1. “Wild goose chase” tức thị gì?

“Wild-goose” có nghĩa là con ngỗng hoang, “chase” tức là cuộc săn đuổi.

Bạn đang xem: Wild goose chase nghĩa là gì

“Wild goose chase” (săn ngỗng hoang) là các từ được dùng để làm chỉ việc tra cứu kiếm hoàn toàn không thành công xuất sắc và tiêu tốn lãng phí thời gian (có thể là vì bạn hoặc đồ gia dụng mà nhiều người đang tìm ko tồn tại hoặc sinh hoạt một chỗ nào đó khác).

2. Ví dụ

Ví dụ 1: They sent me on a wild goose chase lớn find a book that hasn’t been released yet! (Họ đã gửi mang đến tôi một cuộc rượt đuổi ngỗng hoang nhằm tìm một cuốn sách không được phát hành!)


Tạm dịch:

Ví dụ 3: After four days of searching and with “no idea where he was”, Mr Arnott và his wife Kathy asked a a psychic khổng lồ help. “She originally sent us on a bit of a wild goose chase <…>” he said.


Tạm dịch

Sau 4 ngày tìm kiếm kiếm với “không biết chú chó bé đang sinh hoạt đâu”, ông Arnott và vợ là Kathy đã nhờ một bên ngoại cảm giúp đỡ. “Ban đầu, cô ấy vẫn gửi cho công ty chúng tôi một “cuộc tra cứu kiếm vô vọng”<…>”, ông nói.

Xem thêm: Trọn Bộ Công Thức Tính Xác Suất Lớp 11, Trọn Bộ Công Thức Toán 11


Related Posts


*

Thư Viện Thành Ngữ

Foot in the door là gì?


by Lews
October 11, 2021
*

Thư Viện Thành Ngữ

Clam up là gì?


by Lews
May 3, 2021
*

Thư Viện Thành Ngữ

A nail in the coffin là gì?


by Lews
May 3, 2021
*

Thư Viện Thành Ngữ

All the more là gì?


by Lews
May 3, 2021

About Us


We bring you the best Premium WordPress Themes that perfect for news, magazine, personal blog, etc. Kiểm tra our landing page for details.


Menu


Recent News


edit post

Foot in the door là gì?


October 11, 2021
edit post

Clam up là gì?


May 3, 2021
No Result
View All Result