tham khảo thêm phương pháp học tiếng anh giao tiếp đàm thoại qua phim kết quả )
*

(Giao diện website học giờ anh qua phim kết quả versionmusic.net )
(Video một video song ngữ bên trên website versionmusic.net )

Học thử ngay Tại Đây