Lý Thuyết Về địa chỉ Tương Đối Của hai Đường Tròn Lớp 10, việc Về địa điểm Tương Đối nhì Đường Tròn
Trang công ty GIÁO DỤC triết lý về vị trí tương Đối của nhì Đường tròn lớp 10, việc về địa điểm tương Đối nhị Đường tròn

Trường phù hợp 1: Hai mặt đường tròn $left( O;R ight)$ với $left( O";r ight)$ cùng với $left( R > r ight)$ cắt nhau


*

Khi kia $left( O ight)$ và $left( O" ight)$ gồm hai điểm phổ biến và đường nối trọng tâm là con đường trung trực của đoạn $AB$.Bạn đang xem: lý thuyết về địa điểm tương Đối của nhì Đường tròn lớp 10, việc về địa chỉ tương Đối hai Đường tròn

Hệ thức liên hệ $R - r r} ight)$ xúc tiếp trong trên $A$.

Bạn đang xem: Vị trí tương đối của hai đường tròn lớp 10


*

+) hai tuyến phố tròn $left( O;R ight)$ và $left( O";r ight)$ cùng với $left( R > r ight)$ tiếp xúc ngoại trừ tại $A$.


*

Khi đó $A$ nằm trê tuyến phố nối chổ chính giữa và $OO" = R + r$.

Xem thêm: Cách Tìm Dãy Số Bị Chặn Bằng Máy Tính, Casio Đối Với Dạng Toán Dãy Số Lớp 11

Trường hòa hợp 3: hai tuyến phố tròn ko giao nhau

+) hai tuyến phố tròn $left( O;R ight)$ cùng $left( O";r ight)$$left( R > r ight)$ ở ko kể nhau.


*

*

Ta có $OO" Vị trí tương đối của hai tuyến đường tròn $left( O;R ight)$$left( O";r ight)$ cùng với $R > r$

Số

điểm chung

Hệ thức thân $d$ cùng $R,r$

Hai đường tròn cắt nhau

$2$

$R-r $d = R--r$

Hai đường tròn ko giao nhau

$0$

-Ở kế bên nhau

$d > R + r$

- $left( O ight)$ đựng (left( O" ight))

$d b. Tính chất đường nối tâm


PREVIOUS

Các dạng toán về phương trình tổng quát của Đường thẳng, phương trình bao quát của Đường thẳng

NEXT

Tổng hợp lý thuyết bài tập xét địa điểm tương Đối của 2 Đường thẳng và Đường tròn


Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *