Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt hễ trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt đụng trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật


Bạn đang xem: Tìm hệ số lớn nhất trong khai triển

*

*

SHTQ: (C_10^k.2^k.x^10-k) có hệ số: (a_k=C_10^k2^k)

Hệ số lớn nhất khi thỏa mãn:

(left{eginmatrixa_kge a_k+1\a_kge a_k-1endmatrix ight.) (Leftrightarrowleft{eginmatrixC_10^k2^kge C_10^k+12^k+1\C_10^k2^kge C_10^k-12^k-1endmatrix ight.)

(Leftrightarrowleft{eginmatrixdfrac10!k!left(10-k ight)!gedfrac10!left(k+1 ight)!left(10-left(k+1 ight) ight)!.2\dfrac10!k!left(10-k ight)!.2gedfrac10!left(k-1 ight)!left(10-left(k-1 ight) ight)!endmatrix ight.)

(Leftrightarrowleft{eginmatrixdfrac110-kgedfrac2k+1\dfrac2kgedfrac111-kendmatrix ight.)

(Leftrightarrowleft{eginmatrixkgedfrac193\kledfrac223endmatrix ight.) (Rightarrow k=7)

Hệ số lớn nhất: (C_10^7.2^7)


Đúng 1
comment (0)
Các thắc mắc tương từ bỏ
*

 

a.Tìm hệ số của số hạng chứa (x^6) vào khai triển (left(1+x^2 ight)^12)

b.Tìm thông số của số hạng chứa (x^6) trong khai triển (left(2x-1 ight)^10)

HELP ME!


Lớp 11 Toán bài 3: Nhị thức Niu-tơn
0
0
*

Tìm hệ số lớn nhất trong triển khai nhị thức Newton của (left(dfrac12+dfracx3 ight)^14)


Lớp 11 Toán bài bác 3: Nhị thức Niu-tơn
0
0

Bài 1:

a.Tìm hệ số của số hạng chứa (x^6) trong khai triển (left(1+x^2 ight)^12) 

b.Tìm hệ số của số hạng chứa (x^6) trong khai triển (left(2x-1 ight)^10)

Giúp mk vs ạ!!!


Lớp 11 Toán bài bác 3: Nhị thức Niu-tơn
0
0

Tìm hệ số lớn nhất trong triển khai (1+2x/3)10


Lớp 11 Toán bài 3: Nhị thức Niu-tơn
1
0

Tìm hệ số lớn số 1 trong khai triển (1+2x/3)10


Lớp 11 Toán bài xích 3: Nhị thức Niu-tơn
1
0

15. Số hạng chính giữa trong khai triển (3x + 2y)^4 là?

18. Tìm hệ số của x^7 trong triển khai : h(x)= x(2 + 3x)^9 là?

19. Tìm hệ số của x^7 trong triển khai g(x)= (1+x)^7 + (1-x)^8 + (2+x)^9 là?


Lớp 11 Toán bài xích 3: Nhị thức Niu-tơn
1
0

1. Tìm hệ số của số hạng (x^4) trong khai triển (left(x-3 ight)^9)

2. Tìm thông số của số hạng chứa (x^12y^13) trong khai triển (left(2x+3y ight)^25)

3. Tìm thông số của số hạng chứa (x^4) trong khai triển (left(dfracx3-dfrac3x ight)^12)

4. Tìm thông số của số hạng không chứa x trong khai triển (left(x^2-dfrac1x ight)^6)

5. Tìm hệ số của số hạng không chứa x trong khai triển (left(x+dfrac1x^4 ight)^10)


Lớp 11 Toán bài bác 3: Nhị thức Niu-tơn
0
0

Tìm hệ số lớn nhất trong triển khai sau (x5 + 1/2x2)7


Lớp 11 Toán bài 3: Nhị thức Niu-tơn
1
0

Tìm thông số chứa x^6 trong triển khai (1/x + x^3)^10


Lớp 11 Toán bài bác 3: Nhị thức Niu-tơn
2
0

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)
Xem thêm: Tính Khoảng Cách Giữa 2 Điểm Trong Mặt Phẳng Oxy, Công Thức Tính Khoảng Cách Giữa 2 Điểm Tọa Độ

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)