Widespread flooding & landslides caused substantial disruptions to travel và isolated some communities.

Bạn đang xem: Widespread là gì


Những trận lở đất và bạn hữu lụt bên trên diện rộng vẫn làm cách biệt đáng kể hệ thống giao thông và làm cho một số cộng đồng dân cư bị cô lập.
While the current shrinking và thinning of Kilimanjaro"s ice fields appears to be unique within its almost twelve millennium history, it is contemporaneous with widespread glacier retreat in mid-to-low latitudes across the globe.
Diện tích băng của Kilimanjaro đang mỏng dần cùng thu thuôn dần dường như là tốt nhất trong đa số 12 thiên niên kỷ định kỳ sử, nó cùng thời cùng với sự thu hạn hẹp sông băng ở các vĩ độ trung-đến-thấp bên trên toàn cầu.
After Habré was overthrown in a rebellion by Idriss Déby in 1990, Djiraibe returned lớn Chad và saw widespread starvation and poverty among the people.
Sau khi Habré bị lật đổ vào một cuộc nổi loạn của Idriss Déby vào khoảng thời gian 1990, Djiraibe quay trở về Chad và tận mắt chứng kiến cảnh đói khát và nghèo khổ lan rộng trong nhân dân.
It is widespread in almost all mountain systems on higher altitudes of the Near East và Middle East, central Asia and Afghanistan.
Loài này phân bố ở almost all mountain systems on higher altitudes của Cận Đông với Trung Đông, Trung Á cùng Afghanistan.
They know that the problems being faced “are more widespread and profoundly entrenched than they were even a decade ago.”
Although written Chinese (Kanbun) remained the official language of the Heian period imperial court, the introduction and widespread use of kana saw a boom in Japanese literature.
Mặc dù chữ versionmusic.netết trung quốc (Kanbun-Hán văn) vẫn là ngôn từ chính thức của triều đình thời kỳ Heian, versionmusic.netệc thành lập và áp dụng rộng rãi kana bọn chúng kiến sự bùng phát của văn học tập Nhật Bản.
Together with the other members of the genus Babyrousa, the North Sulawesi babirusa has usually been considered a subspecies of a widespread Babyrousa babyrussa, but recent work suggests that there may be several species, differentiable on the basis of geography, toàn thân size, amount of body toàn thân hair, and the shape of the upper canine tooth of the male.
Cùng với các thành versionmusic.netên khác của chi Babyrousa, chủng loại lợn huơu Bắc Sulawesi thường xuyên được xem như là một phân chủng loại của loài Babyrousa babyrussa phổ biến, nhưng những nghiên cứu gần đây cho thấy rằng có thể có một số trong những loài khác nhau dựa trên các đại lý địa lý, kích cỡ cơ thể, lượng lông trên cơ thể, và ngoại hình của răng nanh bên trên của con đực.
Thaksin has been liversionmusic.netng in exile khổng lồ avoid a two-year jail term for corruption & abuse of nguồn gained widespread tư vấn through populist policies while in power .
Thaksin đang sinh sống lưu vong nhằm mục tiêu trốn hạn tù hai năm cho tội tham nhũng và lạm quyền đã giành được sự ủng hộ rộng rãi bởi những thiết yếu sách có lợi cho dân nghèo khi còn cầm quyền .
For example, widespread pessimism about a stock can drive a price so low that it overstates the company"s risks, và understates its prospects for returning to lớn profitability.
Ví dụ, tình trạng bi tráng phổ biến đổi rộng rãi về một cổ phiếu có thể dẫn mang đến một nấc giá rất thấp tới nấc nó phóng đại các rủi ro của công ty, và giảm bớt triển vọng của chính nó trong bài toán trở lại năng lực sinh lời.
In many lands, legal & judicial systems are so complex, so rife with injustice, prejudice, & inconsistencies, that contempt for law has become widespread.
Ở những nước, hệ thống điều khoản và toàn án nhân dân tối cao quá phức tạp, đầy dẫy bất công, thành loài kiến và mâu thuẫn đến độ tạo cho nhiều người khinh nhờn giải pháp pháp.
President Marcos" second term for the presidency was marred by allegations by the opposition Liberal tiệc nhỏ of widespread graft and corruption.
Nhiệm kỳ tổng thống trang bị nhì của Marcos bị tác động từ các cáo buộc của Đảng từ do trái lập về nàn tham nhũng tràn lan.
Widespread availability of 1280 × 800 & 1366 × 768 px resolution LCDs for máy versionmusic.net tính monitors can be considered an OS-driven evolution from the formerly popular 1024 × 768 screen size, which has itself since seen UI kiến thiết feedback in response khổng lồ what could be considered disadvantages of the widescreen format when used with programs designed for "traditional" screens.
Phổ biến hóa rộng rãi vừa mới đây của 1280x800 với 1366x768 màn hình hiển thị LCD độ phân giải điểm hình ảnh cho màn hình máy tính xách tay xách tay có thể được coi là một hệ điều hành tiến hóa -driven tự trước đây phổ cập 1024x768 kích cỡ màn hình, trong số đó có bạn dạng thân kể từ nhìn thấy phản hồi kiến thiết giao diện người dùng để đáp ứng nhu cầu với hầu hết gì có thể được coi là nhược điểm của định dạng màn hình ảnh rộng khi sử dụng với những chương trình có phong cách thiết kế cho màn hình "truyền thống".
This has resulted in a widespread, ongoing mass extinction of other species during the present geological epoch, now known as the Holocene extinction.
Điều này vẫn dẫn mang lại sự tuyệt chủng một loạt quy mô bự và đang tiếp diễn của các loài không giống trong cố kỉnh địa chất hiện tại, được đặt tên là sự kiện tốt chủng Holocen.
The fruits of all this falsely called knowledge are seen in the moral degradation, the widespread disrespect for authority, the dishonesty, & the selfishness that characterize Satan’s system of things.
Bông trái của toàn bộ những mẫu ngụy xưng học thức này được diễn tả qua câu hỏi luân lý suy đồi, sự khinh miệt oai quyền lan tràn, sự ác độc và sự ích kỷ là điểm lưu ý nổi nhảy trong hệ thống mọi sự của Sa-tan.
After economic growth in the first two decades of the 20th century, Wales" staple industries endured a prolonged slump from the early 1920s khổng lồ the late 1930s, leading to lớn widespread unemployment và poverty in the south Wales valleys.
Sau tiến trình tăng trưởng vào nhị thập niên đầu của vậy kỷ XX, những ngành công nghiệp chủ lực của Wales cần chịu bự hoảng kéo dài từ đầu những năm 1920 cho tới cuối thập niên 1930, dẫn mang lại thất nghiệp và túng thiếu lan rộng tại các thung lũng miền nam Wales.
The Neolithic era follows the terminal Holocene Epipalaeolithic periods, beginning with the rise of farming, which produced the "Neolithic Revolution" and ending when metal tools became widespread in the Copper Age (chalcolithic) or Bronze Age or developing directly into the Iron Age, depending on geographical region.
Thời kỳ đồ vật đá bắt đầu là giai đoạn tiếp theo sau của Epipaleolithic vào Holocene, bước đầu bằng sự rộ lên của versionmusic.netệc nuôi trồng, và tạo thành cuộc "cách mạng thời kỳ trang bị đá mới", và thời kỳ này xong xuôi khi những công cụ sắt kẽm kim loại trở nên phổ biến vào thời đại đồ đồng đá, hoặc thời đại thiết bị đồng hoặc cách tân và phát triển trực tiếp lên thời kỳ trang bị sắt, tùy theo các vùng địa lý.
The ZU-23-2 has seen widespread use by both sides in the Libyan Civersionmusic.netl War, being often mounted on technical pickup trucks.
ZU-23-2 được sử dụng rộng rãi ở cả hai phe trong tao loạn Libya (2011) và hay thường nhìn thấy trên những xe cung cấp tải.
The regime also cracked down on widespread embezzlement of government finances, và carried out a thorough reversionmusic.netews of revenue collection practices, which has been called "one of the more remarkable achievements of Tudor administration".
Chính quyền cũng dẹp được nạn hà lạm tràn lan vào các chuyển động tài bao gồm công, và triển khai một cuộc khảo sát toàn vẹn hệ thống thuế lợi tức, vấn đề này được xem như là "một giữa những thành tựu đặc biệt của cơ quan ban ngành Triều đại Tudor.
Jacqueline Rupp of Common Sense truyền thông wrote, "Carrie Underwood"s nguồn ballad, "Ever Ever After" will have widespread appeal for all ages".
Jacqueline Rupp của tờ Common Sense truyền thông versionmusic.netết, "Bản power ballad của Carrie Underwood, "Ever Ever After" sẽ được chào đón rộng rãi và phù hợp với phần nhiều lứa tuổi.".
Even if a Christian is conversionmusic.netnced that a certain treatment seems good for him, he should not promote this in the Christian brotherhood, for it could become a subject of widespread discussion và controversy.
Ngay mặc dù một tín đồ dùng đấng Christ tin tưởng rằng một phương thức trị liệu như thế nào đó chắc hẳn rằng tốt mang đến mình, người không nên cổ võ phương pháp này với anh em tín đồ dùng đấng Christ vị nó sẽ tạo ra sự bàn luận và tranh cãi xung đột giữa nhiều người.
In her book, "Weapons of Math Destruction," data scientist Cathy O"Neil talks about the rising new WMDs -- widespread, mysterious & destructive algorithms that are increasingly being used lớn make decisions that impact more aspects of our lives.

Xem thêm: Mô Hình 5W1H Là Gì ? Nguyên Tắc Và Ứng Dụng 5W1H Trong Đời Sống


Trong cuốn sách "Vũ khí hủy diệt toán học" của cô ý Cathy O"Neil, một nhà khoa học dữ liệu, nói những loại WMD đang tăng thêm -- những giải thuật hủy diệt, thần túng và phổ biến chuyển rộng rãi đang ngày dần được sử dụng để mang ra ra quyết định mà ảnh hưởng đến nhiều nghành nghề của cuộc sống.
Danh sách truy tìm vấn thông dụng nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M