1. “Wild goose chase” nghĩa là gì?

“Wild-goose” có nghĩa là con ngỗng hoang, “chase” có nghĩa là cuộc săn đuổi.

Bạn đang xem: Wild goose chase nghĩa là gì

“Wild goose chase” (săn ngỗng hoang) là cụm từ được dùng để chỉ việc tìm kiếm hoàn toàn không thành công và lãng phí thời gian (có thể là vì người hoặc vật mà bạn đang tìm không tồn tại hoặc ở một nơi nào đó khác).

2. Ví dụ

Ví dụ 1: They sent me on a wild goose chase to find a book that hasn’t been released yet! (Họ đã gửi cho tôi một cuộc rượt đuổi ngỗng hoang để tìm một cuốn sách chưa được phát hành!)


Tạm dịch:

Ví dụ 3: After four days of searching and with “no idea where he was”, Mr Arnott and his wife Kathy asked a a psychic to help. “She originally sent us on a bit of a wild goose chase <…>” he said.


Tạm dịch

Sau 4 ngày tìm kiếm và “không biết chú chó con đang ở đâu”, ông Arnott và vợ là Kathy đã nhờ một nhà ngoại cảm giúp đỡ. “Ban đầu, cô ấy đã gửi cho chúng tôi một “cuộc tìm kiếm vô vọng”<…>”, ông nói.

Xem thêm: Trọn Bộ Công Thức Tính Xác Suất Lớp 11, Trọn Bộ Công Thức Toán 11


Related Posts


*

Thư Viện Thành Ngữ

Foot in the door là gì?


by Lews
October 11, 2021
*

Thư Viện Thành Ngữ

Clam up là gì?


by Lews
May 3, 2021
*

Thư Viện Thành Ngữ

A nail in the coffin là gì?


by Lews
May 3, 2021
*

Thư Viện Thành Ngữ

All the more là gì?


by Lews
May 3, 2021

About Us


We bring you the best Premium WordPress Themes that perfect for news, magazine, personal blog, etc. Check our landing page for details.


Menu


Recent News


edit post

Foot in the door là gì?


October 11, 2021
edit post

Clam up là gì?


May 3, 2021
No Result
View All Result