Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người thương Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Turpentine là gì
Bạn đang xem: Turpentine là gì

*

*

*

*

turpentine /"tə:pəntain/ danh từ
nhựa thông dầu thông ngoại hễ từ trét nhựa thông; sứt dầu thôngdầu thôngturpentine substitute: chất sửa chữa dầu thôngturpentine vanish: tô dầu thôngturpentine varnish: tô dầu thôngturpentine varnish: vécni dầu thôngnhựa thôngmineral turpentine: vật liệu nhựa thông vô cơnatural turpentine: vật liệu bằng nhựa thông từ bỏ nhiênoil of turpentine: tinh dầu vật liệu nhựa thôngLĩnh vực: cơ khí & công trìnhnhựa thông (dầu)Lĩnh vực: hóa học & vật liệunhựa thông, dầu thôngGiải say mê EN: 1. A sticky, viscous oleoresin obtained from coniferous trees, especially pine trees. Also, GUM TURPENTINE.a sticky, viscous oleoresin obtained from coniferous trees, especially pine trees. Also, GUM TURPENTINE.?2. A similar oleoresin obtained from the small European tree, the terebinth. Also, CHIAN TURPENTINE.a similar oleoresin obtained from the small European tree, the terebinth. Also, CHIAN TURPENTINE.?3. A clear, volatile, essential oil distilled from these substances và used in paints, varnishes, và medicines. Also, OIL OF TURPENTINE, SPIRITS OF TURPENTINE.a clear, volatile, essential oil distilled from these substances and used in paints, varnishes, và medicines. Also, OIL OF TURPENTINE, SPIRITS OF TURPENTINE.?4. A similar essential oil obtained from the carbonization of pine wood. Also, WOOD TURPENTINE.a similar essential oil obtained from the carbonization of pine wood. Also, WOOD TURPENTINE.?5. To extract or apply turpentine.to extract or apply turpentine.Giải mê thích VN: 1.Loại vật liệu bằng nhựa dầu dính, dẻo trường đoản cú cây tùng bách, đặc biệt là cây thông. Còn gọi là GUM TURPENTINE. 2.Nhựa dầu tương tự như từ những cây ngơi nghỉ châu Âu. Nói một cách khác là CHIAN TURPENTINE. 3.Dầu dễ bay hơi được chưng đựng từ những chất trên và sử dụng làm sơn, vec-ni và trong y khoa. Có cách gọi khác là OIL OF TURPENTINE, SPIRITS OF TURPENTINE. 4.Dầu.turpentine oildầu thông o dầu thông
*Xem thêm: Công Thức Tính Khoảng Cách Từ Một Điểm Đến Đường Thẳng Trong Không Gian

Tra câu | Đọc báo giờ Anh

turpentine

Từ điển WordNet

n.

English Synonym và Antonym Dictionary

syn.: gum terpentine oil of turpentine spirit of turpentine turps