Toán cung cấp 3 hướng dẫn những em cách xác minh góc giữa hai tuyến đường thẳng trong ko gian, rõ ràng là góc giữa hai đường thẳng chéo nhau.

Bạn đang xem: Tính góc giữa hai đường thẳng

Chúng ta vẫn đi xét 2 con đường thẳng a cùng b chéo cánh nhau trong ko gian. Và gọi α là góc thân a với b.


1. Cách xác minh góc giữa hai đường thẳng a với b

Cách 1: Cho hai đường thẳng chéo cánh nhau a và b. Từ là 1 điểm trê tuyến phố thẳng a, ta kẻ a’ tuy vậy song cùng với b thì góc giữa a và b là góc nhọn thân a’ và b.

*

Cách 2: Cho hai đường thẳng a và b chéo nhau, từ bỏ điểm I bất kỳ ta kẻ a’ // a, b’// b thì góc thân a’ cùng b’ cũng là góc giữa a và b.

Xem thêm: Hệ Số Góc K Của Đường Thẳng : Cách Tính Và Bài Tập, Hệ Số Góc Của Đường Thẳng

*

2. Phương pháp tính góc giữa hai tuyến đường thẳng

α là góc giữa hai đường thẳng a, b

– trường hợp α ≤ 90º thì tóm lại góc thân a cùng b là α

– trường hợp α > 90º thì tóm lại góc thân a và b là 180º- α

Cách 1: Ta dựng tam giác đựng góc và thực hiện định lí hàm số sin, cosin trong tam giác nhằm tính.

*

*

Cách 2: Ứng dụng tích vô hướng để tính góc thân a và b

*

Cần áp dụng các tính chất:

*

*Chú ý: Góc giữa 2 vectơ

Gọi α là góc giữa hai vectơ thì ta có:

– Góc thân hai vectơ tuy vậy song cùng chiều bởi 0º

– Góc giữa hai vectơ tuy vậy song ngược chiều bằng 180º

– Góc thân hai vectơ vuông góc bằng 90º

*


Bài viết mới


DMCA


*

Toán THPT


Website liên kết


*

Back to top ↑