Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Chuyên đề Toán 9Chuyên đề: Hệ nhị phương trình bậc nhất hai ẩnChuyên đề: Phương trình bậc nhị một ẩn sốChuyên đề: Hệ thức lượng trong tam giác vuôngChuyên đề: Đường trònChuyên đề: Góc với mặt đường trònChuyên đề: hình tròn - Hình Nón - Hình Cầu
Phương pháp tra cứu tập xác định của hàm số
Trang trước
Trang sau

Phương pháp kiếm tìm tập khẳng định của hàm số

Phương pháp giải

+ Hàm số dạng phân thức A/B xác định ⇔ B ≠ 0.

+ Hàm số dạng căn thức √A khẳng định ⇔ A ≥ 0.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: kiếm tìm tập xác định của các hàm số:

*

Hướng dẫn giải:

a) Hàm số y = x2 + √2x + 1 tất cả nghĩa với mọi x ∈ R.

Vậy hàm số xác định với phần nhiều x ∈ R.

b) Hàm số

*
khẳng định ⇔ x2 – 1 ≠ 0 ⇔ x ±1.

Bạn đang xem: Tìm tập xác định của hàm số chứa căn

Vậy hàm số có tập xác minh x ≠ ±1 .

c) Hàm số y = √2x khẳng định ⇔ x ≥ 0.

Vậy hàm số gồm TXĐ: x ≥ 0 .

Ví dụ 2: tra cứu tập xác minh của hàm số

*

Hướng dẫn giải:

a) Hàm số

*
xác định

*

Vậy hàm số tất cả TXĐ: x > 2/3

b) Hàm số y = |2x-3| xác minh với những x.

Vậy hàm số xác minh với đông đảo x.

c) Hàm số

*
xác định

*

Vậy hàm số bao gồm tập xác minh

*
.

Ví dụ 3: tìm tập xác định của hàm số

*

Hướng dẫn giải:

a) Hàm số

*
xác định

⇔ x2 - 2x - 3 ≥ 0

⇔ (x + 1)(x – 3) ≥ 0

*

Vậy hàm số có tập khẳng định x≥ 3 hoặc x ≤ -1 .

b) Hàm số

*
xác định

*

(Vì x > 1 buộc phải không xảy ra trường hợp 2x + 1 cùng x – 2 thuộc âm).

Vậy hàm số gồm tập xác minh x ≥ 2.

c)

*

⇔ x + 1 ≠ 0 ⇔ x ≠ -1.

Vậy hàm số có tập xác định x ≠ -1.

Bài tập trắc nghiệm từ luyện

Bài 1: Hàm số

*
có tập xác định:

A. X ≤ 5 B. X ≥ 5 C. X 5.

Hiển thị đáp án

Bài 2: quý giá nào của x thuộc tập khẳng định của hàm số

*
:

A. X = 0B. X = 1C. X = -1 D. X = -9

Hiển thị đáp án

Bài 3: Hàm số

*
xác định khi:

A. X ≠ 2; x 3 B. 2 ≤ x ≤ 3

C. X ≤ 2 hoặc x ≥ 3. D. X = 2 hoặc x = 3.

Hiển thị đáp án

Bài 4: quý hiếm nào của x sau đây không trực thuộc tập xác định của hàm số

*
?

A. X = 4.B. X = 3C. X = 2D. X = -4.

Hiển thị đáp án

Bài 5: bao gồm bao nhiêu cực hiếm nguyên của x vừa lòng điều kiện khẳng định của hàm số

*
?

A. 5B. 6C. 7D. Vô số.

Hiển thị đáp án

Bài tập trường đoản cú luận tự luyện

Tìm điều kiện xác minh của các hàm số dưới đây:

Bài 6:

*

Hướng dẫn giải:

a) Hàm số

*
xác định

⇔ 2x + 1 ≥ 0

⇔ x ≥ -1/2

Vậy hàm số bao gồm tập khẳng định x ≥ -1/2 .

b)

*
xác định

⇔ -2x + 3 ≥ 0

⇔ 2x ≤ 3

⇔ x ≤ 3/2 .

Vậy hàm số bao gồm tập xác định x ≤ 3/2 .

Bài 7:

*

Hướng dẫn giải:

a) Hàm số

*
xác định

⇔ x + 2 ≠ 0

⇔ x ≠ -2

Vậy hàm số tất cả tập khẳng định là x ≠ -2.

b) Hàm số

*
xác định

⇔ x - 2 ≠ 0

⇔ x ≠ 2

Vậy hàm số gồm tập khẳng định là x ≠ 2.

Bài 8:

*

Hướng dẫn giải:

a) Hàm số

*
xác định

⇔ (x – 2)(x + 5) ≥ 0

*

Vậy hàm số có tập xác định x ≥ 2 hoặc x ≤ -5.

b) Hàm số

*
xác định

⇔ 3x2 – x – 2 ≥ 0

⇔ (x – 1)(3x + 2) ≥ 0

*

Vậy tập khẳng định của hàm số là x ≥ 1 hoặc x ≤ -2/3 .

Xem thêm: Chứng Minh Đường Thẳng Vuông Góc Mặt Phẳng, Lý Thuyết Đường Thẳng Vuông Góc Với Mặt Phẳng

c) Hàm số

*
xác định

*

Vậy tập xác định của hàm số là -3 ≤ x 2 và x ≠ 3.

Bài 10:

*

Hướng dẫn giải:

a) Ta có:

*

Vậy hàm số

*
xác định

*
xác định

⇔ 2x – 3 ≥ 0 ⇔ x ≥ 3/2 .

b) Ta gồm :

*

Hàm số trên xác minh ⇔

*

Vậy hàm số có tập xác minh x ≥ 4.

Mục lục các Chuyên đề Toán lớp 9:

Chuyên đề Đại Số 9Chuyên đề Hình học tập 9

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, versionmusic.net HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa đào tạo và huấn luyện lớp 9 mang đến con, được tặng kèm miễn tổn phí khóa ôn thi học kì. Phụ huynh hãy đăng ký học test cho bé và được tư vấn miễn phí. Đăng cam kết ngay!