versionmusic.net trình làng đến các em học sinh lớp 10 bài viết Xét tính chẵn lẻ của hàm số, nhằm mục đích giúp các em học tốt chương trình Toán 10.

*Bạn đang xem: Xác định tính chẵn lẻ của hàm số

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Nội dung nội dung bài viết Xét tính chẵn lẻ của hàm số:Xét tính chẵn lẻ của hàm số. Phương pháp: Để xét tính chẵn lẻ của hàm số y = f(x) ta tiến hành các bước như sau: tìm kiếm tập khẳng định D của hàm số và xét xem D bao gồm là tập đối xứng hay không. Ví như D là tập đối xứng thì đối chiếu f(x) cùng với f(x) (x bất kỳ thuộc D). Giả dụ f(-x) = f(x) f là hàm số chẵn. Giả dụ f(-x) = f(x), thì f là hàm số lẻ. Chú ý. Tập đối xứng là tập hợp ý điều kiện: nếu D mà lại f(-x) = f(x) thì f là hàm số không chắn không lẻ. Những ví dụ tập luyện kĩ năng. Ví dụ 1. Xét tính chẵn lẻ của các hàm số sau: Hàm số f(x) = y bao gồm TXĐ D = R bắt buộc hàm số lẻ. Hàm số f(x) = x – x bao gồm TXĐ D = R yêu cầu f(-x)= f(x) đề nghị hàm số chẵn. Hàm số f(x) = x + x + 1có TXĐ D = R bắt buộc hàm số không chẵn không lẻ. Hàm số f(x) tất cả TXĐ D = IR -1. Ta bao gồm hàm số ko chắn ko lẻ.Ví dụ 4. Tìm đk của m nhằm hàm số y = m(m – 1)x + x + mx + m là hàm số chẵn. Hàm y bao gồm tập khẳng định là R phải hàm số chẵn. Ví dụ 5: search m thì hàm số f(x) = x là hàm số lẻ. Lời giải: Hàm số gồm tập xác minh là D = R cho nên vì thế theo đề bài, ta gồm f(-x) = -f(x), nghĩa là vấn đề này xảy ra khi m = 1. Bài bác tập trắc nghiệm. Câu 1. đến hàm số y = f(x) xác định trên tập D. Mệnh đề nào tiếp sau đây đúng? A. Giả dụ f(x) ko là hàm số lẻ thì f(x) là hàm số chẵn. B. Giả dụ f(-x) = -f(x), thì f(x) là hàm số lẻ. C. Đồ thị hàm số lẻ dấn trục tung làm trục đối xứng. D. Nếu như f(x) là hàm số lẻ thì f(-x) = -f(x). A sai vì gồm có hàm số không chẵn, ko lẻ. B sai vày f(x) = 0 thì f(-x) = -f(x) tuy vậy f(x) cũng là hàm số chẵn. C sai bởi đồ thị hàm số lẻ nhận cội tọa độ làm chổ chính giữa đối xứng. đến đồ thị hàm số y = f(x) như hình vẽ. Tóm lại nào trong các tóm lại sau là đúng?Câu 3. A. Đồng đổi mới trên R. B. Hàm số chẵn. C. Hàm số lẻ. D. Cả tía đáp án mọi sai. Lời giải. Chọn B. Đồ thị hàm số đối xứng qua trục Oy cần hàm số đã chỉ ra rằng hàm số chẵn. Hàm số y = x – x + 3 là A. Hàm số vừa chẵn, vừa lẻ. B. Hàm số không chẵn, không lẻ. C. Hàm số lẻ. D. Hàm số chẵn. Vậy hàm số đã cho là hàm số chẵn. Hàm số làm sao sau đây là hàm số lẻ? đến hàm số y = f(x) = 3x – 4x + 3. Trong số mệnh đề sau, mệnh đề như thế nào đúng? A. Y = f(x) là hàm số chẵn. B. Y = f(x) là hàm số lẻ. C. Hàm số không tồn tại tính chẵn lẻ. D.

Xem thêm: Cách Giải Hệ Phương Trình Lớp 10, Giải Hệ Phương Trình Lớp 10

Y hàm số vừa chẵn vừa lẻ.