• Dữ gia nhân tác biệt thị dạ dư căn bệnh chuyển phân phát - 與家人作別是夜余病轉發 (Cao Bá Quát)• ký Hộ Đỗ Lý Toại Lương xử sĩ - 寄鄠杜李遂良處士 (Cao Biền)• Minh Đạo gia huấn - 明道家訓 (Trình Hạo)• quá Phù Tang độ - 過扶桑渡 (Lê Thánh Tông)• Quận trai vũ trung dữ chư văn sĩ yên tập - 郡齋雨中與諸文士燕集 (Vi Ứng Vật)• tô cư bách vịnh kỳ 061 - 山居百詠其六十一 (Tông bạn dạng thiền sư)• trên Kim nhật tác kỳ 2 - 在金日作其二 (Vũ Văn hư Trung)• thanh bình - 清平 (Vũ Hoàng Chương)• Thư mặt đường cảm thị - 書堂感示 (Nguyễn Khuyến)• Tuý ca hành khuyến mãi ngay Công An Nhan thập thiếu tủ thỉnh Cố chén đề bích - 醉歌行贈公安顏十少府請顧八題壁 (Đỗ Phủ)
1. (Danh) Vua, thống trị thiên hạ bên dưới thời quân chủ. ◇Thư ghê 書經: “Thiên tử tác dân phụ mẫu, dĩ vi cõi trần vương” 天子作民父母, 以為天下王 (Hồng phạm 洪範) Bậc thiên tử như là phụ huynh của dân, làm cho vua thiên hạ.2. (Danh) tước đoạt “vương”, tước lớn số 1 trong buôn bản hội phong con kiến thời xưa.3. (Danh) Thủ lĩnh (do đồng loại tôn lên cầm đầu). ◇Tây du kí 西遊記: “Na độc nhất cá hữu bổn sự đích, toản tiến khứ khoảng cá nguyên đầu xuất lai, bất yêu thương thân thể giả, ngã đẳng tức bái tha vi vương” 那一個有本事的, 鑽進去尋個源頭出來, 不傷身體者, 我等即拜他為王 (Đệ nhất hồi) Nếu tất cả một (con khỉ) nào chiếu qua (thác nước) tìm kiếm được ngọn nguồn, mà không xẩy ra thương tích thân thể, thì (các con khỉ) bọn họ lập tức tôn vinh làm vua.4. (Danh) Chỉ người tài năng nghề siêu quần bạt chúng. ◎Như: “ca vương” 歌王 vua ca hát, “quyền vương” 拳王 vua đấu quyền.5. (Danh) tiếng tôn xưng ông bà. ◎Như: “vương phụ” 王父 ông, “vương mẫu” 王母 bà.6. (Danh) chúng ta “Vương”.7. (Động) Chầu thiên tử (dùng mang lại chư hầu). ◇Thi khiếp 詩經: “Mạc cảm bất lai hưởng, Mạc cảm bất lai vương” 莫敢不來享, 莫敢不來王 (Thương tụng 商頌, Ân vũ 殷武) Chẳng ai dám không tới dâng cống, Chẳng ai dám chưa tới chầu.8. (Tính) To, lớn. ◎Như: “vương hủy” 王虺 rắn lớn.9. Một âm là “vượng”. (Động) thống trị cả thiên hạ. ◎Như: “Dĩ đức hành nhân trả vượng” 以德行仁者王 mang đức làm cho nhân ấy được cho ngôi trị cả thiên hạ.10. (Tính) Thịnh vượng, hưng thịnh. § Thông “vượng” 旺. ◇Trang Tử 莊子: “Trạch đau trĩ nội trĩ ngoại thập cỗ nhất trác, tản bộ nhất ẩm, bất kỳ súc hồ phiền trung, thần mặc dù vương, bất thiện dã” 澤雉十步一啄, 百步一飲, 不蘄畜乎樊中, 神雖王, 不善也 (Dưỡng sanh công ty 養生主) bé trĩ ở chằm, mười bước một lần mổ, trăm cách một lần uống (coi bộ đau đớn quá), (nhưng nó) đâu mong mỏi được nuôi vào lồng, (vì sinh sống trong lồng) mặc dù thần thái khoẻ khoắn (hưng thịnh) mà lại nó không yêu thích vậy.

Bạn đang xem: Vương bát đản là gì


① Vua.② tước vương.③ giờ gọi những tổ tiên, như điện thoại tư vấn ông là vương phụ 王父, bà là vương chủng loại 王母, v.v.④ Chư hầu đời đời lại chầu hotline là vương.⑤ To, lớn.⑥ Một âm là vượng. ách thống trị cả thiên hạ, như dĩ đức hành nhân đưa vượng 以德行仁者王 rước đức có tác dụng nhân ấy được đến ngôi trị cả thiên hạ.⑦ Thịnh vượng.
① Vương, vua, chúa: 國王 Quốc vương; 王位 Ngôi vua; 帝王將相 Đế vương vãi khanh tướng; 蜂王 Ong chúa; 花中之王 Vua những loài hoa; ② tước vương; ③ (văn) béo (tôn xưng mặt hàng ông bà): 王父 Ông nội; 王母 Bà nội; ④ (văn) Đi đến để triều kiến (nói về các nước chư hầu hoặc các dân tộc ngơi nghỉ ngoài khu vực trung nguyên china thời xưa): 四夷來王 Rợ ở tư phương mang đến triều kiến (Thượng thư: Đại Vũ mô); ⑤ (Họ) Vương.

Xem thêm: Khái Niệm Không Khí Là Gì ? Không Khí Bao Gồm Những Khí Nào Không Khí Là Gì


Người mở màn một vùng khu đất — Ông vua. Td: Quốc vương, Đế vương vãi — To mập — bọn họ người. Đoạn trường tân thanh : » có nhà viên ngoại bọn họ Vương « — Một âm khác là Vượng. Xem Vượng.

an dương vương vãi 安陽王 • phúc lợi vương 安生王 • bá vương 霸王 • bách hoa vương 百花王 • tía cái bệ hạ 布蓋大王 • thế tặc núm vương 擒賊擒王 • buộc phải vương 勤王 • chu mục vương 周穆王 • diêm vương vãi 閻王 • chúa thượng 大王 • đế vương 帝王 • giác vương vãi 覺王 • hùng vương 雄王 • hưng đạo bệ hạ 興道大王 • ko vương 空王 • kinh dương vương vãi 經陽王 • lê triều đế vương vãi trung hưng công nghiệp thực lục 黎朝帝王中興功業實錄 • ma vương 魔王 • minh đô vương 明都王 • mộc vương 木王 • nhân vương vãi 仁王 • nhượng vương 讓王 • cô gái vương 女王 • pháp vương 法王 • phong vương vãi 封王 • phong vương vãi 蜂王 • quân vương vãi 君王 • quốc vương vãi 国王 • quốc vương 國王 • táo apple vương 竈王 • thân vương 親王 • tiên vương 先王 • tùng thiện vương vãi 從善王 • mặc dù lí vương 綏理王 • vương vãi chiêu quân 王昭君 • vương công 王公 • vương vãi cung 王宮 • vương vãi đạo 王道 • vương trả 王者 • vương đưa hương 王者香 • vương hầu 王侯 • vương hậu 王后 • vương vãi hoá 王化 • vương khí 王氣 • vương vãi mệnh 王命 • vương nghiệp 王業 • vương pháp 王法 • vương phủ 王府 • vương vãi phụ 王父 • vương sư 王師 • vương vãi thành 王城 • vương vãi thần 王臣 • vương thất 王室 • vương vãi tôn 王孫 • vương tước 王爵 • vương tường 王嬙 • vương vãi vị 王位 • xưng vương vãi 稱王
• Hạ tuyền 4 - 下泉 4 (Khổng Tử)• Hoạ Từ quang quẻ tự hoà thượng ngẫu dìm tương thị nguyên vận - 和慈光寺和尚偶吟相示原韻 (Nguyễn Phúc Ưng Bình)• Ngũ Vân thọ vãn diểu - 五雲樓晚眺 (Ngô Thì Nhậm)• Nhạc Ngạc vương chiêu tập - 岳鄂王墓 (Triệu to gan lớn mật Phủ)• Niệm nô kiều - Đăng Đa Cảnh thọ - 念奴嬌—登多景樓 (Trần Lượng)• Thiên bảo 4 - 天保 4 (Khổng Tử)• Tống Đại Lý Phong chủ bạ ngũ lang thân sự bất hòa hợp khước phó Thông Châu nhà bạ, tiền Lãng Châu nhân từ tử, dư dữ chủ bạ bình chương Trịnh thị thiếu phụ tử thuỳ dục hấp thụ thái Trịnh thị bá phụ khiếp thư chí nữ tử dĩ hứa hẹn tha tộc thân sự toại đình - 送大理封主簿五郎親事不合卻赴通州主簿前閬州賢子余與主簿平章鄭氏女子垂欲納采鄭氏伯父京書至女子已許他族親事遂停 (Đỗ Phủ)• Tương Dương ca - 襄陽歌 (Lý Bạch)• Vô y 2 - 無衣 2 (Khổng Tử)• Vô y 3 - 無衣 3 (Khổng Tử)