while(1), while(true) -> điều kiện luôn luôn đúng -> tiến hành các câu lệnh bên trong vòng lặp.với các câu lệnh nuốm này thì luôn luôn cần break để tránh vòng lặp, nếu không nó sẽ đổi thay 1 vòng lặp vô tận


Bạn đang xem: Thắc mắc cần giúp đỡ về vòng lặp while(1) trong avr

Programming tutorials & source code examplesTrong nhà không vợ không conUống bia gặm giết sao ngon vắt nàyNhậu nhẹt không biến thành la rầyMột tuần ta cứ bảy ngày " nâng ly "....
trả lời cùng với trích dẫn
*

*
Thành viên mới
*

VD như bạn muốn đếm xem có đủ người tham gia khôngví dụ bạn tham gia bắt buộc là 35thì bạn bắt đầu đếm trường đoản cú người đầu tiên tới bạn thứ 35 bao giờ xong thì thui!
vấn đáp cùng cùng với trích dẫn
*

VD như bạn có nhu cầu đếm xem bao gồm đủ fan tham gia khôngví dụ người tham gia nên là 35thì bạn ban đầu đếm tự người trước tiên tới tín đồ thứ 35 khi nào xong thì thui!
vd bao gồm int a;thì while(a) tức là while (a != 0) còn while(!a) tức thị while (a == 0)tương tự while(1) tức là while (1 != 0) mà vấn đề đó thì luôn luôn đúng (1#0)nếu gồm bool a; thì while(a) tức thị while(a == true) còn while(!a) tức là while(a == false)
VD như bạn có nhu cầu đếm xem tất cả đủ tín đồ tham gia khôngví dụ tín đồ tham gia nên là 35thì bạn bắt đầu đếm tự người trước tiên tới tín đồ thứ 35 khi nào xong thì thui!
sự khác biệt giữa việc áp dụng main(), int main(), void main(), ...Tại sao lại sở hữu return 0 trong hàm main
while (1) đùng để mở một vòng lặp vô tận. Bởi vậy để tránh code chạy mãi, phía bên trong vòng lặp luôn luôn có ít nhất 1 lệnh break hoặc return nhằm thoát.Thường thì while (1) được sử dụng khi:1. Bạn ta mong vòng lặp chạy tối thiểu 1 lần2. Lúc đầu trước lúc vào vòng lặp, có một vài thông số không rõ rệt3. Hai đk trên có thể thay bởi vòng lặp do-while. Mang đến nên trách nhiệm chính của while (1) lả khi có không ít điều kiện để thoát cùng khi các điều kiện này sẽ không nhất thiết buộc phải đi với nhau.vd
// code cho biết thêm các điều kiện không thể xét và một lúcwhile (1) if (dk1) break; làm các bước A if (dk2) break; làm quá trình B if (dk3) break; // vv...


Xem thêm: Nghĩa Của Từ Suspender Là Gì, Suspenders Là Gì, Sử Dụng Ra Sao

Quick NavigationThắc mắc lập trình sẵn C/C++/C++0xTopCác khu vực của siteCác diễn đànCỘNG ĐỒNG C VIỆTĐỊNH HƯỚNG, ĐÀO TẠO & VIỆC LÀM NGÀNH CNTTLẬP TRÌNH VISUAL C#LẬP TRÌNH OBJECTIVE-CLẬP TRÌNH JAVALẬP TRÌNH VISUAL C++ | LẬP TRÌNH VISUAL C++.NETLẬP TRÌNH C++ | LẬP TRÌNH C | LẬP TRÌNH C++0XLẬP TRÌNH TRÊN LINUX | LINUX PROGRAMMINGDATABASE & REPORTING | CÁC HỆ QUẢN TRỊ DATABASETHÀNH VIÊN CỘNG ĐỒNG C VIỆTTHẢO LUẬN CHUNGCHUYÊN MỤC GIẢI TRÍ